Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

czwartek, 14 listopad 2013 14:08

Prof. Legutko: Promocja ideologii gender za pomocą programów operacyjnych przyniesie szkodliwe skutki

Napisała

Ryszard Legutko zwrócił się do Elżbiety Bieńkowskiej z pytaniem dotyczącym realizacji polityki równościowej w ramach Programów Operacyjnych, przekonując, iż niosłoby to ze sobą bardzo negatywne konsekwencje społeczne. 

Obecnie trwają prace nad nowymi Programami Operacyjnymi dla Polski, mającymi określić sposób wdrożenia środków europejskich w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020. Europoseł PiS skierował w tej sprawie pismo do Minister Rozwoju Regionalnego, pytając, czy realizacja Programów Operacyjnych będzie się wiązać również z promocją tzw. ideologii gender. ?Uważam tę ideologię, zakładającą m.in. że płeć ma charakter kulturowo-społeczny, za niezwykle szkodliwą. Szczególnie niepokojące jest, że próbuje się wprowadzić elementy tej ideologii również do przedszkoli i szkół? - tłumaczy Legutko. Europoseł wskazuje tu np. na program ?Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020?, który za jedno z kluczowych działań uznał ?przeciwdziałanie stereotypom związanym z płcią społeczno-kulturową?.

W odpowiedzi Elżbieta Bieńkowska nie pozostawia wątpliwości co do sposobu wykorzystania środków i warunków, które będą niezbędne do ich uzyskania.

?Beneficjenci funduszy unijnych w realizowanych przez siebie projektach będą zobowiązani do zapewnienia rozwiązań zapobiegających jakiejkolwiek dyskryminacji lub promujących równe traktowanie wszystkich uczestników projektów - bez względu na posiadane przez nich cechy społeczno-kulturowe? - czytamy w liście Bieńkowskiej.

?Nie mam wątpliwości, że będzie to szerokie otwarcie drzwi dla tzw. edukatorów propagujących ekstremalną seksualizację w szkołach za pomocą coraz bardziej skandalicznych podręczników" - uważa europoseł PiS.

Pisma skierowane do Ministerstwa i odpowiedź na nie znajdują się na stronie http://rlegutko.pl/aktualnosci/legutko-promocja-ideologii-gender-za-pomoca-programow-operacyjnych-przyniesie-szkodliwe-skutki,2130.html