Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

poniedziałek, 15 czerwiec 2020 18:40

Chrońmy dzieci przed seksualizującym przekazem

Napisane przez Redakcja

Firma Durex rozpoczęła kampanię reklamową „Głośni w łóżku”. Główny przekaz kampanii namawia odbiorców do nieskrępowanego rozmawiania o swoich potrzebach seksualnych.Bohaterami reklamy emitowanej na antenach TVN i Polsatu są trzy pary heteroseksualne i jedna homoseksualna, które opowiadają o swoich upodobaniach.
Nadawcy reklamy zdają się nie respektować podstawowej zasady odpowiedzialności mediów za emitowane materiały.

Ustawa o radiofonii i telewizji, jednoznacznie zabrania rozpowszechniania treści, które nie szanowałyby uczuć religijnych odbiorców, a zwłaszcza godziłyby w chrześcijański system wartości.
Petycję możesz podpisać tu:
https://www.citizengo.org/pl/fm/180294-chronmy-dzieci-przed-seksualizujacym-przekazem?dr=1469901::726fc40a8859126ae83a51fc7f50e446&utm_source=em&utm_medium=e-mail&utm_content=em_btn&utm_campaign=PL-2020-06-11-Local-FM-PB-180294-Durex_Ad-.02_AA_L_Retargeting&mkt_tok=eyJpIjoiTjJJNFkyVm1aRFV3TnpNNCIsInQiOiJvOFduNlNUQ1pORXlvNnJFY0I1OFwvOUdQYlhIRktFaU5QeTFYSTJCZExJRGdwNGJYOUdVclpqNUFuaU1tSEx1WWpVcTV0NGJWSkhSZlVTYlN4RHptZjB3QU9uSWsyeHpuRUV1dUphYTNKYVR4R0wrY0FWMjNcL1k3SW92VjlJbnBHVmVMS0pvaitiVU94dHVSWmxyZkpiUT09In0%3D