Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

wtorek, 11 kwiecień 2017 18:43

Kontrowersyjne wystąpienia Niezależnego Eksperta ds. SOGI

Napisała

W  Genewie odbyły się publiczne konsultacje kontrowersyjnego programu działalności Niezależnego Eksperta ONZ ds. ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (ang. SOGI - sexual orientation and gender identity). Dyskusję zdominowały głosy poparcia dla walki o przywileje dla osób prowadzących homoseksualny tryb życia. Polska nie zaprezentowała swego stanowiska. Tymczasem działalność Eksperta budzi coraz większy niepokój.

Mandat Niezależnego Eksperta ONZ ds. SOGI  utworzony został w czerwcu 2016 r. przez Radę Praw Człowieka ONZ. Ordo Iuris alarmował, że program działalności przedstawiony przez wybranego na to stanowisko Vitita Muntarbhorna budzi ogromne kontrowersje z uwagi na zawarte w nim propozycje. Chodzi o pomysł zmuszania państw do instytucjonalizacji związków jednopłciowych, naruszania wolności sumienia i religii, kwestionowania prawa dzieci do bycia wychowywanym przez matkę i ojca oraz ograniczania prawa rodziców do wychowania dzieci.

Do konsultacji publicznych programu  zaproszeni zostali przedstawiciele państw, agencje ONZ oraz reprezentanci organizacji społecznych. Pełne poparcie dla priorytetów wyznaczonych przez Niezależnego Eksperta wyrazili m.in. reprezentanci zachodnich państw europejskich, państw latynoamerykańskich (grupa GRULAC), UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci), Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) czy Komisja Praw Człowieka (OHCHR). Część z wyżej wymienionych uczestników konsultacji wezwała wprost do ogólnoświatowej instytucjonalizacji związków jednopłciowych, jak również do umożliwienia adopcji dzieci przez pary o skłonnościach homoseksualnych. Spośród niezależnych organizacji pozarządowych aplauz dla walki o przywileje dla osób ze środowisk LGBT wyrazili m.in. Amnesty International oraz Human Rights Watch. Przedstawiciele państw Grupy Afrykańskiej oraz Grupy Państw Azji i Pacyfiku podczas konsultacji nie zabierali głosu, ponieważ kraje te nie uznają praworządności powołanego mandatu, przez co w ich opinii nie może mieć miejsca żadna legalna interakcja z Niezależnym Ekspertem ds. SOGI.

W obronie tradycyjnych wartości stanęła natomiast Transatlantycka Rada Chrześcijańska (ang. Transatlantic Christian Council, TCC), która wyraziła zaniepokojenie m.in. możliwością narzucania państwom instytucjonalizacji związków jednopłciowych, naruszania wolności religii, prawa dzieci do matki i ojca czy prawa rodziców do wychowania dzieci, a nawet przymusu wprowadzania łazienek ?transgender?. ADF International (Alliance Defending Freedom International) wskazał na zagrożenia dla wolności sumienia, które mogą się pojawić jako rezultat przekraczania kolejnych granic w walce z dyskryminacją. Muntarbhorn taktycznie unikał jednoznacznej odpowiedzi czy zawieranie tzw. ?małżeństw? homoseksualnych oraz adopcję dzieci przez pary jednopłciowe uznaje za fundamentalne prawa człowieka. Zasugerował jedynie, iż aktualnie kwestie te nie należą do jego priorytetowych zadań (w domyśle ? jeszcze nie). Jednocześnie zbył milczeniem pozostałe problemy poruszone przez TCC oraz ADF International.

Jak zauważa Magdalena Olek z Instytutu Ordo Iuris: Publiczne konsultacje z Niezależnym Ekspertem ds. SOGI, które miały być okazją do uzyskania jednoznacznych odpowiedzi na kontrowersyjne deklaracje Vitita Muntarbhorna, stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla małżeństwa i rodziny, stały się niestety miejscem powszechnej aprobaty dla jego działalności oraz afirmacji żądań środowisk LGBT. Niepokojące jest również po raz kolejny milczące stanowisko Polski w tej sprawie.

W marcu br. zakończyła się pierwsza oficjalna wizyta krajowa Niezależnego Eksperta ds. SOGI, mająca miejsce w Argentynie. Na jej zakończenie Vitit Muntarbhorn wydał oświadczenie podsumowujące misję, w którym stwierdził, iż "Argentyna wykazuje wielkie przywiązanie do praw człowieka". Dodał także, że na pochwałę zasługuje wprowadzenie "wielu postępowych ustaw i polityk na szczeblu federalnym pomagających chronić ludzi przed przemocą i dyskryminacją z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej". Szczególną uwagę zwrócił on na argentyńską ustawę z 2012 r., która zezwala zmienić płeć bez konieczności przeprowadzenia odpowiedniego zabiegu chirurgicznego oraz bez zgody sądu. Zdaniem Muntarbhorna, ratio legis tej ustawy oparte jest na "samoidentyfikacji" połączonej z odbiurokratyzowaniem i depatologizacją "płci społeczno-kulturowej?."Kolejne zmiany w prawie argentyńskim, jakie wzbudziły zadowolenie Eksperta, dotyczą m.in. wprowadzenia tzw. małżeństw homoseksualnych (2010 r.), permisywnej edukacji seksualnej od najmłodszych lat opartej na "różnorodności seksualnej" (2006 r.) czy przestępstwa "zabójstwa kobiet" obejmującego osoby transpłciowe jako odrębny typ kwalifikowany zabójstwa, przestępstwa, za które przewidziano wyższe sankcje karne (2012 r.). Pochwalił zarówno politykę władz krajowych, promujących "różnorodność płciową?" jak i inicjatywy regionalne, np. w Buenos Aires, gdzie ustanowiono parytet zatrudnianych "osób transgender".

Dotychczasowe wystąpienia Vitita Muntarbhorna wskazują, iż w swojej działalności będzie on  konsekwentnie dążył do narzucania państwom członkowskim ONZ ideologii gender, forsując pogląd, że przywileje o które zabiegają przedstawiciele subkultury LGBT stanowią kolejne, integralne prawa człowieka i tym samym niedopuszczalne jest jakiekolwiek przeciwstawianie się im. Aby chronić rodzinę i małżeństwo, Polska powinna znaleźć się wśród państw, które stanowczo sprzeciwiają się działaniom Niezależnego Eksperta ds. SOGI.

 

http://www.ordoiuris.pl/wolnosci-obywatelskie/parlament-europejski-przyjal-rezolucje-wypaczajaca-rozumienie-rownosci-plci