Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

wtorek, 05 czerwiec 2018 17:47

Zapadł wyrok TSUE - nowa definicja "małżonka"

Napisała

Dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że  zakres pojęcia "małżonek" zawartego w Dyrektywie 2004/38/WE z późn. zm. obejmuje również "małżonka" tej samej płci.

Podsumowanie wyroku można odnaleźć w komunikacie prasowym TSUE: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180080en.pdf

Oznacza to początek zmagań w obronie małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety.