Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

poniedziałek, 11 październik 2021 17:17

ONZ i ideologia gender: wytyczanie działań

Napisane przez RedakcjaSekretarz Generalny ONZ przedłożył Zgromadzeniu Ogólnemu nowy raport wzywający do „kar karnych przeciwko każdemu, kto krytykuje teorię płci, orientację seksualną, tożsamość płciową, a nawet edukację seksualną”.„Wszystko, co nie jest zabronione, jest obowiązkowe” – na tym polega totalitaryzm. Dziś widzimy to w ruchu LGBT. Śluby osób tej samej płci są przeznaczone nie tylko dla par tej samej płci — chcą zmusić chrześcijańskie kwiaciarnie i piekarzy do pomocy w świętowaniu. Nie wystarczy, że zmienią zaimki, a nawet rząd będzie grał i ich rozpoznał – chcą, abyś ty i wszyscy inni również je potwierdzili.
Widzimy, jak to się potoczyło w Wielkiej Brytanii, gdzie policja odwiedzała młode mamy za sprzeciw wobec ideologii trans w mediach społecznościowych, a ojcowie byli badani za tweetowanie dowcipów o transpłciowości (...).
We wrześniowym raporcie, opracowanym przez niezależnego eksperta Victora Madrigal-Borloza pracującego pod egidą Rady Praw Człowieka, stwierdza się, że istnieje znaczna „negatywna reakcja” na postępy w zakresie praw człowieka osiągane przez homoseksualistów i osoby transpłciowe oraz że sprzeciw ten zagraża i prowadzi do przemocy wobec tych osób.
Madrigal-Borloz zauważa, że ten sprzeciw wynika ze „stromego wzrostu ultrakonserwatywnych przywódców politycznych i grup religijnych, wykorzystujących swoje platformy do promowania bigoterii, odczłowieczania osób… oraz wspierania stygmatyzacji i nietolerancji wśród swoich wyborców”.
Madrigal-Borloz przytacza raport, który twierdzi, że grupy „antygenderowe” ze Stanów Zjednoczonych zebrały 6,2 miliarda dolarów w latach 2008–2013 i że grupy te przekazały na całym świecie 1 miliard dolarów na walkę z rosnącą popularnością praw LGBT. Raport pochodzi z Philanthropy Project, koalicji fundacji lewicowych, z których dwie – Ford Foundation i Arcus Foundation – zarządzają finansami o łącznej wartości 14,7 miliarda dolarów. Wiodącą grupą „antygenderową” wymienioną w ich raporcie jest Międzynarodowa Organizacja ds. Małżeństw, która zebrała tylko 247 000 USD w 2019 roku.
Nic dziwnego, że Madrigal-Borloz wymienia Kościół katolicki jako szczególnie rażące zagrożenie, stwierdzając, że doktryny Kościoła dotyczące życia i rodziny – które zostałyby uzgodnione przez ortodoksyjnych chrześcijan na całym świecie – stanowią naruszenie praw człowieka. Przykładem tego, jak te poglądy trafiają do prawa, pisze, jest amerykańskie ustawodawstwo chroniące kobiecy sport. W odpowiedzi Madrigal-Borlox wezwał państwa członkowskie ONZ do „podjęcia zdecydowanych i skoordynowanych działań w celu przeciwdziałania praktykom wykluczenia, które grożą podważeniem międzynarodowych, regionalnych i krajowych ram praw człowieka i płci”.
Krótko mówiąc, Madrigal-Borloz pisze: „praktyki wykluczenia niezgodne z prawami człowieka muszą być odpowiednio traktowane, w tym … poprzez umieszczenie ich w ramach prawnych dotyczących mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści”.
Zgromadzenie Ogólne ONZ nie akceptuje obecnie ideologii transpłciowej – większość narodów na całym świecie odrzuca „małżeństwo” osób tej samej płci i jest więcej krajów o konserwatywnych poglądach na te kwestie niż na odwrót. Wezwania Madrigal-Borloza do kryminalizacji chrześcijańskiego poglądu na seksualność i rodzinę nie będą więc w międzyczasie brane pod uwagę, ale robi to, w czym działacze LGBT okazali się bardzo skuteczni przez dziesięciolecia: kreśli papierową ścieżkę do wykorzystania przez aktywistów w kolejnych latach.
https://www.lifesitenews.com/blogs/the-un-and-gender-ideology-laying-down-a-paper-trail-to-be-used-by-activists-in-the-years-ahead/
Fot. Shutterstock za https://www.lifesitenews.com/blogs/the-un-and-gender-ideology-laying-down-a-paper-trail-to-be-used-by-activists-in-the-years-ahead/