Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

poniedziałek, 18 luty 2019 21:58

Nowy prezydent Brazylii eliminuje ideologię transgenderową i pro-gejowską ze szkół

Napisane przez Redakcja

Po objęciu urzędu przez Bolsonaro brazylijskie Ministerstwo Edukacji wydało nowe wytyczne dla wydawców podręczników. Mają usunąć odniesienia do ideologii gender i LGBT z książek do szkół. Natomiast minister Ricardo Velez Rodriguez w swoim inauguracyjnym przemówieniu poparł zakończenie „agresywnego promowania ideologii płci".Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro ogłosił na początku lutego plany, by z podręczników do szkół publicznych wyeliminować odniesienia do homoseksualizmu, małżeństw osób tej samej płci i przemocy wobec kobiet.
- Walka z marksistowskimi śmieciami, które szerzyły się w placówkach edukacyjnych pozwoli wyprowadzić Brazylię z najgorszych pozycji w międzynarodowych rankingach edukacji – napisał prezydent na początku tego roku na Twitterze.
Bolsonaro czerpie inspirację do reform szkolnictwa z myśli Olava de Carvalho, filozofa znanego z przeciwstawiania się socjalizmowi. De Carvalho podkreśla, że rząd nie musi nikogo edukować; to społeczeństwo musi się kształcić. Dostrzega korzyści edukacyjne ze szkół religijnych i prywatnych.
Jego poglądy stanowią przeciwieństwo wobec popularnych w Brazylii teorii Paulo Freire, przedstawiciela tzw. pedagogiki emancypacyjnej. Jego prace były krytykowane m.in. za negowanie tradycyjnych instytucji, jak Kościół i rodzina. Krytyczna pedagogika twierdzi, że nauczanie jest z natury polityczne i że celem edukacji jest działanie polityczne. Książki i filozofia na temat edukacji cieszą się popularnością w różnych częściach świata. Obecny prezydent Brazylii już podczas kampanii prezydenckiej zapowiadał, że chce pójść do „Ministerstwa Edukacji z miotaczem ognia, by usunąć Paulo Freire".
Jak wynika z sondaży, to konserwatywni katolicy i chrześcijanie ewangelikalni są kluczowymi zwolennikami rządu Bolsonaro. Między innymi z powodu jego poglądów dotyczących edukacji. Jak wynika z ankiety opublikowanej 8 stycznia przez Datafolhę 59 procent chrześcijan nie akceptuje edukacji seksualnej omawianej w szkole. (Ankieta ostała przeprowadzona 18-19 grudnia, została oparta na 2077 wywiadach). Rząd brazylijski natomiast podkreśla, że dzieci i nastolatkowie muszą otrzymać wykształcenie obywatelskie, które uczy, jak postępować zgodnie z prawem i moralnością.
Jak widać na przykładzie Brazylii, można zrezygnować z pro-homoseksualnej i transgenderowej manipulacji w szkołach i wrócić do uznanych, klasycznych założeń.
Na podstawie: Life Site News
https://www.lifesitenews.com/news/brazils-new-president-to-eliminate-transgender-pro-gay-ideology-from-school