Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

poniedziałek, 31 październik 2016 21:03

Plany Trudeau umożliwią seks analny "w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu, z każdym": krytyka

Napisała

Featured Image

Liberałowie premiera Justin'a Trudeau zamierzają wdrożyć większość, jeśli nie wszystkie, zalecenia zawarte w raporcie grupy aktywistów homoseksualnych Egale pt. "Sprawiedliwe Społeczeństwo" ("The Just Society Report") z czerwca 2016,  jak poinformował w zeszłym tygodniu John Ibbitson z Globe.

Oznacza to, że Trudeau przeprosi, najprawdopodobniej we wrześniu, tych homoseksualnych Kanadyjczyków, którzy byli uwięzieni, zwolnieni z pracy lub w inny sposób ukarani w dekadach przed 1969, napisał Ibbitson.

To był rok gdy Liberałowie Pierre'a Elliott'a Trudeau uchwalili ustawę zbiorczą dotyczącą legalizacji aborcji i dekryminalizacji stosunków analnych między dwoma zgadzającymi się osobami dorosłymi w wieku 21 lat i więcej, lub pomiędzy mężem i żoną. Ten wiek przyzwolenia na stosunki analne został obniżony do 18 roku życia w 1987 roku.

Ale przechodząc do sedna, od Liberałów oczekuje się realizacji postulatów Egale, napisał Ibbitson, opisując je jako "szeroki zakres reform, które łącznie stanowią jedno z największych osiągnięć dla mniejszości seksualnych w historii Kanady."

Ale Gwen Landolt z "REAL Women" ma jaskrawo odmienny pogląd, ostrzegając, że raport "Sprawiedliwe Społeczeństwo" grupy aktywistów Egale zawiera "bardzo, bardzo, bardzo niepokojącą rekomendację" do uchylenia sekcji 159 Kodeksu Karnego.

Sekcja ta zakazuje stosunków analnych między osobami poniżej 18-stego roku życia, a także stanowi, że akt może dotyczyć nie więcej niż dwóch osób, więc jeśli zostanie to uchylone, grupowy seks analny będzie dopuszczalny bez ograniczeń wiekowych.

Landolt podkreśliła, że ponieważ inne sekcje Kodeksu Karnego nie odnoszą się do stosunku analnego, uchylenie pkt 159 oznacza w istocie, że "nie ma wieku zgody" na seks analny.

"Chodzi o to, że pojecie zgody znajduje się w Sekcji 150, i musi to być wiek 16 lat i powyżej," powiedziała, "ale to nie odnosi się do stosunku analnego jako takiego."

Więc jeśli " wymażesz 159 bez żadnych poprawek, możesz mieć dostęp do seksu analnego z każdą osobą niezależnie od jej wieku," powiedziała Landolt LifeSiteNews. "To jest ekstremalnie niepokojące, nie ma co do tego wątpliwości."

Stwierdzając, że chce obniżyć wiek przyzwolenia na seks analny z 18-stego do 16-stego roku życia, Egale próbuje odwrócić uwagę od radykalnego charakteru tej propozycji, dodaje Landolt. "Oni ukrywają swoje prawdziwe intencje".

Egale wzywa również do uchylenia ustaw dotyczących domów publicznych (§§ 210 i 211), które zabraniają "otwartego seksu w miejscach publicznych" i "były wykorzystywane do nalotów na łaźnie", zauważyła Landolt.

"Ale kiedy te sekcje zostaną usunięte, można będzie uprawiać seks w każdej chwili, w dowolnym miejscu, z kimkolwiek."

Według Ibbitson, Egale zaleca obniżenie wieku przyzwolenia na stosunki analne z 18-stego do 16-stego roku życia, bo obecne prawo "dyskryminuje i piętnuje młodych homoseksualistów."

Raport "Sprawiedliwe Społeczeństwo" ponadto wzywa rząd, aby anulować całą dokumentację karną dotycząca wyroków w sprawach aktów homoseksualnych i pedofilskich, oraz do zadośćuczynienia osobom za " niesprawiedliwe działania rządu" i "niesprawiedliwe postępowania karne i wyroki."

Ibbitson napisał, że "liczne źródła wewnątrz i na zewnątrz rządu" potwierdzają, że Liberalny rząd Trudeau planuje wdrożenie tych zaleceń.

Inne przewidywane "reformy" będą zawierać obowiązkowe "szkolenie dotyczące praw człowieka" dla "wszystkich funkcjonariuszy policji lub innych osób, które pracują w systemie wymiaru sprawiedliwości ... z naciskiem na historyczne zło traktowania członków mniejszości seksualnych jako przestępców i na bieżące uprzedzenia, że wszystko to zbyt często nadal istnieje ", napisał.

Celnicy, "którzy nadal są bardziej skłonni do zakazywania przewożenia materiałów homoseksualnych przy przekraczaniu granicy, przy jednoczesnym umożliwieniu przewożenia ich heteroseksualnych odpowiedników" otrzymają również podobne szkolenia, według Ibbitson'a; będą również realizowane procedury ", by chronić godność osób transpłciowych lub interseksualnych w więzieniach lub aresztach".

"Niektóre działania mogą być podjęte natychmiast; inne będą trwać dłużej, choć rząd jest zdeterminowany, by w pełni zrealizować zalecenia "Sprawiedliwego Społeczeństwa" przed kolejnymi wyborami, "stwierdził Ibbitson.

Jednak "Kancelaria Premiera nie potwierdzi ani nie zaprzeczy faktów z tej historii", pisał. Sekretarz prasowy Trudeau, Cameron Ahmad, odpowiedział stwierdzeniem: "Jesteśmy zobowiązani do współpracy z Egale i innymi grupami na bieżąco w celu położenia kresu dyskryminacji i dalszego zapewnienia równości dla wszystkich obywateli. Obecnie starannie przeglądamy zalecenia zawarte w ich raporcie, i będziemy mieli więcej do powiedzenia na ten temat w najbliższej przyszłości".

W Raporcie "Sprawiedliwe Społeczeństwo", Egale dziękuje Ibbitson'owi za jego "fantastyczne sprawozdanie" na temat traktowania osób homoseksualnych w przeszłości w Kanadzie, zwłaszcza Everett'a Klippert'a, człowieka z Saskatchewan [red. prowincja Kanady] skazanego za popełnienie czynów homoseksualnych i pedofilskich, i jedyną osobę homoseksualną w Kanadzie uznaną za "niebezpiecznego przestępcę seksualnego "w 1960 roku, skutecznie skazując go na dożywocie (został wypuszczony w 1971 roku).

Właśnie z powodu tych sprawozdań Globe, Egale postanowiło "przedstawić raport, w jaki sposób rząd federalny może kompleksowo odpowiedzieć na przeszłą i obecną niesprawiedliwość, skierowaną do członków mniejszości seksualnych", napisał Ibbitson.

Jego badania uszczegółowiły jak w przeszłości traktowane były osoby homoseksualne w kanadyjskiej służbie wojskowej i cywilnej, które podobno były poddawane kontroli i dręczone, straciły pracę, zostały uwięzione lub były w inny sposób prześladowane.

Landolt zauważyła, że nie było "prawa zakazującego homoseksualizmu od 1892 roku, kiedy to Kodeks Karny wszedł w życie, ale to był czas, kiedy ludzie na ogół sprzeciwiali się homoseksualizmowi. Nie chcieli go, dlatego Oscar Wilde miał z tego powodu proces."

A ponieważ homoseksualizm był nielegalny, osoby homoseksualne w służbie wojskowej i cywilnej były szczególnie podatne na szantaż, a tym samym zagrożone było ich bezpieczeństwo, powiedziała Landolt LifeSiteNews.

"Nie uważamy, że ludzie powinni być skazywani za homoseksualizm," powiedziała, ale stwierdziła, że akty homoseksualne powinny być prywatne, pomiędzy dwoma zgadzającymi się na to dorosłymi, którzy osiągneli prawny wiek 18- stu lat lub więcej.

I podczas gdy dorośli, mający prywatnie homoseksualne relacje za obopólną zgodą to "jedna rzecz", to to, czego żada w swoim raporcie "Sprawiedliwe Społeczeństwo" grupa Egale, to co innego, zauważyła Landolt.

"To szeroko dostępny seks analny z osobą w każdym wieku, w każdym miejscu, publicznie lub prywatnie, i nie ma mowy, że może być to kontrolowane," powiedziała. "Chcą usunąć wszelkie kontrole, które uniemożliwiają im robienie tego, co chcą, z kim chcą, publicznie lub prywatnie."

Prawnik Douglas Elliott, główny autor raportu "Sprawiedliwe Społeczeństwo" Egale, właśnie złożył pozew zbiorowy przeciwko Billowi Whatcott za rzekome rozprowadzanie literatury nienawiści, po tym jak Whatcott i jego grupa rozbiła Paradę Równości w Toronto- Toronto Pride Parade- 3 lipca, w przebraniu "homoseksualnych zombie."

Raport Egale zaproponował również dawnego sędziego Sądu Najwyższego Frank'a Iacobucci " jako mediatora, by rozwiązać wiele problemów między naszymi społecznościami i Rządem Federalnym."

 

OTTAWA, 17 sierpnia, 2016 za LifeSiteNews :

 

Oryginalny artykuł:

https://www.lifesitenews.com/news/trudeau-plans-will-allow-sex-anytime-any-place-anywhere-with-anyone-critic