Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

poniedziałek, 27 kwiecień 2020 08:43

Kanada: organizacje charytatywne pobierające wsparcie muszą potwierdzić, że nie dyskryminują osób ze względu na „religię i orientację seksualną”

Napisane przez Redakcja

OTTAWA. Liberalny rząd Justina Trudeau stawia wyjątkowe warunki firmom i organizacjom non-profit oraz zarejestrowanym organizacjom charytatywnym do ubiegania się o nieoprocentowaną pożyczkę ratunkową. Ma ona pomóc w zablokowaniu epidemii koronawirusa. Firmy, aby ją otrzymać, muszą „potwierdzać”, że „ nie dyskryminują ze względu na płeć, orientację seksualną i religię”.Pożyczkobiorcy, którzy nie chcą potwierdzić klauzuli „niedyskryminacji”, są wykluczani z prowadzonego przez rząd programu. Program Kanadyjskiego Konta Awaryjnego (CEBA) wyraźnie stwierdza, że ​​wnioskodawca zostanie wykluczony, chyba że potwierdzi, że „nie promuje przemocy, nie podżega do nienawiści ani nie dyskryminuje ze względu na płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, religię, kulturę, region, edukację, wiek lub niepełnosprawność umysłową lub fizyczną. ”

„Istnieje uzasadniona obawa, że ​​rząd federalny, który ma doświadczenie w dyskryminowaniu przekonań, z którymi się nie zgadza, wykorzysta CEBA również do dyskryminacji podmiotów religijnych” – komentują specjaliści.

Jednym z problemów związanych ze wspomnianym kryterium jest to, że organizacje oparte na wierze muszą potwierdzić, że nie dyskryminują ze względu na religię i na to, czemu przeciwstawiania się jest istotą religii.

A przecież organizacja religijna ma prawo zatrudniać tych, którzy zgadzają się z jej przekonaniami, aby realizowali swoje cele religijne. O obronie dzieci poczętych, osób starszych etc nie wspominając.

Rząd liberalny odmówił już np. przyznania finansowania z Canada Summer Job (CSJ) w 2018 r. pracodawcom, którzy odmówili podpisania zaświadczenia, że ​​popierają prawa „reprodukcyjne” (czyli „prawa” do aborcji) i „prawa” transpłciowe. Podczas gdy liberałowie zlikwidowali wymagania rok później w obliczu ogromnego sprzeciwu, na zasadzie precedensu nadal odmawiają przyznania CSJ grupom wyznaniowym z powodu swoich przekonań. Podobnego traktowania doświadczyły inne religijne organizacje charytatywne.
W ten sposób tzw. prawo antydyskryminacyjne po raz kolejny jest wykorzytsywane do dyskryminacji.

https://www.lifesitenews.com/news/trudeau-forces-businesses-charities-to-confirm-they-dont-discriminate-to-receive-emergency-aid

Fot. Jack Taylor/Getty Images