Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

czwartek, 16 styczeń 2014 17:51

ZACHĘCAMY DO PODPISANIA I WYSŁANIA WNIOSKU DO MEN w sprawie edukacji seksualnej:

Napisała

W związku z pracami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi wprowadzenie edukacji seksualnej typu B do szkół oraz w związku z brakiem jednoznacznego stanowiska MEN wobec ?Standardów edukacji seksualnej w Europie? autorstwa niemieckiego BZgA - Federalnego  Biura ds. Edukacji Zdrowotnej oraz regionalnego biura WHO, prosimy w podpisanie wniosku o odrzucenie ww. Standardów oraz o niewprowadzanie do placówek oświatowych elementów edukacji seksualnej typu B. 

Jednocześnie uważamy, ze obowiązujące podstawy programowe w zakresie wiedzy o seksualności człowieka i wychowania prorodzinnego powinny pozostać niezmienione.

Pobierz plik wniosku