Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/madlay777uw/ftp/_wizytowka_/public/edu_eu/templates/dd_hairsalon_111/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

 

SEKSUALNOŚĆ

Seksualność człowieka jest wielowymiarową siłą związaną z jego płciowością. Ma wymiar psychiczny, głęboko relacyjny i więziotwórczy - w oderwaniu od tych aspektów, ogranicza się do czysto fizycznego popędu.

Relacyjny i więziotwórczy aspekt seksualności sprawia, że podjęcie czynności seksualnych z pominięciem zamiaru założenia budowy trwałego związku małżeńskiego, przynosi wiele poważnych konsekwencji w życiu osobistym i rodzinnym, ale także ma poważne reperkusje w życiu społecznym.

 

SEKSUALIZACJA  to m.in. wg Raportu APA O seksualizacji kobiet i dziewcząt we współczesnej kulturze to proces, skutkiem którego  SEKSUALNOŚĆ:

1.  Zostaje sprowadzona do czysto fizycznego (popędowego) aspektu życia człowieka.
2.  Zyskuje nienaturalnie nadmierne i wyolbrzymione znaczenie w perspektywie innych obszarów aktywności i wartości ludzkich.
3.  Nadaje człowiekowi wartość obiektu seksualnego.
4.  Seksualność jest narzucona osobie w niewłaściwy sposób - "odnosi się to w szczególności do dzieci. Wszyscy (dziewczęta, chłopcy, mężczyźni, kobiety) mogą być przedmiotem seksualizacji. Jednak w przypadku dzieci, najczęściej jest im narzucana dorosła seksualność".

 

Raport Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego na temat seksualizacji dziewcząt

Szymon Grzelak o seksualizacji dziewcząt na podstawie Raportu APA

 

W dalszym procesie seksualizacji:

1.  Seksualność może wymknąć się spod kontroli i człowiek  może uzależnić się od ciągłego stymulowania swojego popędu,
2.  co w konsekwencji może prowadzić do nienaturalnych czynności i zachowań seksualnych w imię pozyskiwania coraz silniejszych seksualnych bodźców,
3.  a ostatecznie do aktów przemocy,
4.  oraz zaburzeń psychicznych.

 

Twoje dziecko poddawane przedwczesnej seksualizacji zostaje narażone na:

  • wpojenie matryc zachowań prowadzących do seksoholizmu w wieku dorosłym; Dzieje się to z powodu nadmiernego koncentrowania uwagi małych dzieci na seksie dorosłych i własnym ciele;
  • seksualność narcystyczną poprzez np. promowanie masturbacji i dezorientację co do tożsamości płciowej, poprzez epatowanie dziecka pojęciami związanymi z możliwością wyboru płci (płeć jest wg ideologii gender tzw. zjawiskiem kulturowym), a w konsekwencji na zaburzenia osobowości;
  • osłabienie zdolności budowania trwałych więzi, co dzieje się poprzez kwestionowanie małżeństwa oraz rodziny jako normy;
  • większą podatność na depresje;
  • utratę autorytetu rodziców;
  • utratę dzieciństwa.

 

SEKSUALIZACJA DZIECI w ramach przedmiotu edukacji seksualnej (BiC) to działanie polegające na:

1.  Na epatowaniu dzieci treściami rozbudzającymi ich popęd seksualny.
2.  Technizacji i wulgaryzacji aktu seksualnego w trakcie prowadzonych zajęć.
3.  Przełamywaniu i niszczeniu naturalnych ochronnych barier dziecięcej seksualnej wstydliwości, co w psychologii  jest rozpoznawane jako etap  przygotowania dziecka na ofiarę przemocy seksualnej.
4.  Zachęcaniu do podejmowania autoerotycznych zachowań seksualnych (masturbacji).
5.  Zachęcaniu do podejmowania czynności seksualnych jako naturalnego elementu pielęgnowania zdrowia seksualnego (patrz. Standardy WHO, deklaracja IPPF).
6.  Epatowaniu dzieci informacjami o "niestandardowych zachowaniach seksualnych" oraz promowaniu dewiacyjnych wzorców ekspresji seksualnych.SEKSUALNOŚĆ DZIECKA

Permisywizm seksualny, o który oparte są założenia edukacji seksualnej typu B utrzymuje, że dzieci są seksualne od urodzenia i ich zdrowie seksualne wymaga rozładowywania napięcia seksualnego, które od początku dominuje ich życie. Kadra pedagogiczna i rodzice powinni pomóc w tym dziecku stymulując jego doznania seksualne. Podejście to krytykuje psycholog Bogna Białecka:

 

Czy dzieci rzeczywiście są seksualne w sensie jaki usiłuje narzucić liberalny permisywizm seksualny? Idea seksualności dziecięcej wykuwała się w szczególnych środowiskach i okolicznościach. Fragment audycji SSND

 

 CZY WIESZ, ŻE?

Badania z 2017 roku, przeprowadzone przez David Paton (Nottingham University Business School) und Liam Wright (University of Scheffield),  wykazały, że po dość drastycznym obcięciu środków przeznaczanych przez gminy brytyjskie na edukucję seksualną, liczby ciąż wśród nastolatek zaznaczyły wyraźny spadek  ..... Sami badacze nie spodziewali się takiego wyniku, zapowiadano wręcz w mediach, że po obcięciu tych środków, będzie większa fala ciąż ....

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167629617304551

 

Edukacja typu A, edukacja typu B
Przeciwko jakiej edukacji jest ta inicjatywa rodziców