Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

piątek, 24 styczeń 2020 22:40

W Missouri powstała ustawa, która zatrzyma zajęcia prowadzone przez Drag Queen

Napisane przez Redakcja

- Otrzymałem kilka groźb śmierci dla mnie, mojej żony i czterech córek – mówi Ben  Baker, pomysłodawca ustawy, blokującej oddziaływania na dzieci w bibliotekach przez grupy LGBTI.

House Bill 2044, ustawa o nadzorze rodzicielskim nad bibliotekami publicznymi, wymaga, aby każda biblioteka, która otrzymuje pieniądze od  podatników, utworzyła komisję rewizyjną. Komisja ma składać się z pięciorga rodziców wybranych ze społeczności i obdarzonych autorytetem w zakresie dopuszczalności materiałów seksualnych. Komisje te byłyby uprawnione do przeprowadzania przesłuchań publicznych i wydawania werdyktów, dotyczących obaw, co do oferty biblioteki dotyczącej „materiałów erotycznych nieodpowiednich ze względu na wiek”.
Ustawa dookreśla „materiały nieodpowiednie ze względu na wiek” jako „dowolny opis lub przedstawienie w dowolnej formie: nagości, seksualności, zachowań seksualnych, podniecenia seksualnego lub sadomasochistyczne nadużycie ”, które jest uważane za„ wyraźnie obraźliwe” i pozbawione „ poważnej wartości literackiej, artystycznej, politycznej lub naukowej dla nieletnich ”.
 „Każdy personel biblioteki publicznej, który umyślnie zaniedbuje lub odmawia wykonania obowiązku nałożonego na bibliotekę publiczną zgodnie z niniejszymi wytycznymi lub który umyślnie narusza jakiekolwiek postanowienie z tych wytycznych, jest winny wykroczenia, a po skazaniu zostanie ukarany grzywną w wysokości nie większej ponad pięćset dolarów lub przez uwięzienie w więzieniu hrabstwa nieprzekraczającym jednego roku” – stwierdza ustawa.

Ustawa stanowi odpowiedź na rozprzestrzenianie się w bibliotekach tzw. Drag Queen Story Hour, w których dorośli mężczyźni przebrani za kobiety czytają bajki dzieciom. Ich  organizatorzy przyznają, że jednym z głównych celów jest indoktrynacja dzieci na temat „uczenia się, że istnieje więcej niż dwie płcie”.
Wielu prowadzących zajęcia w bibliotekach  naraża dzieci na zachowania o podłożu seksualnym.
 „Świadomość, że dzieci są narażone na działania indoktrynujące społeczności LGBTQ, jest niepokojąca tym bardziej, gdy miejscem ich działania są biblioteki publiczne finansowane przez podatników” – podkreśla republikanin Ben Baker.
Grupy LGBT i urzędnicy biblioteczni zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko HB 2044. „Skontaktowali się ze mną moi koledzy dyrektorzy w całym stanie. Wszyscy bardzo się tym martwią ”- powiedziała Carrie Cline dyrektor biblioteki hrabstwa Neosho Newton. „Stowarzyszenie biblioteczne Missouri jest tego bardzo świadome, podobnie jak American Library Association na szczeblu federalnym”.

„Myślę, że absurdalnym oskarżeniem jest twierdzenie, że ustawa zakazuje książek lub cenzury literatury” – podkreśla Baker. „Wszystko, co komisja nadzoru rodzicielskiego uzna za nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich, będzie nadal dostępne dla dorosłych, którzy mogą to sprawdzić i zapewnić swoim dzieciom, jeśli zdecydują się to zrobić. Z tego samego powodu mają już filtry internetowe na komputerach bibliotecznych, co chroni dzieci przed nieodpowiednimi materiałami”.

Dodał, że kara za nieprzestrzeganie przepisów nie jest surowsza niż to, z czym zmaga się personel biblioteki za umyślne zaniedbywanie innych zasad, takich jak filtry internetowe na komputerach bibliotecznych.

„Obecne prawo dotyczące rozpowszechniania nieodpowiednich materiałów seksualnych wśród nieletnich jest w rzeczywistości przestępstwem, które jest znacznie surowszą karą niż ta, o której mówi projekt ustawy” - zauważył Baker. „Uważam, że kary za osoby, które umyślnie zignorują życzenia społeczności dotyczące treści lub wydarzeń dostępnych dla dzieci do oglądania w przestrzeni publicznej, są całkowicie właściwe”.

Baker ujawnił również w Internecie, że otrzymał groźby śmierci za swoje stanowisko:
„Otrzymałem kilka groźb śmierci dla mnie, mojej żony i czterech córek” – mówi. – „Niektóre z zagrożeń pochodziły z tak daleka jak Australia. Większość negatywów była poza stanem, a te, które pochodzą z Missouri, znajdowały się poza moim okręgiem. Myślę, że większość rozsądnych ludzi może zgodzić się, że jest to problem, którym należy się zająć. ”
https://www.lifesitenews.com/news/missouri-bill-introduced-to-let-parents-keep-drag-queen-story-hours-out-of-libraries