Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/madlay777uw/ftp/_wizytowka_/public/edu_eu/templates/dd_hairsalon_111/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

niezbednik rodzica

 

Jak przeciwdziałać

 

 

 

ZAANGAŻUJ SIĘ W ŻYCIE SZKOŁY

Aktywne monitorowanie programów edukacyjnych, podręczników i treści przekazywanych dzieciom, jest największym gwarantem ich bezpieczeństwa.

1. ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE o nieuczestniczeniu dziecka w zajęciach edukacji seksualnej i jakichkolwiek dodatkowych bez Twojej każdorazowej zgody.

2. ZAPISZ SIĘ DO TRÓJKI KLASOWEJ, DO SZKOLNEJ RADY RODZICÓW  kontroluj programy edukacji seksualnej i profilaktyki uzależnień, profilaktyki AIDS, przeciwdziałania przemocy. OPROŚ O WGLĄD W PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY (wpływ na treści, które się tam znajdują ma szkolna rada rodziców). Utrzymuj relacje z nauczycielami, którzy z założenia powinni współpracować z rodzicami na rzecz bezpiecznego rozwoju dziecka. Komunikat z kompetencjami rad rodziców i placówek szkolnych na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty TU 

3. Namów dyrekcję do przyjęcia certyfikatu SZKOŁA PRZYJAZNA RODZINIE, jako gwarancji ochrony dziecka przed niepożądanymi treściami (www.szkola-przyjaznarodzinie.pl).

 

 

KORZYSTAJ Z NARZĘDZI  PRAWNYCH

Prawo polskie jest na obecną chwilę sprzymierzeńcem rodzica. Domagając się bezpiecznego rozwoju dziecka posiadasz oparcie w polskim prawie.
W przypadku gdyby naruszono bezpieczny rozwój Twojego dziecka masz pełne prawo uruchomić cały aparat prawny dochodzenia zadośćuczynienia od placówki edukacyjnej.

 

Podstawa prawna tutaj

 

 

 

 

 

 

DZIECKO MA PRAWA

Dziecko jest podmiotem praw i ma swoje dobra osobiste. To poczucie bezpieczeństwa psychicznego oraz poczucie tożsamości rozumiane jako identyfikacja z rodziną, konkretnym światem wartości i określoną kulturą, określoną religią i systemem moralnym, i także jako identyfikacja z określoną płcią.
Jeśli prawa dziecka do tych dóbr osobistych zostają złamane - od każdego, kto naruszył te prawa, rodzice w imieniu dziecka mogą domagać się zadośćuczynienia.

Dziecko jak najszybciej powinno zostać skonsultowane przez zaufanego psychologa, otoczone opieką, ale w następnym kroku odpowiedzialny rodzic powinien uruchomić cały aparat prawny, aby dochodzić odpowiedzialności,  ewentualnie ukarać tych, którzy wyrządzili krzywdę. Wizyta u psychologa również ma znaczenie w procesie dowodowym.

RODZICE MAJĄ PRAWA

Rodzina jest instytucją chronioną polską konstytucją. Ma również swoje określone dobra, podobne do dóbr osobistych człowieka, które są chronione.
Również ustawy o szkolnictwie informują, że szkoła jest instytucją wspierającą rodziców.
Prawo o systemie oświaty wskazuje, że szkoła ma obowiązek wychowywać dzieci w oparciu  o chrześcijański system wartości.

NAUCZYCIEL

Zazwyczaj edukatorzy proszą nauczyciela o opuszczenie klasy podczas prowadzonych zajęć edukacji seksualnej.
Nie wolno mu tego zrobić. Nauczyciel jako urzędnik państwowy  ma szczególny ustawowy obowiązek (jak lekarz, albo ratownik) zachowania bezpieczeństwa dzieci. Nawet narażenie dzieci na zagrożenie bezpieczeństwa w trakcie zajęć szkolnych jest już karalne. Nauczyciel, który porzuca dzieci narażając je na naruszenie ich dóbr osobistych podlega karze. Jest to przestępstwo porzucenia osoby, nad którą ma się szczególną pieczę.

 

jak2

jak3
jak4

 

 

Analiza Standardów WHO po kątem przygotowania dziecka na ofiarę przemocy

 

​Psycholog i specjalista od diagnozy i terapii dziecka po przemocy seksualnej Łukasz Dracz analizuje matryce Standardów WHO

 

 

 

 

 

Objawy i skutki oglądania pornografii - jak chronić i pomóc dziecku

Wystarczy sporadyczny kontakt z pornografią w dzieciństwie, żeby w dorosłości masturbacja, oglądanie pornografii czy korzystanie z usług agencji towarzyskich stało się trudnym do usunięcia nawykiem, niszczącym relacje między ludźmi i obraz własnej osoby.
Jak ustrzec dzieci przed oglądaniem pornografii, jak wspomóc ich rozwój w sferze seksualnej i obronić przed agresywnymi treściami. Jak poradzić sobie z już powstałymi uzależnieniami.
W studio psycholog i specjalista od diagnozy i terapii dziecka po przemocy seksualnej Łukasz Dracz.

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: