Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

piątek, 15 styczeń 2021 22:25

Proponowana polityka szkolna w Wirginii radykalnie przyspieszy oddziaływanie ideologii LGBT i osłabi wpływ rodziców

Napisane przez Redakcja


- Departament Edukacji w Wirginii (VDOE) opublikował projekt nowej polityki, która ma być narzucona wszystkim szkołom publicznym. Projekt promuje radykalną ideologię transpłciową i podważa rolę rodziców w wychowanie swoich dzieci.VDOE współpracowało z wieloma organizacjami pro-homoseksualnymi i pro-transpłciowymi, w tym z Side by Side, Shenandoah LGBTQ Center, Equality Virginia i He She Ze & We. Celem dokumentu jest „przedstawienie wzorcowych polityk do wykorzystaniai przez miejscową radę szkolną”, które zapewniłyby „uczniom transpłciowym bezpieczne, wspierające i integrujące środowisko szkolne”.
„Tożsamość płciowa jest wrodzoną częścią tożsamości osoby i może być taka sama lub różna od płci przypisanej przy urodzeniu ” – twierdzą autorzy w dokumencie. Nie są potrzebne żadne dowody, aby potwierdzić tożsamość ucznia jako innej płci. Szkołom mówi się, aby „akceptowały zapewnienie ucznia o jego tożsamości płciowej bez wymagania jakichkolwiek konkretnych dowodów, w tym diagnozy, leczenia lub dokumentów prawnych”. Wszystko, czego potrzeba, aby zostać „uznanym za transpłciowego”, to „konsekwentnie” twierdzić, że jest „tożsamością płciową różną od płci przypisanej przy urodzeniu”. Nie ma „wymaganego minimalnego czasu trwania wyrażanej tożsamości płciowej”. Gdy uczeń zdecyduje się na „imię i / lub zaimek potwierdzający jego tożsamość płciową, personel szkoły powinien przestrzegać życzeń ucznia co do sposobu zwracania się do ucznia”. Szkolne „toalety i szatnie” stają się dostępne dla wszystkich. Uczniowie mają mieć „pozwolenie na korzystanie z placówki, która odpowiada ich konsekwentnie deklarowanej tożsamości płciowej”, a personelowi nie wolno tego kwestionować, ponieważ „przesłuchiwanie ucznia transpłciowego w związku z korzystaniem z toalet i obiektów może być emocjonalnie szkodliwe. ”

Dokument zachęca pracowników i dzieci do aktywnego ukrywania informacji przed rodzicami ucznia. „Niezależnie od okoliczności, szkoła powinna wspierać potrzebę zachowania prywatności ucznia i nie ujawniać tożsamości płciowej ucznia innym uczniom lub rodzicom” - stwierdza.”. W rzeczywistości „status transpłciowy ucznia” jest traktowany jako „szczególnie wrażliwe informacje”, o których rodzice mają mniejsze prawo wiedzieć niż urzędnicy w szkole. Ponadto personelowi nakazuje się „wspierać bezpieczeństwo i dobro uczniów transpłciowych, gdy ich rodziny nie potwierdzają tego”, co w konsekwencji izoluje rodziny od dzieci.

Okres konsultacji publicznych dokumentu kończy się 3 lutego.
Na podstawie: https://www.lifesitenews.com/news/proposed-virginia-school-policy-would-radically-advance-lgbt-agenda-undermine-parents