Wydrukuj tę stronę
czwartek, 27 październik 2016 10:52

Instytut Ordo Iuris wspiera rodziców w walce z "Tęczowym piątkiem"

Napisała

Na najbliższy piątek, 28 października Kampania Przeciw Homofobii przygotowała kolejną akcję skierowaną do uczniów i nauczycieli.

"Jesteś nauczycielką lub nauczycielem, który dba o to, aby każdy czuł się w szkole dobrze? Pracujesz w szkole, gdzie każdy może liczyć na wsparcie ze strony kadry, bez względu na orientację seksualną i tożsamość płciową? Nazywasz siebie sojusznikiem lub sojuszniczką osób LGBT? Tęczowy Piątek to coś specjalnie dla Ciebie!

W tym roku po raz pierwszy w szkołach w całej Polsce zorganizowany zostanie Tęczowy Piątek. .... Szkoły w Polsce mają szansę stać się miejscem przyjaznym młodzieży LGBT" - zachęcają na swojej stronie internetowej.

Według wielu przedstawicieli środowisk nauczycielskich, kampania ta podważa fundamenty rodziny, którą definijemy jako związek kobiety i mężczyzny (mamy i taty).

Instytut Ordo Iuris w odpowiedzi na akcję ?Tęczowy Piątek? przygotował ?Rodzicielskie oświadczenie wychowawcze? oraz oferuje wsparcie prawne i procesowe dla rodziców. 

Składając Oświadczenie, rodzic jednoznacznie odmawia udziału swego dziecka we wszelkich wykraczających poza program szkolny działaniach propagandowych, opartych na ideologii gender, ideologicznych koncepcjach płci ?kulturowej? lub ?społecznej?, oraz tożsamości płciowej i seksualnej. Udział w takich zajęciach wymagać będzie pisemnej zgody rodziców, po przedstawieniu im konspektu zajęć organizowanych w szkole. 

?Rodzicielskie Oświadczenie Wychowawcze? powinno zostać złożone przede wszystkim w szkole, która przystąpiła do akcji ?Tęczowy Piątek?.

Instytut Ordo Iuris deklaruje wsparcie prawne dla rodziców, których ?Rodzicielskie oświadczenie wychowawcze? zostanie zignorowane przez szkołę. Każde zgłoszenie zostanie zbadane, a w wybranych sprawach uruchomiona zostanie - za zgodą rodziców - stosowna procedura procesowa przeciwko placówkom edukacyjnym i ich dyrektorom, naruszającym prawa rodziców do wychowania dzieci.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Nazwa Placówki (szkoła/przedszkole/inne):                         .?????       dn.?????

??????????????????

??????????????????

??????????????????

Imię i nazwisko rodzica(ów) / prawnego opiekuna(ów)

??????????????????

Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia

RODZICIELSKIE OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Oświadczam, że udział mojego dziecka w zajęciach, warsztatach, spotkaniach, pogadankach, lub narażenie go lub wystawienie w inny sposób na odbiór treści w jakikolwiek inny sposób wykraczającej poza podstawę programową obowiązującą na jego etapie nauczania oraz w całości lub częściowo odnoszącej się do:

-          edukacji seksualnej,

-          profilaktyki ciąż i chorób przenoszonych drogą płciową wśród nieletnich,

-          płci ?kulturowej? lub ?społecznej?, tożsamości płciowej,

-          równości, tolerancji, różnorodności ? w odniesieniu do płci i seksualności,

-          przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczenia w odniesieniu do płci i seksualności,

-          przeciwdziałania przemocy w powiązaniu z tematyką płci, seksualności i rodziny,

-          afirmowania stylu życia subkultur i grup definiujących się w oparciu o takie pojęcia jak tożsamość seksualna lub tożsamość płciowa,

w tym działania związane z akcją ?Tęczowy Piątek? (28.10.2016r.), wymaga każdorazowo mojej odrębnej zgody wyrażonej na piśmie, po przedstawieniu programu i treści tych działań.

Podstawą prawną mojego oświadczenia jest konstytucyjna gwarancja prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 Konstytucji) oraz konstytucyjna gwarancja wolności sumienia obejmująca prawo rodziców do zapewniania wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53 ust. 3 Konstytucji), potwierdzone w treści Preambuły ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w art. 1 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 tejże ustawy.

Jeżeli wskutek zaniechania przez szkołę przedstawienia mi stosownych informacji lub uzyskania mojej pisemnej zgody, moje dziecko będzie uczestniczyć w ww. zajęciach lub zostanie narażone na odbiór ww. treści bez mojej zgody, takie naruszenie przysługujących mi praw, w szczególności chronionego konstytucyjnie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, uznam za podstawę do wystąpienia przeciwko szkole na drodze sądowej ? na podstawie art. 23 Kodeksu Cywilnego ? o ochronę  moich dóbr osobistych (więzi rodzinnej, prawa do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami) oraz zawiadomię o naruszeniu mych praw właściwe organy administracyjne.

Rodzic składający to oświadczenie korzysta z programu wsparcia procesowego

Centrum Interwencji Procesowej Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Niniejsze oświadczenie dotyczy zarówno bieżącego roku szkolnego, jak i następnych lat szkolnych.

_________________________ _________________________
Podpis czytelny przedstawiciela Placówki
? potwierdzenie otrzymania oświadczenia
Podpis czytelny rodzica(ów)/prawnego opiekuna(ów)