Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

sobota, 06 kwiecień 2019 09:14

Męskie i żeńskie mózgi są różne, nawet w łonie matki: nowe badania

Napisane przez Redakcja

- Nowe badania naukowe pokazują, że mózgi wcześniaków różnią się znacznie, w zależności od płci. To kolejny dowód na to, że różnice między płciami istnieją przed jakimkolwiek uwarunkowaniem rodzicielskim lub społecznym.W opublikowanym w kwietniu 2019 r. Wydaniu Developmental Cognitive Neuroscience artykule zatytułowany „Różnice płci w funkcjonalnej łączności podczas rozwoju mózgu płodu” autorzy szczegółowo omawiają badanie 118 nienarodzonych dzieci (70 mężczyzn, 48 kobiet) w wieku ciążowym od 25,9 do 39,6 tygodnia. Przyglądając się 16 odrębnym sieciom mózgów, odkryli różnice między płodami męskimi i żeńskimi w wieku ciążowym. Doszli do wniosku, że „obserwacje te potwierdzają, że dymorfizm płciowy w funkcjonalnych układach mózgowych pojawia się u ludzi podczas ciąży”.

„W szczególności płody płci żeńskiej wykazywały zależne od wieku ciążowego zmiany w funkcjonalnej łączności między obszarami podkorowymi i korowymi”, podają autorzy. „Niniejsze badanie po raz pierwszy pokazuje, że rozwój funkcjonalnej łączności mózgu płodowego różni się w zależności od płci” - napisali naukowcy. Sieci, które znaleźli w mózgach nienarodzonych dzieci, ujawniają, jak pisali, „cegiełki” do rozwoju mózgu w późniejszym życiu. Wykorzystując skany MRI nienarodzonych dzieci, badacze zbadali połączenia neuronowe lub łączność funkcjonalną w różnych obszarach mózgu płodu. Połączenia, które znaleźli u nienarodzonych dziewcząt, były prawie nieobecne wśród chłopców.

Badanie wykazało, że „zróżnicowany rozwój łączności funkcjonalnej w ciąży u płodów męskich i żeńskich działa prawdopodobnie jako prekursor różnic związanych z płcią obserwowanych w ciągu całego życia.”

Dr Leonard Sax, lekarz i psycholog, napisał w Psychology Today, że nowe badanie jest zgodne z wcześniejszymi badaniami wykazującymi, że żeńskie niemowlęta „mają znacznie większą objętość mózgu w korze przedczołowej w porównaniu z mężczyznami”. Różnice, które odkryli naukowcy, są „naprawdę niesamowite”. Dziewczęta wykazały różnice na przykład w połączeniach w lewym móżdżku, w porównaniu z chłopcami. Móżdżek leży blisko podstawy czaszki i odgrywa ważną rolę w kontroli motorycznej. Może być również zaangażowany w funkcje takie jak uwaga, język i regulacja reakcji strachu i przyjemności.

W wywiadzie dla CNA Sax powiedział, że badanie pokazuje, że różnice seksualne w rozwoju mózgu występują przed urodzeniem.
Sax przypomniał w artykule Psychology Today, że Judith Butler, profesor literatury a nie medycyny, została uczczona za swój pomysł, że kategorie „męskie” i „kobiece” są konstrukcjami społecznymi. Cytuje Butler, która mówi, że „ponieważ płeć nie jest faktem, różne działania płci tworzą ideę płci, a bez tego działania nie byłoby żadnej płci”. Książka Butler: „Uwikłani w płeć” od dziesięcioleci wywiera wpływ na zwolenników transgenderyzmu, którzy twierdzą, że różnice seksualne są uwarunkowane przez rodziców i normy społeczne. Nowe badanie poddaje w wątpliwość wynikową teorię płci, pisze Sax, ponieważ koncentruje się na dzieciach przed narodzinami, a więc przed jakimkolwiek wpływem ze strony rodziców lub społeczeństwa.

Podczas gdy adwokaci transpłciowi przypisują różnice płci społecznym uprzedzeniom i normom, dla Saxa, „dziewczęta i chłopcy są inni”. Sax uważa, że „dziewczyna” i „chłopiec” są „znaczącymi kategoriami”, a nie „konstruktami społecznymi”.
Na podstawie: Life Site News

https://www.lifesitenews.com/news/male-and-female-brains-are-different-even-in-the-womb-new-study