Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

W związku z pracami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi wprowadzenie edukacji seksualnej typu B do szkół oraz w związku z brakiem jednoznacznego stanowiska MEN wobec ?Standardów edukacji seksualnej w Europie? autorstwa niemieckiego BZgA - Federalnego  Biura ds. Edukacji Zdrowotnej oraz regionalnego biura WHO, prosimy w podpisanie wniosku o odrzucenie ww. Standardów oraz o niewprowadzanie do placówek oświatowych elementów edukacji seksualnej typu B. 

 

JAK DO TEGO DOSZŁO?

22 kwietnia 2013 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano "Standardy Edukacji Seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją oraz zdrowiem". Ta publikacja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz niemieckiego Federalnego Biura ds. Edukacji Zdrowotnej w Kolonii została entuzjastycznie przyjęta podczas konferencji przez ówczesnych przedstawicieli Rządu RP. Według niej od pierwszych lat przedszkolnych placówki oświatowe powinny wpajać dzieciom takie zachowania, jak: MASTURBACJA, ZABAWA CIAŁEM, TECHNIKI SEKSUALNE, PETTING.