Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

wtorek, 22 październik 2019 07:25

Rodzice mogą zatrzymać "tęczowe piątki" w szkołach

Napisane przez Redakcja

M. Korzekwa-Kaliszuk o tzw. „tęczowych piątkach”: Jeśli dyrektor szkoły zgadza się na zorganizowanie takiej imprezy, to postępuje wbrew prawu


Nie znamy jeszcze wielu precedensów odnośnie tego, jakie konsekwencje były wyciągane wobec dyrektorów tych placówek i szkół, które zdecydowały się na zorganizowanie takich imprez. Faktem jest jednak, że jeśli dyrektor szkoły zgadza się na zorganizowanie takiej imprezy, to postępuje wbrew prawu – mówiła Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik i psycholog.
Magdalena Korzekwa-Kaliszuk podkreśliła, że tzw. „tęczowe piątki” naruszają konstytucyjne prawo rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.
– Organizacja tzw. „tęczowych piątków” wprost narusza zasady konstytucyjne polskiego porządku prawnego. Mam na myśli w szczególności artykuł 48., który zapewnia rodzicom prawo do wychowania swoich dzieci w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Szkoła nie ma prawa naruszać tego konstytucyjnego umocowania rodziców, które jest prawem zdecydowanie nadrzędnym – wskazała.
Każde zajęcia dodatkowe, które odbywają się w szkole, muszą mieć związek z programem nauczania – oznajmiła prawnik.
– To nie jest tak, że szkoła może organizować dowolne zajęcia, tylko jest zobowiązana do uwzględniania tych programów, które zostały oficjalnie zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. „Tęczowe piątki” uderzają m.in. w program przedmiotu Wychowania do życia w rodzinie, który pokazuje rodzinę w odpowiednim kontekście, a małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny – powiedziała Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.
„Tęczowe piątki” są czymś dotąd nieznanym w polskiej rzeczywistości.
– Nie znamy jeszcze wielu precedensów odnośnie tego, jakie konsekwencje były wyciągane wobec dyrektorów tych placówek i szkół, które zdecydowały się na zorganizowanie takich imprez. Faktem jest jednak, że jeśli dyrektor szkoły zgadza się na zorganizowanie takiej imprezy, to postępuje wbrew prawu – podsumowała działaczka pro-life.
Warto nadmienić, że organizatorzy tego rodzaju wydarzeń, jak napisała dzisiejsza „Rzeczpospolita”, starają się uniemożliwić dotarcie do informacji odnośnie tego, które szkoły zadeklarowały wzięcie udziału w tym pomyśle.

https://www.radiomaryja.pl/informacje/m-korzekwa-kaliszuk-o-tzw-teczowych-piatkach-jesli-dyrektor-szkoly-zgadza-sie-na-zorganizowanie-takiej-imprezy-to-postepuje-wbrew-prawu/?fbclid=IwAR3JUTtc2aZ7yvrjztdvWj8_gYFpYEgUwcs8F7NkbE1lIR1AfoGHAMFOcqc