Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

Eutanazja - standard etyczny pokolenia nowoczesnych programów populacyjnych

Przewodniczący Worldwatch Institute Robert Engelman opublikował w 2012 roku osiem zasad ograniczania populacji. Jedną z nich jest edukacja seksualna, a inną pozbawienie wsparcia dla rodzin wielodzietnych i ?rozwiązanie? przez państwa problemu społeczeństwa starzejącego się.
Podobny postulat rozwiązania kwestii osób starszych, ale też uciążliwych w opiece, odnajdujemy w strategii równości Rady Europy.
Starając się zrozumieć problem progresywnej edukacji seksualnej w świetle tzw. biopolityki rozmawiamy o eutanazji z bioetykiem panią Katarzyną Górską.

Wyświetlony 9432 razy

Media

{YouTube}
{/YouTube}