Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/madlay777uw/ftp/_wizytowka_/public/edu_eu/templates/dd_hairsalon_111/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

TYPY EDUKACJI SEKSUALNEJ NA ŚWIECIE

(według jednego z systemów klasyfikacji)

fa89dbb o

TYP A

według Standardów WHO typ I
Abstinence Education

Wychowanie do miłości i zachowania abstynencji seksualnej, aż do zawarcia związku małżeńskiego. W Polsce od 1998r. obowiązuje edukacja seksualna typu A na mocy rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

222 rgb

TYP B

według Standardów WHO typ II
Bilogical Education

Edukacja biologiczna,  techniczna, często włączona w zajęcia lekcji biologii.

 ed2 rgb

TYP C

według Standardów WHO typ III
Comprehensive Education

Teoretycznie edukacja proponująca szeroki wachlarz zagadnień obu typów edukacji, w rzeczywistości obecnie granice między edukacją B i C są zatarte i obie prezntują treści ekstremalnie ideologiczne. Do szkół trafiają jako jeden przedmiot permisywnej edukacji seksualnej.

 

Edukacja seksualna typu A

według Standardów WHO typ I
Abstinence Education

Obowiązująca w Polsce edukacja typu A, czyli Abstinence Education to aktualne zajęcia Wychowania Do Życia w Rodzinie.
W programie tych zajęć, zagadnienia związane z seksualnością i płodnością umieszczone są w kontekście miłości i odpowiedzialności małżeńskiej. Znajdziemy więc w podstawie programowej lekcje poświęcone nie tylko aktowi seksualnemu, różnicom w budowie organów męskich i żeńskich, czy prokreacji i antykoncepcji, które przekazywane są w niewulgarny sposób, ale przede wszystkim szerokie wiadomości o relacjach. O tym, jak odróżnić przyjaźń od miłości, czy zauroczenie od miłości. Jakie są etapy miłości i co oznacza odpowiedzialność za drugiego człowieka. Jak w każdym przypadku, jakość tych zajęć jest w rękach nauczyciela.
Badania dowodzą, że po wprowadzeniu w Polsce zajęć WDŻ nastąpił spadek ilości młodzieży 15-letniej po inicjacji seksualnej.

wdz

Woynarowska, B. i inni (2004). Inicjacja seksualna i stosowanie prezerwatyw oraz innych metod zapobiegania ciąży przez młodzież 15-letnią w Polsce i innych krajach, Ginekologia Polska, 8, s. 622-632.  Grzelak, S. i inni (2007). Badania własne.

 

Badania z 2017 roku, przeprowadzone przez David Paton (Nottingham University Business School) und Liam Wright (University of Scheffield),  wykazały, że po dość drastycznym obcięciu środków przeznaczanych przez gminy brytyjskie na edukucję seksualną, liczby ciąż wśród nastolatek zaznaczyły wyraźny spadek  ..... Sami badacze nie spodziewali się takiego wyniku, zapowiadano wręcz w mediach, że po obcięciu tych środków, będzie większa fala ciąż ....

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167629617304551

 

 

PRZECIWKO JAKIEJ EDUKACJI SEKSUALNEJ  JEST TA INICJATYWA?

Przeciwko edukacji B i C, opartej o Deklarację Praw Seksualnych IPPF oraz Prawa Seksualne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zakładającej że:
 
 sweet girl by mechtaniya d5cbffh

STYMULACJA - dziecko jest seksualne od urodzenia i należy jego seksualność stymulować  już wieku niemowlęcym.

ROZŁADOWANIE NAPIĘCIA SEKSUALNEGO - jest warunkiem zachowania zdrowia - nie ma więc ograniczeń wiekowych dla podjęcia aktywności seksualnej, jedynym kryterium jest zgoda partnera.

PRAWA REPRODUKCYJNE - nastolatek ma prawo prowadzić aktywne seksualnie życie w oderwaniu od płodności, ma prawo do stosowania antykoncepcji i dokonania aborcji bez wiedzy i zgody rodzica.

GENDER - dziecko rodzi się czystą płciowo kartą i "tylko kultura wypisuje na niej swoje znaczenia".

RÓŻNORODNOŚĆ - dziecko powinno być wychowywane w akceptacji dla różnych ekspresji seksualnych i różnych alternatywnych  seksualnych związków.

 

 

 

Skąd taka edukacja seksualna?


Alfred Kinsey i jego Instytut
Wardell Pomeroy
Planned Parenthood i Margaret Sanger
Wilhelm Reich