Wydrukuj tę stronę
czwartek, 12 wrzesień 2019 20:18

Jak skutecznie obronić dzieci przed LGBT? Angażujmy się w rady rodziców!

Napisała

Rady Rodziców mają ogromne uprawnienia i mogą całkowicie zablokować w polskich szkołach ofensywę LGBT. Dotąd istniały jednak głównie na papierze. Warto, byśmy to zmienili.


Kto z nas choć raz nie brał udziału w żenujących „wyborach” do rad rodziców na pierwszym w roku szkolnym zebraniu, kiedy na pytanie o kandydatów, większość z nas bądź to z paniką rozgląda się po bokach, bądź to uporczywie wpatruje w blat stolika. Jakbyśmy się co najmniej przenieśli w czasie i właśnie matematyk zapytał: kto chętny, żeby rozwiązać to zadanie przy tablicy?  Rzecz oczywista, nie w każdej szkole wygląda to tak samo, nie generalizujmy, ale nie są to niestety przypadki odosobnione.

Tymczasem aktywnie działająca rada rodziców, autentycznie korzystająca ze swoich praw, ma ogromny wpływ na funkcjonowanie szkoły. Czyli mówiąc wprost, ogromny wpływ również na to, co i jak naszym dzieciom będzie przekazywane, jak będą kształtowane poza domem.
- Rady rodziców mają wystarczającą władzę, by całkowicie zablokować ekspansję LGBT w każdej ze szkół – wyjaśnia podkreśla Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty. – To one wyrazić muszą zgodę na działanie w szkole wszelkich organizacji społecznych, w tym również organizacji związanych z LGBT– zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Oświatowe nie mogą one działać na terenie szkoły bez pozytywnej opinii Rady Rodziców. Rada opiniuje także wszystkie zajęcia dodatkowe niebędące w podstawie programowej, a także podręczniki szkolne. Do uprawnień Rady Rodziców należy także uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki. Rada Rodziców może go napisać i domagać się jego respektowania.
Jak mówi Barbara Nowak, Rady Rodziców, jeśli chodzi o program, „nie tylko (go) zatwierdzają, ale od dwóch lat mają możliwość tworzenia go. I zachęcam do korzystania z tego potężnego narzędzia, czyli żeby rodzice samodzielnie pisali programy profilaktyczno-wychowawcze”.

Jeśli spojrzeć chociażby na najważniejsze kompetencje rad rodziców - a zatem: uchwalanie (w porozumieniu z radą pedagogiczną) programu wychowawczo-profilaktycznego; wyrażanie zgody na działalność w szkole organizacji społecznych; wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela przez dyrektora; partycypowanie w ocenie pracy dyrektora; udział w komisji konkursowej, która wybiera dyrektora; występowanie do dyrektora (a także do innych organów szkolnych), organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi szkoły; opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego; opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora; opiniowanie wykorzystywanych w szkole podręczników – to sprawa robi się naprawdę poważna. Naprawdę bardzo ważne jest, kto reprezentuje nas rodziców w szkole.

Warto pamiętać, że szkoła to instytucja świadcząca usługi rodzinie, i to my rodzice powinniśmy sprawować nad nią kontrolę, między innymi za pomocą rady rodziców.
– To nie jest „być może” ostatnia szansa. To naprawdę ostatni moment, żeby zobaczyć, co się wokół nas dzieje – podkreśla Barbara Nowak.

Na podstawie:

http://www.polskieforumrodzicow.pl/forum-rodzicow-aktualnosci/22-dlaczego-tak-wazne-jest-angazowanie-sie-w-dzialalnosc-rad-rodzicow

http://www.polskieforumrodzicow.pl/forum-szkolne-aktualnosci/116-akcja-szturmujemy-rady-rodzicow
https://niezalezna.pl/285984-akcja-gazety-polskiej-we-wrzesniu-szturmujemy-rady-rodzicow-tak-zablokujemy-lgbt-w-szkolach

Więcej na temat tego, jak przejąć rady rodziców:  
https://niezalezna.pl/285984-akcja-gazety-polskiej-we-wrzesniu-szturmujemy-rady-rodzicow-tak-zablokujemy-lgbt-w-szkolach

Artykuły powiązane