Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

poniedziałek, 07 marzec 2016 22:19

Patrząc na błędy Zachodu - bądźmy mądrzejsi! Apel ws. szkodliwych warsztatów "Szkoła bez homofobii"

Napisane przez Magdalena Czarnik

Na stronie Głos Nauczycielski czytamy : Chcielibyśmy przestawić ofertę bezpłatnego szkolenia dla kadry pedagogicznej, które dotyczy bezpieczeństwa w szkole, praw człowieka i wychowania do życia w rodzinie ? mówią organizatorzy warsztatów "Szkoła bez homofobii".

Szkolenia są realizowane przez Stowarzyszenie Lambda-Warszawa, Centrum Inicjatyw UNESCO oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Model, który będzie wykorzystany podczas szkolenia został przetestowany, poddany ewaluacji i superwizji przez WCIESiS - uznaną placówkę doskonalenia nauczycieli działającą w Warszawie.

Organizatorzy podkreślają, że tematyka szkolenia umożliwia realizowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016, prowadząc do wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jednocześnie realizowanie działań związanych z przeciwdziałaniem homofobii szkolnej zapewnia wywiązanie się przez szkołę z Wymogu 5. Systemu Ewaluacji Oświaty ("W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące cała społeczność szkoły lub placówki.").

Honorowy patronat nad projektem objęli: dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dlaczego warto wziąć w tym udział? W ostatnim czasie coraz większa liczba uczniów i uczennic gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych decyduje się na ujawnienie swojej homo- lub biseksualnej orientacji. Niestety, wiąże się to często z brakiem zrozumienia i prowadzi do ich prześladowania - wyjaśnia Piotr Dobrosz z Centrum Inicjatyw UNESCO. - W konsekwencji wiele osób homo- i biseksualnych doświadcza nieustannie prześladowania, wpada w depresję, decyduje się na zmianę szkoły, pozostaje w konflikcie z rodziną, nauczycielami oraz koleżankami i kolegami, a nawet podejmuje próby samobójcze - dodaje.

Ze zjawiskiem tzw. ?homofobii? w naszych szkołach nie mamy do czynienia, dopóki nie pojawią się w pobliżu aktywiści organizacji światowego lobby gejowsko- lesbijskiego (LGBTTQI), np. ze Stowarzyszenia Lambda, która reprezentuje w Polsce największe międzynarodowe stowarzyszenie gejów i lesbijek ILGA, finansowane do 70% przez Komisję Europejską. Przeszkoleni uprzednio aktywiści tych organizacji, zgodnie z obraną już dawno na Zachodzie strategią manipulacyjną, zaczynają nam - nauczycielom, i rodzicom i dzieciom, wmawiać jak bardzo uciskane są u nas osoby o tzw. odmiennej "orientacji seksualnej".

Zacytujmy z Manifestu Gejowskiego z 1990 Kirka Madsena z USA :

- Krok 1. Mówicie o homoseksualistach i homoseksualizmie tak często i głośno jak to tylko możliwe, każde zachowanie z którym się stykasz dość często w swoim otoczeniu uznasz w końcu za normalne.

- Krok 2 Przedstawiajcie gejów jako ofiary, a nie jako agresywnych rywali.

- Krok 3 Nasza kampania nie może wprost domagać się wsparcia społecznego dla praktyk homoseksualnych, dlatego za główny wątek obieramy walkę z dyskryminacją.

- Krok 4 Zadbajcie, żeby geje dobrze wypadali

- Krok 5 Sprawcie, aby wrogowie wypadali źle. Przy pomocy hasła homofobia, musimy wywołać w społeczeństwie poczucie wstydu i winy za niechęć do praktyk homoseksualnych. (?)

- Krok 6 Szukajcie funduszy. (?)

CZYTAJ WIĘCEJ: Abecadło homopropagandy, czyli 6 etapów manipulacji. Jak środowiska LGBT programują nasze myślenie?

Słowa "homofobia" i "orientacja seksualna" zostały wymyślone na potrzeby kampanii społecznych tego lobby i gwałtownie przyspieszyły jego postępy na Zachodzie. W większości krajów Zachodu zalegalizowano już tzw. "małżeństwa osób tej samej płci" i przyznano takim parom prawo do adopcji dzieci. Aktywiści seksualni gejowscy i lesbijscy roszczą sobie również prawo do wtłaczania do szkół tzw. "projektów edukacyjnych", zgodnie z którymi dzieci oswajane są, przy pomocy perwersyjnych materiałów, z homoseksualizmem; trenowane są do okazywania akceptacji (kolejny krok po tolerancji !) dla wszelkich praktyk seksualnych i uczone kwestionowania własnej płci. Tysiące świadomych rodziców np. we Włoszech i Niemczech (ruch Demo für alle www.demofueralle.de  - ostatnia demonstracja odbyła się 28 lutego b.r. w Stuttgarcie) protestuje na ulicach, domagając się poszanowania swoich praw do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami.

Jeśli ktoś chce wierzyć, że aktywistom lobby gejowsko- lesbijskiego zależy na dobru naszych dzieci - niech wierzy. Nasze dzieci w szkołach nie potrzebują takich zajęć, lecz ukierunkowania w okresie dorastania do rozsądnego obchodzenia się z własną seksualnością, tak aby wyrosły na ludzi zdolnych do założenia szczęśliwych małżeństw, które zaowocują pięknymi rodzinami. Są to wartości tak stare i sprawdzone jak cała zachodnia cywilizacja chrześcijańska. W wypełnianiu tych zadaniach wspiera rodziców od 17 lat prowadzony w polskich szkołach przedmiot "Wychowanie do życia w rodzinie".

Przedmiot ten jest solą w oku dla proaborcyjnych feministek (Ponton) i  całego lobby gejowsko-lesbijskiego (KPH, Lambda, Transfuzja itp.), dla tego od początku jest nienawistnie atakowany z ich strony. Obecny MEN powinien zadbać jak najdokładniej o umocowanie tego przedmiotu w polskich szkołach, bo jest on murem wobec nacisków powyżej wspomnianych lobby. Jeśli ten mur zacznie się rozpadać - na jego miejsce wejdą od razu przygotowani do swoich działań aktywiści seksualni. Ich celem jest wychowywać nasze dzieci do nieuporządkowanych kontaktów seksualnych, które niosą ze sobą dla naszych dzieci i społeczeństwa katastrofalne skutki widoczne już gołym okiem na Zachodzie, jak wzrost liczy aborcji, chorób przenoszonych drogą płciową i przemocy na tle seksualnym.

Wielu homoseksualistów szukających prawdy na temat siebie samych, nie utożsamia się z szerzoną medialnie propagandą aktywistów lobby LGBT i przyznaje, że wyrządza ona im szkody. W ważnych momentach podnoszą także swój głos i tym ludziom należą się wyrazy najgłębszego uznania. Jeden z przykładów tu

Patrząc na błędy Zachodu - bądźmy mądrzejsi !!!

Magdalena Czarnik