Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

czwartek, 13 sierpień 2015 16:38

Petycja do Premier Ewy Kopacz

Szanowni Państwo,

W związku z planami Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. zmiany dotychczasowych podstaw programowych zajęć ?wychowanie do życia w rodzinie? i zastąpienia ich edukacją seksualną, prosimy o wysyłanie protestów (najlepiej do Premier Ewy Kopacz), aby wstrzymać ten proceder. Doświadczenia Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec pokazują, jak można zniszczyć psychikę, moralność i zdrowie fizyczne młodych ludzi. A rodzice najczęściej są bezradni, ponieważ wdrożony system hedonistycznej edukacji seksualnej do nauczania szkolnego jest bardzo trudny do wyeliminowania.

genderystki europejskie, przestraszone rozwojem ruchu antygenderowego w Europie wydały w maju b.r. dokument  (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/11382.pdf Friedrich Ebert Stiftung), ostrzegający swoich ludzi przed oddolnymi protestami w Niemczech, Francji, Polsce, na Węgrzech i na Słowacji, które - w ich języku - organizowane są przez antydemokratyczne, antywolnościowe, antyfeministycze i homofobiczne organizacje, zagrażające osiągnięciom ruchu LGBT.  Ostrzegając przed ruchem antygenderowym w Polsce wymieniają dwa razy stronę www.stop-seksualizacji.pl !!!!!!!!  Określiły nasza stronę, jako czynnik, który wyzwolił falę sprzeciwu !!!!!! Ponad to piszą, że ta strona przyczyniła się do podgrzania fali sprzeciwu rodziców, i że służy jako platforma informacyjna i mobilizująca wokół protestów i petycji!!!!!!

Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska wraz z ekspertami Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) 9 lipca 2015 roku zaprezentowali wyniki badań zleconych przez MEN pn. ?Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (18-latków) oraz rodziców dzieci w wieku 6-17 lat wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności?. Treść badań wykazała wyraźnie, co przyznała sama minister, że rodzina i prowadzone od 17 lat w polskich szkołach zajęcia wychowanie do życia w rodzinie odgrywają ogromną pozytywną rolę w wychowaniu seksualnym młodzieży[i]. Pomimo to pani minister Joanna Kluzik-Rostkowska postanowiła podjąć działania całkowicie sprzeczne z zaprezentowanymi wynikami. Mianowicie zmienić podstawę programową dotychczasowych zajęć wychowanie do życia w rodzinie, przepisać na nowo podręczniki i wprowadzić w ich treści wytyczne Standardów WHO.

poniedziałek, 13 lipiec 2015 19:08

Migawka ze Slot At Festival

Migawka ze Slot At Festival, na którym gościliśmy w strefie inicjatyw społecznych - trzy wkłady, wiele emocji, wiele interesujących dyskusji z młodzieżą i sporo zainteresowanych rodziców.

Jak w rzeczywistości wyglądają lekcje "różnorodności" i "tolerancji" w Niemczech - podczas spotkania Inicjatywy prezentuje Magdalena Czarnik

Jak w rzeczywistości wyglądają lekcje "różnorodności" i "tolerancji" w Niemczech - podczas spotkania Inicjatywy prezentuje Magdalena Czarnik

wtorek, 23 czerwiec 2015 21:56

Marsz dla życia i Rodziny - Warszawa 2015

Inicjatywa Stop Seksualizacji Naszych Dzieci wzięła udział w Marszu dla Życia i Rodziny organizowanym corocznie w ostatni dzień maja.

Jak daleko sięgają zakusy ideologów gender i jak bardzo niebezpieczne czasy nas czekają, w przypadku gdyby ta ideologia została wdrożona w planowanym zakresie opowiada ks. dr prof. hab. Tadeusz Guz podczas spotkania we Wrocławiu

poniedziałek, 01 czerwiec 2015 21:03

Stop seksualizacji naszych dzieci

O tym, jak można uchronić dzieci i młodzież przed seksualizacją, rozmawiali uczestnicy konferencji ?Rodzice chronią dzieci?. Spotkanie odbyło się dziś w auli Uniwersytetu Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej w Krakowie. Na początku konferencji Ewa Tyszewska i Mirosław Strumiński opowiedzieli o początkach akcji ?Stop seksualizacji naszych dzieci?.