Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

wtorek, 07 luty 2017 22:25

Nowy ekspert LGBT ONZ przeciwko wolności religijnej, rodzinie i za pakietem startowym praw dla homoseksualistów i transseksualistów

Napisała

Nowy ekspert ONZ ds. LGBT, które to stanowisko poparł polski MSZ, przedstawił w zeszłym tygodniu zarys swojej strategii działania, którą chce zrealizować podczas swojej trzyletniej kadencji. Jest to dla nas ważne ponieważ Polska zgodziła się na realizację zdeklarowanych celów.

Vitit Muntarbhorn, nowo mianowany Niezależny Ekspert ONZ ds. orientacji seksualnej i tożsamości gender, mówił o Celach Zrównoważonego Rozwoju i pracy przedstawicieli ONZ sprzyjających Celom jako o "dobrym dla nas punkcie wyjścia".

Zdrowie, edukacja i religia mają być obszarem dla formułowania "miękkich zaczątków" , a kwestie "orientacji seksualnej i tożsamości genderowej" nie są zamknięte. Obiecał dopilnować, by żadna z seksualnych grup nie została przeoczona.

Tylko państwa popierające utworzone w zeszłym roku stanowisko, wzięły udział w konsultacjach. Te, które sprzeciwiały się stworzeniu stanowiska eksperta LGBT, nie chciały legitymizować jego działalności przez udział w wydarzeniu.

Udzielający wsparcia przedstawiciele Narodów Zjednoczonych, ściśnięci w wypełnionym po brzegi pokoju konferencyjnym ONZ, zebrali się, by przedstawić swoje aktualne działania w zakresie promocji praw LGBT. Mimo tego, że stanowisko to ledwo zaistniało podczas Zgromadzenia Ogólnego w grudniu, w powietrzu można było wyczuć namacalne poczucie zwycięstwa. Nawet reprezentant UN-Habitat (Programu ONZ ds. Osiedli Ludzkich), który jak dotąd, dystansował się wobec LGBT, zwrócił się o wytyczne, co to tego jak wdrożyć prawa LGBT w plany rozwoju urbanistycznego.

Muntarbhorn wyjaśnił jak agendy ONZ zyskają znacznie większe wpływy dzięki swoim środkom.

Edukacja ma być punktem wyjścia ku temu, by dzieci były ?urodzone i wychowywane od najmłodszych lat? we właściwych postawach.

Wspomniał zwłaszcza o kampaniach przeciw przemocy szkolnej,

Dodatkowo zasugerował, by na froncie zdrowotnym, społeczność medyczna została zobligowana do potępiania każdej formy terapii poświęconej pomocy tym, którzy chcą uporać się z pociągiem do osób tej samej płci.

Przedstawiciel Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) upomniał państwa członkowskie, by "zapewniły parom LGBT i ich dzieciom odpowiednią identyfikację prawną dla ich podmiotowości rodzinnej". Prostszymi słowy, wezwał do stworzenia pakietu praw dla osób LGBT dla stanowienie rodziny. Muntarbhorn prosił o ostrożne podjęcie kwestii bez całkowitego jej odrzucenia.

"Nie chcę pochopnie podejmować kwestii prawa do zawarcia małżeństwa jako podstawowego zadania mojego mandatu mimo tego, że jest to kwestia ważka", stwierdził.

?"ierwszym zadaniem jest podjęcie kwestii anty-kryminalnych, anty-morderczych i przeciw-torturom" - powiedział, kładąc akcent na ograniczoną interpretację tego, co stanowi "dyskryminację".

Przyznał również, że pojęcie rodziny pozostaje otwartą kwestią.

Gdy został skonfrontowany z problemem sprzeczności między prawami LGBT, a wolnością religijną, przez Henka Jana van Schothorsta z Transatlantic Christian Council, odpowiedź Muntarbhorna była kategoryczna.

"Są prawa, które są absolutne", stwierdził, "ale są też takie, które absolutne nie są". Wyjaśnił, że "wolność wypowiedzi, a w tym wolność religijna" nie są prawami absolutnymi i mogą w razie potrzeby zostać zredukowane.

Mimo tego, że nawoływał do kompromisu, wzajemnego poszanowania i dialogu, to wciąż wydawał się rozdrażniony.

"Możemy się zgadzać lub nie zgadzać, co do tego, czy pojęcie rodziny powinno być rozumiane na sposób szeroki czy wąski, nie ma w tej kwestii wspólnego stanowiska?"jak twierdził - składając prawdopodobnie w ten sposób ukłon idei kontroli populacji - położył jednak nacisk na to, że "jakiekolwiek są te różnice, nie można zabijać w ich imię ludzi. Przykro mi", co oczywiście oznacza, że tymi zabijanymi, o których chodzi są osoby LGBT.

Muntarbhorn wyraził swoje pragnienie zajęcia się kwestią ?serca religii, która jest pozbawiona mitologii depczącej jej istotę?.

Przywołał przykłady tradycji, które dały miejsce homoseksualizmowi i transgenderyzmowi oraz zlikwidowały prawne regulacje dotyczące sodomii jako uporanie się z dziedzictwem kolonialnym.

Chciałbym ?otworzyć drzwi dla ludzkiego zrozumienia i religijnej interpretacji, znającej i afirmującej prawa człowieka?, stwierdził, odpowiadając na zaproszenie Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych na spotkania z grupami religijnymi, które popierają aborcję i prawa LGBT.

 

Nowy Jork, 3 lutego (C-Fam)

 

https://c-fam.org/friday_fax/new-un-lgbt-expert-doubles-religious-freedom-describes-entry-points-homosexual-transgender-rights/

https://www.lifesitenews.com/news/new-un-lgbt-expert-doubles-down-against-religious-freedom-describes-entry-p

 

Czytaj też W miarę postępów genderyzmu walka płciowa zaostrza się