Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

środa, 19 wrzesień 2018 19:14

Amerykańska Akademia Pediatrii pogłębia zaburzenia tożsamości seksualnej u dzieci

Napisała

Ultranowoczesna Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) opublikowała w połowie września nowe wytyczne, nalegając, by rodzice akceptowali preferowaną przez ich dzieci tożsamość płciową, bez względu na ich biologiczną płeć. W oświadczeniu zatytułowanym „Zapewnienie kompleksowej opieki i wsparcia dla transpłciowych oraz zróżnicowanych pod względem płci dzieci i nastolatków" doradzają, jak powinna wyglądać opieka zdrowotna dla nieletnich, którzy nie identyfikują się z płcią.AAP „dąży do poprawy dostępu do opieki zdrowotnej i eliminowania nierówności dla dzieci i nastolatków, którzy identyfikują się jako lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe lub kwestionujące (LGBTQ) swoją tożsamość seksualną lub płciową" – stwierdzają. Zamiast pomagać młodym ludziom przezwyciężyć trudności psychologiczne w akceptowaniu ich płci, AAP podejmuje radykalne działania, zachęcające lekarzy i rodziców do zaspokajania psycho-seksualnych potrzeb ich dzieci nawet do tego stopnia, że ​​opowiada się za operacją zmiany płci, nie zważając na związane z tym ryzyko. W niektórych przypadkach grupa zaleca „interwencję chirurgiczną" i hormonalne opóźnienie dojrzewania po to, by opóźnić dojrzewanie i zapobiec rozwojowi cech płciowych, takich jak piersi czy głębszy głos.

„Dla niektórych osób tożsamość płciowa może być płynna, zmienia się w różnych kontekstach" – stwierdzają twórcy dokumentu. – Stąd „tożsamość transseksualna i odmienna ekspresja płci nie stanowią zaburzenia psychicznego" lecz „są normalnymi aspektami ludzkiej różnorodności, a binarne definicje płci nie zawsze odzwierciedlają wschodzące tożsamości płciowe". Grupa kategorycznie potępia modele „naprawcze", które w wielu przypadkach okazały się skuteczne w pomaganiu ludziom, by dostosowali postrzeganie psychiczne własnej płci do płci rzeczywistej.

Wytyczne AAP kontrastują z raportami wydanymi przez konkurencyjną Amerykańską Uczelnię Pediatrów (ACP), krajową organizację pediatrów i innych pracowników służby zdrowia, która podkreśla, że propagowane w ostatnich latach podejście do osób transpłciowych, takie jak proponowane przez AAP, opierają się nie na nauce lecz na ideologii, nie mającej oparcia w dowodach.

„Założenie, że dysforia płciowa (czyli stan psychiczny, w którym ludzie doświadczają znacznej niezgodności między płcią jakiej doświadczają psychicznie a ich biologiczną płcią) jest wrodzone, to twierdzenie sprzeczne z wszystkimi istotnymi danymi i opiera się na ideologii, a nie nauce” – podkreślają lekarze w ACP. Wyjaśniają dalej, że dysforia płciowa jest problemem, który tkwi w umyśle nie w ciele. Dzieci z tym zaburzeniem nie mają nieuporządkowanego ciała, nawet jeśli tak czują - zauważyli lekarze w raporcie z 2016 roku. Podobnie, np. przekonanie mężczyzn, że są „kobiecą istotą" uwięzioną w męskim ciele, nie ma żadnej naukowej podstawy”.

Badania wykazały, że dysforia płci wśród dzieci radykalnie się zmniejsza, gdy nie zachęca się ich do podszywania się pod płeć przeciwną. A to jest odwrotnością podejścia, o którym mowa w poniedziałkowych nowych wytycznych. To zachęcanie lekarzy do propagowania płynności płciowej i tożsamościowej wśród dzieci jest jedną z głównych przyczyn dysforii płci.

Członkami ACP są tacy specjaliści jak dr Paul McHugh, który przez 27 lat był dyrektorem Departamentu Psychiatrii i Nauk Behawioralnych na Uniwersytecie Johna Hopkinsa. Pracował tam w tym czasie, gdy Johns Hopkins był pionierem w badaniach transgenderowych.

Na podstawie:

The Conservativ Cartel

http://theconservativecartel.com/academy-of-pediatrics-urges-respect-for-childrens-preferred-gender-identity/