poniedziałek, 26 październik 2015 06:24

Konferencja ?Czy wiesz co robi Twoje dziecko??

W dniu 17 października 2015 r., w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia ?Civitas Christiana? w Katowicach, odbyła się konferencja pt. ?Czy wiesz co robi Twoje dziecko? ?. Organizatorzy i uczestnicy spotkania rozmawiali o zagrożeniach jakie spotykają dzieci i młodzież w sieci, mediach, filmie i książce.

Na Zamku Królewskim w podkrakowskich Niepołomicach zakończył się XII Kongres Konserwatywny.  Wystąpienia o rodzinie i jej sytuacji wygłosili: prof. Roberto de Mattei, prof. Piotr Jaroszyński, dr Lech Haydukiewicz. Nagrodę im. Ks. Piotra Skargi odebrał Mariusz Dzierżawski.

Tysiące ludzi, w Niemczech wysłało silny sygnał w Stuttgarcie dla rządu, że nie zgadza się na niszczenie małżeństwa i rodziny. Oficjalnie, udział w manifestacji wzięło 5.350 demonstrantów (wydaje się jednak, że było ich znacznie więcej) , którzy po otwarciu demonstracji na placu Schillerplatz przemaszerowali do Państwowego Teatru w Stuttgarcie. Wspaniałe zdjęcia demonstracji są w naszej galerii, a poniżej kilka wybranych zdjęć.

Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US Jakub Bałtroszewicz

sobota, 12 wrzesień 2015 22:12

MANIFESTACJA ?STOP DEPRAWACJI W EDUKACJI?

30 sierpnia 2015 w Warszawie rodzice manifestowali przeciwko wakacyjnym deklaracjom Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej zmian w podstawie programowej wychowanie do życia w rodzinie oraz deklaracji wprowadzenia grup LGBT do szkół z programami "antydyskryminacyjnymi". W manifestacji wzięło udział ok. 15 tys, rodziców z dziećmi.

W dniu 30 sierpnia 2015 r. W Warszawie odbyła się manifestacja pod hasłem ?Stop deprawacji w edukacji?. Wzięło w niej udział kilkanaście tysięcy osób. Działając w imieniu uczestników tej manifestacji, jako reprezentanci ponad 50 stowarzyszeń, fundacji i organizacji prorodzinnych (lista organizacji w załączeniu) przekazujemy poniższe ustalenia.

WARSAW, September 3, 2015 (LifeSiteNews) -- The Polish government has backtracked on introducing explicit sex education into the nation's schools after parents started to mobilize. Polish parents gathered in Warsaw in thousands last Sunday to protest against proposed changes to the current pro-family school subject WDZ ("Family Life Education"). 

czwartek, 13 sierpień 2015 16:38

Petycja do Premier Ewy Kopacz

Szanowni Państwo,

W związku z planami Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. zmiany dotychczasowych podstaw programowych zajęć ?wychowanie do życia w rodzinie? i zastąpienia ich edukacją seksualną, prosimy o wysyłanie protestów (najlepiej do Premier Ewy Kopacz), aby wstrzymać ten proceder. Doświadczenia Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec pokazują, jak można zniszczyć psychikę, moralność i zdrowie fizyczne młodych ludzi. A rodzice najczęściej są bezradni, ponieważ wdrożony system hedonistycznej edukacji seksualnej do nauczania szkolnego jest bardzo trudny do wyeliminowania.

genderystki europejskie, przestraszone rozwojem ruchu antygenderowego w Europie wydały w maju b.r. dokument  (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/11382.pdf Friedrich Ebert Stiftung), ostrzegający swoich ludzi przed oddolnymi protestami w Niemczech, Francji, Polsce, na Węgrzech i na Słowacji, które - w ich języku - organizowane są przez antydemokratyczne, antywolnościowe, antyfeministycze i homofobiczne organizacje, zagrażające osiągnięciom ruchu LGBT.  Ostrzegając przed ruchem antygenderowym w Polsce wymieniają dwa razy stronę www.stop-seksualizacji.pl !!!!!!!!  Określiły nasza stronę, jako czynnik, który wyzwolił falę sprzeciwu !!!!!! Ponad to piszą, że ta strona przyczyniła się do podgrzania fali sprzeciwu rodziców, i że służy jako platforma informacyjna i mobilizująca wokół protestów i petycji!!!!!!