Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/madlay777uw/ftp/_wizytowka_/public/edu_eu/templates/dd_hairsalon_111/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Fundatorzy, propagatorzy i beneficjenci

Wśród fundacji wspierających politykę demograficzną na czele znajdujemy Fundację Rockefellera, która tylko w drugiej połowie lat 60. na projekty związane z kontrolą urodzin wyłożyła prawie 16 milionów dolarów. Sam David Rockefeller (związany m.in. z okultystyczną organizacją Lucid Trust, CFR, Pilgrim’s Society i Komisją Trójstronną) jest jednym z liderów Międzynarodowej Federacji na rzecz Planowego Rodzicielstwa (IPPF).

 

rockef


Fundacja Rockefellera już od lat 30. XX wieku wspierała politykę aborcyjną, finansując m.in. Margaret Sanger oraz badania eugeniczne (Eugeniccs Record Office poźniej Towarzystwo Badań Eugenicznych Charlesa Davenporta, Harriego Lauglina), później zaś badania Alfreda Kinseya. W latach 50. Fundacja brała udział w stworzeniu Rady ds. Populacji, później zaś Narodowej Ligi Aborcji i Akcji na rzecz Praw do Reprodukcji. Obecnie wciąż do priorytetowych celów Fundacji należy promowanie aborcji jako środka antykoncepcyjnego.

Dziełem Rockefellerów były także badania nad sterowaniem preferencjami ekonomicznymi społeczeństwa, poglądami, jak i ostatecznie politycznymi stanowiskami, jedną z opłacanych osób był ojciec tzw. Public Relations - Eddie Bernays.

barneys

"Działająca przy Kongresie Amerykańskim Komisja Reece'a w latach 1953-1954 (powołana do zbadania nadużyć związanych z badaniami m.in.. Kinseya)  ujawniła, że w projekt przebudowy społeczeństwa amerykańskiego, zaangażowana była cała grupa powiązanych ze sobą ludzi ze szczytów władzy, oraz ich korporacje i fundacje.
Po szczegółowym badaniu i długich przesłuchaniach Komisja Reece'a doszła do wniosku, że fundacje Rockefellera, Gugenheima i Carnegiego włożyły mnóstwo wysiłku w zmianę orientacji Ameryki z chrześcijańskiej i wolnorynkowej na świecką, humanistyczną, internacjonalistyczną i socjalistyczną. (...)"

pisze o raporcie przedstawionym przez Komisję amerykański dziennikarz Chicago Tribune Robert Goldsborough

 

Ponieważ dysponowały majątkiem państwowym, a jednocześnie nie podlegały zarządzaniu publicznemu, fundacje mogły funkcjonować niczym "kapitał inwestycyjny" lokowany w wywrotowe koncepcje i nie podlegać kontroli ani restrykcjom ze strony państwa. Kapitał ów miał także istotny wpływ na zmiany społeczne. Reece, jako koronny tego przykład przytacza dane dotyczące dotacji, jakie Rockefellerowie przyznali Kinseyowi:


Fundacje Rockefellera w latach 1931-1954 na badania problemów płci przyznały łącznie National Research Council Committee 1 755 000 dolarów. Z tejże kwoty, zgodnie z informacjami przekazanymi Komisji Reece'a przez Fundację Rockefellera, na działalność doktora Kinseya wydatkowano około 414 000 dolarów.
Jest to kwota mikroskopijna, jeśli porównać ją do sumy 6 milliardów dolarów wydawanych corocznie w Stanach Zjednoczonych na działalność dobroczynną.
Mimo to jednak oddziaływanie, jakim skutkowała we wspomnianej dziedzinie owa niewielka kwota, jest nieproporcjonalna do stosunku wartości obu tych liczb. Działalność doktora Kinseya można aprobować albo się z nią nie zgadzać i rozmaicie oceniać jej wpływ na naszą obyczajowość seksualną. Przypadek doktora Kinseya pokazuje jednak, że w dziedzinie idei relatywnie niewielkie dotacje mogą mieć wielkie reperkusje.

(...)

Komisja Reece,a wskazała na Kinseya jako typowego socjotechnika, działającego dzięki funduszom zwolnionym od podatku i poza kontrolą państwa, upatrując w nim architekta społecznej zmiany, który podważanie ładu moralnego uczynił narzędziem kontroli i władzy:

I tak, skoro doktor Kinsey stawia tezę, że w dłuższej perspektywie dziewczęta byłyby szczęśliwsze, gdyby przed zawarciem małżeństwa miały rozległe, a nawet niecodzienne doświadczenia seksualne, wówczas, zdaniem owych "inżynierów społecznych", moralne oraz prawne koncepcje, które tego zabraniają, należy odrzucić?
Władza polityczna ma więc być przekazana w ręce "elity" "inżynierów społecznych". To, czego pragną ludzie, niekoniecznie musi być dla nich dobre; brak im kompetencji, by mogli podejmować decyzje. Abyśmy mogli mieć inteligentne, oparte na nauce społeczeństwo, muszą robić to za nich führerzy.

Stwierdzając, że Fundacja Rockefellera w roku 1931 "zaangażowała się w systematyczne wspieranie badań fizjologii życia seksualnego oraz zachowań seksualnych", Reece przestrzegł  współobywateli przed możliwością o wiele większej koncentracji władzy, majątku i wpływów niż ta, która w pierwszej dekadzie stulecia spowodowała konieczność interwencji państwa na rzecz rozbicia trustów i monopoli.

Jones E. Michael, Libido Dominandi ? seks jako narzędzie kontroli społecznej, Wektory, 2013

 

roc

Permisywna edukacja seksualna, którą wylansowali współpracownicy Alfreda Kinsey'a dla kształtowania seksualnej świadomości dziecka już u podstaw młodego życia, i przez którą przygotowywali dzieci na aktywnych uczestników seksualnych ekspresji, została odgórnie wykreowana, jako narzędzie seksualizacji społeczeństwa dla sprawowania społecznej kontroli.

Seksualizacja rozbijała wewnętrzną społeczną integralność, wyrywała dzieci poza wpływ rodziców, tradycyjnej moralności i także więzi, które chroniły poszczególną jednostkę przed zewnętrznymi drapieżnymi mechanizmami. Poszukującym wrażeń młodym ludziom, negującym rzeczywistość swoich rodziców można było zaszczepić praktycznie wszystko.

Już w 1914 roku dzięki propagandowym działaniom E. Bernaysa w Komisji Informacji Publicznej przy administracji Wilsona, na bazie idei, że amerykańskie wysiłki wojenne na celu przede wszystkim "wprowadzenie demokracji w całej Europie" pchnięto Amerykę do wojny. Bernays  swoje doświadczenia propagandowe później wykorzystał na polu reklamy papierosów i innych markowych produktów. Wszystkie propagandowe osiągnięcia jak mówił, zawdzięczał seksowi.

Społeczne, polityczne, ale i wymierne "zyski" wypracowane przez edukację seksualną trafiały do kieszeni silnych i bezwzględnych graczy.

 

Fundatorzy, propagatorzy i beneficjenci


Fundacja Rockefellera

Playboy

IPPF
Polskie organizacje reprezentujące i zrzeszone w IPPF

 

Kategoria: