Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

niedziela, 02 wrzesień 2018 12:50

Model na rzecz Równego Traktowania zaskarżony

Napisała

Spór o „Model na rzecz Równego Traktowania” trwa z przerwami od niemal roku. W czerwcu radni Gdańska przyjęli uchwałę”. W ponadstustronicowym dokumencie, dotyczącym walki z dyskryminacją w różnych aspektach życia, zawarto punkty, umożliwiające indoktrynację przez środowiska LGBTI. Homoseksualistom umożliwiono darmowe promowanie się na bilbordach miejskich. Punkt o edukacji równościowej, zakładał, że organizacje zrzeszające homoseksualistów będą mogły promować homoseksualizm w szkołach na wszystkich poziomach, począwszy od przedszkola.

Pod petycją do wojewody, by skorzystał ze swoich uprawnień nadzorczych i uchylił uchwałę radnych, podpisało się ponad 13 tys. osób. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wysłał kontrowersyjną uchwałę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

– „Jeżeli jest tak, że model ma nie tyle zapewnić możliwość godnego życia wszystkim obywatelom, ile spowodować, że w sposób uprzywilejowany traktować będziemy osoby o orientacji innej niż heteroseksualna, nie można się na to zgodzić” – wyjaśnia Drelich na łamach Gościa Niedzielnego. – „Nie można w imię praw tych mniejszości odebrać prawa do swobodnego kształtowania dzieci, jakie przynależy ich rodzinom. Zastrzeżenia dotyczące „Modelu” nie dotyczą oczywiście spraw bezdyskusyjnie słusznych, takich jak pomoc ubogim, niepełnosprawnym czy starszym. Ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach".