Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

środa, 28 wrzesień 2016 09:24

Masowy protest w Mexico City przeciwko "homo-małżeństwom" i ideologii gender.

Napisała

Setki tysięcy demonstrantów przemaszerowało przez centrum Mexico City w sobotę, by protestować przeciwko proponowanej zmianie w Konstytucji umożliwiającej zawieranie homoseksualnych "małżeństw" oraz adopcję przez pary homoseksualane w Meksyku, jak również przeciwko planom narzucenia edukacji seksualnej inspirowanej ideologią gender.

Uczestnicy marszu przeszli od Narodowego Audytorium w dół głownej alei miasta, Paseo de la Reforma, do Anioła Niepodległości, jednego z najważniejszych zabytków miasta. Choć urzędnicy miejscy oszacowali frekwencję na 20.000 osób, organizatorzy oraz urzędnicy kościelni podają szacunki wynoszące 400.000-450.000 osób. Nagranie z drona dostarczone przez organizatorów pokazało wielki tłum ludzi, który rozciągał się wzdłuż Paseo de la Reforma, ale film nie zawierał całej trasy marszu.

Demonstranci ubrani w zwyczajowych białych koszulach ruchu pro-rodzinnego Meksyku, skandowali trzymając transparenty z hasłami: "Możesz to zobaczyć, możesz to poczuć, rodzina się broni", "Rodzina, zjednoczona, nigdy nie będzie pokonana "" Biologia, nie ideologia "i" Nie jesteśmy w pojedynkę, nie jesteśmy w stu, panie Prezydencie, policz nas dobrze! "

Protest, zwany "Marszem dla Rodziny", został zorganizowany przez meksykański Narodowy Front Dla Rodziny, koalicję ponad 1000 organizacji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.

Marsz dla Rodziny był kulminacją serii protestów krajowych, które przyciągnęły w tym miesiącu ponad milion ludzi, według szacunków organizatorów, wypełniając ulice kilkudziesięciu miast demonstrantami, zaniepokojonymi tym, że instytucja rodziny i moralna czystość ich dzieci są atakowane.

Marsz był wspierany przez katolickich biskupów Meksyku, jak i papieża Franciszka, który powiedział po mszy w weekend w Watykanie, "Z entuzjazmem łączę się z biskupami Meksyku, by wspierać zaangażowanie Kościoła i społeczeństwa obywatelskiego na rzecz rodziny i życia, które w tym czasie wymagają szczególnej uwagi duszpasterskiej i kulturowej na całym świecie. "

Chociaż organizacje homoseksualne zorganizowały kontr-manifestację w godzinach przed Marszem dla Rodziny, pomiędzy grupami nie doszło do starcia, którego sie obawiano, jak podają lokalne wiadomości. Bezpieczeństwa pilnowało 1800 policjantów.

Organizatorzy marszu opublikowali manifest, który bronił tradycyjnej definicji małżeństwa i rodziny, wyrażając szacunek dla osób homoseksualnych, ale potępiając narzucanie ideologii gender w szkołach publicznych i zastąpienie nauczania opartego na faktach naukowych, indoktrynacją polityczną.

"Manifestujemy naszą głęboką dezaprobatę w stosunku do ideologii gender; ideologii, której brak obiektywnej podstawy i która zmierza do narzucania się w przepisach, w szkołach, w rodzinach, w mediach", napisali organizatorzy. "Ideologia gender twierdzi, że jest obrońcą różnorodności, ale nie wspiera nmogości, a zatem nie dopuszcza krytyki ani sprzeciwu; dyskredytuje, szkaluje i prześladuje. "

"Bronimy prawa, które my, jako rodzice, mamy do edukacji naszych dzieci. Szkoła publiczna nie musi być zakładnikiem jakiejkolwiek ideologii. Zawartość materiałów do edukacji seksualnej musi opierać się na integralnej koncepcji osoby ludzkiej i musi opierać się na kryteriach naukowych, a nie na presji ze strony ruchów, które nie znają genetycznej, biologicznej i psychologicznej rzeczywistości seksualności".

Organizatorzy odrzucili również pogląd, że adopcja jest "prawem" jakim mogą cieszyć się homoseksualiści kosztem dobra dzieci. " Uznajemy prawo dzieci do posiadania ojca i matki. Adopcja nie jest prawem dorosłych; to jest prawo dzieci. "

Jednak w przeddzień marszu, meksykańska Krajowa Komisja Praw Człowieka wydała oświadczenie, potępiające tradycyjną definicję małżeństwa, bronioną przez protestujących, twierdząc, że "ograniczenie możliwości zawierania małżeństwa do mężczyzny i kobiety, jest niezgodne z zasadą równości i jest sprzeczne z prawem do samostanowienia i swobodnego rozwoju swojej osobowości." Takie zasady zostały zastosowane przez Sąd Najwyższy w ostatnich latach orzekania na korzyść homoseksualnych "małżeństw" w szczególnych przypadkach.

Narodowy Front Dla Rodziny zwrócił się z prośbą o osobiste spotkanie z prezydentem Enrique Pe'a Nieto, który jest głównym zwolennikiem konstytucyjnej poprawki w sprawie homoseksualnych "małżeństw", ale do tej pory nie otrzymano odpowiedzi. Pena Nieto został odizolowany politycznie od wielu w jego własnej partii, ponieważ początkowo zaproponował poprawkę do Konstytucji w maju, podobno bez konsultacji z członkami swojej partii na krajowym kongresie.

Notowania prezydenckiej Instytucjonalnej Partii Rewolucyjnej (PRI) spadły do statusu mniejszości w rządach stanowych kraju po raz pierwszy w swojej historii w czerwcu podczas ogromnej klęski wyborczej, za którą obwiniano szeroko Pe'a Nieto i jego hołdowanie gejowskiej agendzie.

Mexico City, 26 września, 2016 za LifeSiteNews

Oryginalny artykuł: https://www.lifesitenews.com/news/massive-mexico-city-march-defends-the-family-against-gay-marriage-and-gende?utm_campaign=socialflow&utm_source=lifesitenews%2Bfacebook&utm_medium=social