SEKSUALNOŚĆ

Seksualność człowieka jest wielowymiarową siłą związaną z jego płciowością. Ma wymiar psychiczny, głęboko relacyjny i więziotwórczy. W oderwaniu, może ograniczyć się do czysto fizycznego popęd, nad którym łatwo utracić kontrolę.


Co więcej, relacyjny i więziotwórczy aspekt seksualności sprawia, że podjęcie czynności seksualnych z wykluczeniem takiej właśnie roli seksualności, przynosi wiele poważnych konsekwencji w życiu osobistym i rodzinnym, ale także ma poważne reperkusje w życiu społecznym.

 

SEKSUALIZACJA  to proces, skutkiem którego  SEKSUALNOŚĆ :

1.  Zostaje sprowadzona do czysto fizycznego (popędowego) aspektu życia człowieka.
2.  Zyskuje nienaturalnie nadmierne i wyolbrzymione znaczenie w perspektywie innych obszarów aktywności i wartości ludzkich.
3.  Nadaje człowiekowi wartość obiektu seksualnego.

w dalszym procesie seksualizacji:

1.  Seksualność może wymknąć się spod kontroli i człowiek  może uzależnić się od ciągłego stymulowania swojego popędu,
2.  co w konsekwencji może prowadzić do nienaturalnych czynności i zachowań seksualnych w imię pozyskiwania coraz silniejszych seksualnych bodźców,
3.  a ostatecznie do aktów przestępczych,
4.  oraz zaburzeń psychicznych.

Twoje dziecko poddawane przedwczesnej seksualizacji zostaje narażone na:

  • wpojenie matryc zachowań prowadzących do seksoholizmu w wieku dorosłym; Dzieje się to z powodu nadmiernego koncentrowania uwagi małych dzieci na seksie dorosłych i własnym ciele;
  • seksualność narcystyczną poprzez np. promowanie masturbacji i dezorientację co do tożsamości płciowej, poprzez epatowanie dziecka pojęciami związanymi z możliwością wyboru płci (płeć jest wg ideologii gender tzw. zjawiskiem kulturowym), a w konsekwencji na zaburzenia osobowości;
  • osłabienie zdolności budowania trwałych więzi i utrwalenie nowego modelu małżeństwa pozbawionego trwałości, co dzieje się poprzez przedstawianie rozpadu rodziny jako normy;
  • większą podatność na depresje;
  • utratę autorytetu rodziców;
  • utratę dzieciństwa.

 

SEKSUALIZACJA DZIECI
w ramach przedmiotu edukacji seksualnej (BiC)
to działanie polegające na:

1.  Na epatowaniu dzieci treściami rozbudzającymi ich popęd seksualny.
2.  Technizacji i wulgaryzacji aktu seksualnego w trakcie prowadzonych zajęć.
3.  Przełamywaniu i niszczeniu naturalnych ochronnych barier dziecięcej seksualnej wstydliwości, co w psychologii  jest rozpoznawane jako etap  przygotowania dziecka na ofiarę przemocy seksualnej.
4.  Zachęcaniu do podejmowania autoerotycznych zachowań seksualnych (masturbacji).
5.  Zachęcaniu do podejmowania czynności seksualnych jako naturalnego elementu pielęgnowania zdrowia seksualnego (patrz. Standardy WHO, deklaracja IPPF).
6.  Epatowaniu dzieci informacjami o ?niestandardowych zachowaniach seksualnych? oraz promowaniu dewiacyjnych wzorców ekspresji seksualnych.

 

 

Edukacja typu A, edukacja typu B
Przeciwko jakiej edukacji jest ta inicjatywa rodziców