Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/madlay777uw/ftp/_wizytowka_/public/edu_eu/templates/dd_hairsalon_111/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

DLA RODZICÓW

oswiadczenie3

 

   
przeczytaj broszure standardy analiza
gender maria rys broszura o gender

 

DLA PRELEGENTÓW

Prezentacja plik Power Point

Prezentacja plik PDF

 

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na uczestnictwo dziecka w dodatkowych zajęciach szkolnych, na których mogą być przeprowadzane zajęcia edukacji seksualnej

Obowiązująca aktualnie ustawa w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka Dz.U. 1999 Nr 67 poz. 756

Pismo do Kuratorium: WNIOSEK O NADZÓR NAD PUNKTAMI PRZEDSZKOLNYMI REALIZUJĄCYMI PROGRAM ?RÓWNOŚCIOWE PRZEDSZKOLE. JAK UCZYNIĆ WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE WRAŻLIWYM NA PŁEĆ? W CELU NIEZWŁOCZNEGO WYCOFANIA TREŚCI OBJĘTYCH TYM PROGRAMEM

Pismo do Wójta gminy: WNIOSEK O NADZÓR NAD PUNKTAMI PRZEDSZKOLNYMI REALIZUJĄCYMI PROGRAM ?RÓWNOŚCIOWE PRZEDSZKOLE. JAK UCZYNIĆ WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE WRAŻLIWYM NA PŁEĆ? W CELU NIEZWŁOCZNEGO WYCOFANIA TREŚCI OBJĘTYCH TYM PROGRAMEM

Pobierz wniosek do MEN w sprawie edukacji seksualnej

 

KONWENCJA

broszuraBroszura Instytutu ORDO IURIS o Konwencji Przemocowej

Konwencja Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet

Broszura Instytutu ORDO IURIS o Konwencji Przemocowej - można ją pobrać, kolportować - przesłać znajomym, posłom, politykom

 

 

 

WHO

Standardy edukacji seksualnej WHO w Europie

 

GENDER

Krótkie opracowanie prof. Marii Ryś - GENDER. CYWILIZACJA ŚMIERCI

Numer Wychowawcy poświęcony gender 9-2013

 

BADANIA

Raport Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego na temat seksualizacji dziewcząt

Szymon Grzelak o seksualizacji dziewcząt na podstawie Raportu APA

Raport Regnerusa dot. homoseksualizamu

Komentarz tłumacza - dr. Margasińskiego do Raportu Regnerusa


Badania z 2017 roku, przeprowadzone przez David Paton (Nottingham University Business School) und Liam Wright (University of Scheffield),  wykazały, że po dość drastycznym obcięciu środków przeznaczanych przez gminy brytyjskie na edukucję seksualną, liczby ciąż wśród nastolatek zaznaczyły wyraźny spadek  ..... Sami badacze nie spodziewali się takiego wyniku, zapowiadano wręcz w mediach, że po obcięciu tych środków, będzie większa fala ciąż ....

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167629617304551