Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

wtorek, 07 styczeń 2020 22:51

Rekordowe aborcje, finansowane z pieniędzy podatników – to ujawnia najnowszy raport Planned Parenthood

Napisane przez Redakcja

Planned Parenthood popełnia 40% wszystkich aborcji w Stanach Zjednoczonych. Od 2000 r. dokonało ponad 5,6 miliona aborcji. Tylko w  2017 r. szacowany przychód z aborcji wyniósł prawie 200 mln USD (190,3 USD), co stanowi 52% przychodów pozarządowych usług zdrowotnych.Planned Parenthood dokonało w latach 2018-2019 największej zarejestrowanej liczby aborcji w swojej historii. Otrzymało także więcej funduszy podatników niż w minionych latach – informuje najnowszy raport organizacji.
Leana Wen, była prezydent Planned Parenthood, przyznała że organizacja ponownie w swoich celach skupiła się na aborcji, a nie na zapewnianiu rzeczywistej opieki zdrowotnej. Nic więc dziwnego, że aborcja tak plasuje się wśród wyników:
• W 2018 r. Planned Parenthood popełniło 346 672 aborcji, zwiększając jej liczbę o prawie cztery procent (3,88%) w porównaniu z rokiem 2017 (332 757 aborcji) i o 3,51% od 2011 r. (333 964).
• W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba aborcji w Planned Parenthood wzrosła o prawie siedem procent (6,67%) z 324 008 w 2008 r. i do 345 672 w 2018 r.
Korporacja długo (i fałszywie) twierdziła, że aborcje stanowią zaledwie trzy procent jej usług, co zostało wielokrotnie obalone. Jej udział w rynku planowanej aborcji wynosi obecnie 40% w porównaniu z najnowszymi danymi z Guttmacher Institute za 2017 r. Oznacza to, że sam Planned Parenthood popełnia 40% wszystkich aborcji w Stanach Zjednoczonych. Liczba ta może wzrosnąć po opublikowaniu przez Guttmacher Institute nowych krajowych statystyk dotyczących aborcji.
Od 2000 r. Planned Parenthood dokonało ponad 5,6 miliona aborcji. Analiza przeprowadzona przez Live Action News wykazała, że w 2017 r. szacowany przychód z aborcji wyniósł prawie 200 mln USD (190,3 USD), co stanowi 52% przychodów pozarządowych usług zdrowotnych. Niedługo opublikowane zostanie zaktualizowane podsumowanie dochodów z aborcji Planned Parenthood w 2018 r.

Dane finansowe
W 2018 r.:
• Wpłaty z pieniędzy podatników do Planned Parenthood wzrosły o dziewięć procent (9,4%), z 563,8 mln USD w 2017 r. do 616,8 mln USD w dolarach podatników (najwyższe kwoty odnotowane w ostatnich latach) w 2018 r.
• Prywatne darowizny, choć znaczące, spadły o 6 procent (6,26%) z 630,8 mln USD w 2017 r. do 591,3 mln USD w 2018 r.
• W ciągu ostatnich dziesięciu lat pieniądze podatników na Planned Parenthood wzrosły o prawie 70 procent (69,82%) z 363,2 mln USD w 2008 r. do 616,8 mln USD w dolarach podatników w 2018 r.
• Planned Parenthood codziennie otrzymuje prawie 1,7 miliona dolarów od amerykańskich podatników.
• W 2018 r. całkowite przychody Planned Parenthood przekroczyły 1,6 mld USD.
• Aktywa netto Planned Parenthood na 2018 r. wyniosły prawie 2 mld USD.


Przychody z nadwyżki aborcji
W 2017 r. Planned Parenthood zebrało 244,8 mln USD z „nadwyżki dochodów nad wydatkami”. Jednak najnowszy raport nie ujawnia, ile wynosiła ta liczba w 2018 r. Live Action News dokumentuje, że prawie co roku od 2000 r. przychody Planned Parenthood przekraczały wydatki o dziesiątki milionów dolarów.

Udogodnienia i pacjenci
Podczas gdy Planned Parenthood rozlicza się jako dostawca opieki zdrowotnej dla kobiet, męscy klienci organizacji stanowią coraz większy segment. Opublikowane dane Planned Parenthood wśród klientów (mężczyzn i kobiet) pozostały takie same w 2018 r. Na poziomie 2,4 miliona, pomimo spadku prawie o 23 procent (22,58%) z 3,1 miliona obsługiwanych w 2006 r. I 20 procent z 3 milionów klientów, o których twierdzili zaledwie dziesięć lat temu w 2008.
Podczas gdy liczba pacjentów planowanego rodzicielstwa stale spada, finansowane ze środków federalnych ośrodki zdrowia - zgodnie z danymi federalnej administracji ds. zasobów i usług zdrowotnych - w samym 2018 r. obsłużyły ponad 28 milionów pacjentów.
W latach 2008-2018 organizacja zamknęła prawie 265 centrów, mimo że kiedyś działała w 900 obiektach.

Antykoncepcja i usługi STI
Testy STI czyli testy na chorobę przenoszoną drogą płciową wzrosły o 5 procent (5,25%) z 4.712.985 w 2017 roku do 4.960.598 w 2018 roku. W ciągu ostatnich dziesięciu lat (2008-2018) testy STI wzrosły o 33,3 procent (3723336 do 4960598), najwyższy odnotowany w ostatnich latach.
• Usługi antykoncepcyjne zmniejszyły się jednak o dwa procent (2,46%) z 2 620 867 w 2017 r. do 2 556 413 w 2018 r.
• W ciągu ostatnich dziesięciu lat (z 3 813 875 w 2008 r. do 2 564 413 2018 r.) usługi antykoncepcyjne spadły o prawie 33% (32,97%).
• W szczególności usługi antykoncepcji awaryjnej spadły o 6 procent między 2007 a 2018 rokiem i prawie 59 procent (58,68%) w ciągu ostatnich dziesięciu lat z 1436808 w 2008 roku do 593 586 w 2018 roku.
• Od 2009 r. usługi antykoncepcyjne dla Planned Parenthood spadły o 36 procent (36,24%) z najwyższego poziomu 4 009 549.

Usługi ogółem
• Ogółem usługi wzrosły o jeden procent (1,39%) z 9 687 070 w 2017 r. do 9 821 548 w 2018 r., Co oznacza spadek o 13 procent (13,72%) z najwyższego poziomu 11 383 900 w 2009 r.
• W ciągu ostatnich dziesięciu lat łączna liczba usług w Planned Parenthood spadła o 10 procent (10,25%) z 10 943 609 w 2008 r. Do 9 822 1548 w 2018 r.

Badania przesiewowe w kierunku raka
• Testy cytologiczne zmniejszyły prawie siedem procent (6,73%) z 274,145 w 2017 r. Do 255 682 w 2018 r., Ale spadły o 78 procent (78,40%) z najwyższego poziomu 1 183 692 w 2004 r.
• W ciągu ostatnich 10 lat wyniki badań cytologicznych spadły o 72 procent (72,08%), spadając z 915 716 w 2008 r. do 255 682 w 2018 r.
• Badania piersi (Planned Parenthood nie wykonuje mammografii) zmniejszyły się o prawie 11 procent (10,56%) z 296 310 w 2017 r. do 265 028 w 2018 r. i prawie 76 procent (75,61%) z najwyższego poziomu 1 086 654 w 2000 r.
• W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba badań piersi spadła o prawie 68 procent (67,92%) z 826 197 w 2008 r. do 265 028 w 2018 r.
• Inne usługi diagnostyczne, w tym biopsje, pobieranie próbek, ablacje i inne operacje ginekologiczne, wzrosły nieznacznie z 5963 w 2017 r. do 6230 w 2018 r.
• Leczenie HPV wzrosło z 19 705 w 2017 r. do 20 588 w 2018 r., ale spadło o prawie 66 procent (65,72%) z wysokiego poziomu 60 064 w 2008 r.
• Całkowita liczba badań przesiewowych w kierunku raka spadła o prawie osiem procent (7,84%) w porównaniu z rokiem poprzednim (614,361 w 2017 r. do 566 186 2018), spadając o prawie 74 procent (73,76%) z wysokiego poziomu 2157 849 w 2004 r.


Opieka prenatalna i adopcja
Planowane rodzicielstwo wykonało 1 074 952 testów ciążowych w 2017 r. i 1 079 613 w 2018 r.
• Opieka prenatalna faktycznie wzrosła o osiem procent (8,20%) z 9 055 w 2017 r. do 9798 w 2018 r. i prawie cztery procent (3,87%) w ciągu ostatnich dziesięciu lat (9433 w 2008 r. do 9798 w 2018 r.) - ale spadła o 68 procent (68,49%) z najwyższego poziomu 31 098 w 2010 r.
• Po latach konsekwentnych spadków liczba spraw związanych z adopcją wzrosła o 51 procent (51,15%) z 2831 w 2017 r. do 4279 w 2018 r. Oznacza to wzrost o prawie 78 procent (77,92%) w ciągu ostatnich dziesięciu lat (2 405 w 2008 r. do 4279 w 2018), ale prawie 13 procent (12,89%) spadło z wysokiego poziomu 4912 w 2007 r.
Należy zauważyć, że to, co stanowi „opiekę prenatalną” i „skierowanie adopcyjne” w Planned Parenthood, nie jest ujawniane.

Zobacz poniżej więcej informacji od byłego kierownika zakładu PP, Sue Thayer:
https://youtu.be/QT_Qmu7Brbs

Opieka okołoporodowa

• Liczba poronień wyniosła 1731 w 2017 r., ale wzrosła do najwyższej jak dotąd 2236 w 2018 r. Live Action News wcześniej udokumentowało wysiłki zmierzające do połączenia aborcji z poronieniem. Ponadto wcześniej informowaliśmy, w jaki sposób lobby aborcyjne doradza kobietom, które dokonują aborcji i mają komplikacje, aby mówić na ostrym dyżurze, że doszło do poronienia. Nic dziwnego, że Planned Parenthood dodało kategorie, takie jak opieka
dotycząca poronienia do listy „usług”. Niektóre z tych usług obejmują chirurgiczne zakończenie aborcji, gdy pigułka aborcyjna „nie wykonuje zadania całkowicie”.

• Ogólnie rzecz biorąc, oferta „Inne usługi zdrowotne dla kobiet” nieznacznie wzrosła z 13304260 w 2017 r. do 13544689 w 2018 r.

Planned Parenthood jest uwikłane w liczne skandale, nadużycia i oszustwa, w tym ukrywanie osób, wykorzystujących seksualnie dzieci. W 2019 r. Planned Parenthood podwoiło zobowiązanie do skoncentrowania się na swojej najbardziej dochodowej „usłudze” - aborcji - poprzez wydanie „głównego planu” szczegółowo opisującego wysiłki na rzecz rozszerzenia, a nie ograniczenia aborcji.
Do tej pory Planned Parenthood popełnia prawie 81 aborcji na każde skierowanie adopcyjne. I chociaż otrzymuje prawie 1,7 miliona dolarów dziennie od amerykańskich podatników, kończy życie 947 wcześniaków, w tempie 39 na godzinę lub jedną aborcję co 91 sekund.

https://www.liveaction.org/news/latest-planned-parenthood-report-abortions-dollars/