DLA RODZICÓW

oswiadczenie do szkoly szkolny dekalog
przeczytaj broszure standardy analiza
gender maria rys broszura o gender

 

DLA PRELEGENTÓW

Prezentacja plik Power Point

Prezentacja plik PDF

 

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na uczestnictwo dziecka w dodatkowych zajęciach szkolnych, na których mogą być przeprowadzane zajęcia edukacji seksualnej

Obowiązująca aktualnie ustawa w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka Dz.U. 1999 Nr 67 poz. 756

Pismo do Kuratorium: WNIOSEK O NADZÓR NAD PUNKTAMI PRZEDSZKOLNYMI REALIZUJĄCYMI PROGRAM ?RÓWNOŚCIOWE PRZEDSZKOLE. JAK UCZYNIĆ WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE WRAŻLIWYM NA PŁEĆ? W CELU NIEZWŁOCZNEGO WYCOFANIA TREŚCI OBJĘTYCH TYM PROGRAMEM

Pismo do Wójta gminy: WNIOSEK O NADZÓR NAD PUNKTAMI PRZEDSZKOLNYMI REALIZUJĄCYMI PROGRAM ?RÓWNOŚCIOWE PRZEDSZKOLE. JAK UCZYNIĆ WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE WRAŻLIWYM NA PŁEĆ? W CELU NIEZWŁOCZNEGO WYCOFANIA TREŚCI OBJĘTYCH TYM PROGRAMEM

Pobierz wniosek do MEN w sprawie edukacji seksualnej

 

KONWENCJA

broszuraBroszura Instytutu ORDO IURIS o Konwencji Przemocowej

Konwencja Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet

Broszura Instytutu ORDO IURIS o Konwencji Przemocowej - można ją pobrać, kolportować - przesłać znajomym, posłom, politykom

 

 

 

WHO

Standardy edukacji seksualnej WHO w Europie

 

GENDER

Krótkie opracowanie prof. Marii Ryś - GENDER. CYWILIZACJA ŚMIERCI

Numer Wychowawcy poświęcony gender 9-2013

 

BADANIA

Raport Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego na temat seksualizacji dziewcząt

Szymon Grzelak o seksualizacji dziewcząt na podstawie Raportu APA

Raport Regnerusa dot. homoseksualizamu

Komentarz tłumacza - dr. Margasińskiego do Raportu Regnerusa