Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

sobota, 11 styczeń 2020 14:24

Chorwacja: pary LGBT będą mogły być rodzicami zastępczymi? Niebezpieczny wyrok sądu

Napisane przez Redakcja

Sąd administracyjny w Zagrzebiu zdecydował o konieczności ponownego rozpatrzenia wniosku pary homoseksualistów, którzy starali się o uzyskanie statusu rodziny zastępczej. Pierwotnie wniosek pary jednopłciowej o opiekę nad dziećmi odrzuciło Ministerstwo Demografii, Rodziny i Polityki Społecznej. Media są zdania, że wyrok sądu doprowadzi do legalizacji adopcji dzieci przez homoseksualistów.


Decyzja sądu administracyjnego oznacza, że resort będzie zmuszony do ponownego rozpatrzenia wniosku Ivi Segoty i Mladena Kozicia, którzy w 2017 roku złożyli aplikację o przyznanie prawa do stania się rodziną zastępczą dla dzieci. Para jednopłciowa żyje w tzw. związku partnerskim od 2015 roku. To przełomowe orzeczenie sądu może wpłynąć na ewentualne próby legalizacji adopcji dzieci przez homoseksualistów. Proces w tej sprawie toczy się już w chorwackim sądzie.
„Po raz pierwszy sąd w Republice Chorwacji podtrzymał międzynarodowe orzecznictwo i orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zgodnie z którymi pary tej samej płci muszą być traktowane na równi z prawami jak pary heteroseksualne” – to komentarz lewicowej organizacji Rainbow Family Association, która wspiera osoby LGBT w staraniach o adopcję dzieci.
Orzeczenie zobowiązuje Ministerstwo Demografii, Rodziny i Polityki Społecznej, które początkowo odrzuciło prośbę pary homoseksualistów o bycie rodzicami zastępczymi, do powtórzenia tego procesu w ciągu 60 dni i podjęcia nowej, niedyskryminującej decyzji w tej sprawie. Trudno przewidzieć jaka będzie decyzja władz resortu, ale jeśli Segota i Kozic uzyskają statut rodziny zastępczej, będzie to wielki sukces lobby LGBT.
Lokalne media zauważają, że decyzja sądu administracyjnego może też prowadzić do legalizacji adopcji dzieci przez związki osób tej samej płci. Póki co, decyzja sądu oznacza możliwość ubiegania się Ivo Segoty i Mladena Kozicia o bycie rodziną zastępczą. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z orzeczenia” – powiedział Ivo Segota, który w 2015 roku zarejestrował swój „związek partnerski” z drugim mężczyzną.
Chorwackie prawo w wielu obszarach „zrównuje” związki partnerskie z małżeństwem, ale nie pozwala na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Jednak zdaniem Sanja Bezbradic Jelavi, adwokat mężczyzn, obecne prawo dyskryminuje homoseksualistów.
 „Ich odważny czyn, publiczna obecność i zgoda na tę legalną bitwę, podczas której mieli pełne poparcie Rainbow Family Association jest również precedensem dla innych par, które decydują się na rozszerzenie rodziny w ten sposób” – komentuje działacz stowarzyszenia wspierającego ruch LGBT.
W grudniu 2018 parlament chorwacki uchwalił nową ustawę o opiece zastępczej, która weszła w życie w tym roku i wyklucza pary tej samej płci jako możliwych rodziców zastępczych. Rainbow Family Association złożyło skargę do Trybunału Konstytucyjnego w lutym, szukając rozstrzygnięcia, czy nowa ustawa o opiece zastępczej jest zgodna z chorwacką konstytucją.
 http://www.pch24.pl/chorwacja--pary-lgbt-beda-mogly-byc-rodzicami-zastepczymi--niebezpieczny-wyrok-sadu,72916,i.html#ixzz6AjQvwUlJ