Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

środa, 22 lipiec 2020 14:47

Rumunia wprowadza zakaz szerzenia ideologii gender w edukacji

Napisała

Pomimo, że w Rumunii nie rządzą partie prawicowe, to udało się uchwalić prawo zabraniające szerzenia ideologii gender w systemie edukacji. Porozumienie w tej sprawie osiągnięto ponad podziałami politycznymi.


„Gender jest przedstawiane jako teoria naukowa, obiektywna prawda, podczas gdy w rzeczywistości jest to fałsz, teoria bez żadnych dowodów empirycznych. Jako taka jest zatem nie teorią naukową, ale ideologią. Tymczasem rumuńskie prawo oświatowe zabrania w szkołach wszelkiego rodzaju propagandy ideologicznej” – podkreślił rumuński senator, Vasile-Cristian Lungu.
Nowe prawo obejmuje wszystkie szczeble edukacji – od pierwszej klasy szkoły podstawowej do uniwersytetu. Zgodnie z ustawą we wszystkich jednostkach oświatowych i w miejscach, gdzie odbywa się kształcenie i szkolenie zawodowe, również w placówkach pozaszkolnych, „zakazane są działania związane z rozpowszechnianiem teorii lub opinii o tożsamości płciowej rozumianej jako koncepcja płci oderwana od płci biologicznej”.

Więcej w video:

https://www.radiomaryja.pl/informacje/rumunia-wprowadza-zakaz-szerzenia-ideologii-gender-w-edukacji/?fbclid=IwAR2e9-M0T_dc34RIlL64CZ4JyJkDibWtBgNVKbjVRLfqXLhQqbg4w2mTh7w


„Nowe prawo uściśla, że w szkołach nie wolno narzucać żadnej takiej ideologii jak gender, ponieważ niesie ona poważne zagrożenie dla integralności młodych ludzi. Gender jest częścią programu neomarksistów, więc ma również implikacje polityczne” – zaznaczył Vasile-Cristian Lungu.
Rumiński polityk wskazał, że historia pokazuje, iż marsz neomarksizmu rozpoczyna się w instytucjach edukacyjnych. To jest ich recepta na przeprowadzenie zmian w społeczeństwie. Wtłaczają do programów nauczania skrajnie progresywne teorie, przekonując młodzież, że takie radykalne idee to normalność i oczywista logika. Zakaz ideologii gender w Rumunii ma poparcie większości społeczeństwa. To bez wątpienia przykład dla innych państw – w tym Polski, która jest na celowniku organizacji promujących ideologię gender.
Na podstawie:
TV Trwam News
https://www.radiomaryja.pl/informacje/rumunia-wprowadza-zakaz-szerzenia-ideologii-gender-w-edukacji/?fbclid=IwAR2e9-M0T_dc34RIlL64CZ4JyJkDibWtBgNVKbjVRLfqXLhQqbg4w2mTh7w