Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

środa, 06 listopad 2013 16:13

Rzecznik Praw Dziecka musi informować o swoich kontaktach z aktywistami LGBT

Napisała

Na skutek interwencji Centrum Interwencji Ordo Iuris Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał Rzecznikowi Praw Dziecka udzielić wyczerpującego wyjaśnienia w związku z żądaniem udostępnienia informacji o przebiegu oraz wnioskach ze spotkania rzecznika  z aktywistami Kampanii Przeciwko Homofobii z 17 kwietnia 2013 roku.

 

Sąd zobligował Rzecznika także do udzielenia odpowiedzi na żądanie udostępnienia korespondencji prowadzonej przez niego  z Kampanią Przeciwko Homofobii od stycznia 2010 roku.


Lakoniczna wzmianka z witryny internetowej Rzecznika Praw Dziecka skłoniła jednego z dziennikarzy do wystąpienia o udostępnienie szczegółowej informacji na temat spotkań tego organu z aktywistami KPH, podczas których dyskutowano problematykę kształtowania postaw nauczycieli oraz młodzieży wobec środowiska LGBTQ. Dwukrotny wniosek o upublicznienie informacji skomentowano jedynie listem elektronicznym wysłanym przez pracownika biura RPD, wedle którego w związku z przeprowadzonym spotkaniem nie powstała żadna informacja publiczna, zaś korespondencja z KPH nie podlega ujawnieniu.


W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że Rzecznik Praw Dziecka naruszył przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, udzielając wymijających odpowiedzi na żądanie udostępnienia informacji o przebiegu spotkania z aktywistami Kampanii Przeciwko Homofobii. Sąd podkreślił, że każda informacja o faktach stanowi informację publiczną. Tym samym bezzasadne jest utrzymywanie przez Rzecznika Praw Dziecka, że nieprotokołowane spotkanie nie pozostawia po sobie śladu podlegającego ujawnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej.


Sędzia sprawozdawca dodał, że organ administracji winien uwierzytelniać wykonywanie swych ustawowych obowiązków przez sporządzanie protokołów, wniosków czy też pisemnych konkluzji ? tak, aby podatnicy mogli dowiedzieć się, na co przeznaczane są ich pieniądze. Ponadto, Sąd nie podzielił stanowiska pełnomocnika RPD, jakoby korespondencja prowadzona przez organ winna być wyłączona z zakresu dostępu do informacji publicznej.


W imieniu wnioskodawcy, ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wystąpił mec. Jerzy Kwaśniewski wraz z apl. adw. Filipem Wołoszczakiem.


Ordo Iuris
http://www.ordoiuris.pl/rzecznik-praw-dziecka-musi-szczegolowo-informowac-o-swoich-kontaktach-z-aktywistami-lgbt,3334,i.html

Na zdjęciu: Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak, fot. Prawy.pl/D.Różański

http://www.prawy.pl/rodzina/4178-rzecznik-praw-dziecka-musi-informowac-o-swoich-kontaktach-z-aktywistami-lgbt