Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

piątek, 02 listopad 2018 08:24

Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego i LGBT

Napisała

„Analiza płci” i „integracja płci” w amerykańskiej polityce mają gwarantować eliminowanie różnic społecznych i gospodarczych między kobietami i mężczyznami. Problem polega na tym, że Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID)w czasach Obamy zinterpretowała politykę dotyczącą płci jako nakaz zapewniania „zdrowia reprodukcyjnego” i „planowania rodziny”, uwzględniając prawa LGBT. Teraz ta definicja może zostać usankcjonowana prawnie.

Podczas swojej kadencji jako sekretarz stanu, Hillary Clinton wprowadzała feministyczną politykę zagraniczną USA. Stworzyła w Departamencie Stanu stanowisko ambasadora ds. kobiet, który miał dostosowywać politykę USA do celów feministycznych oraz zapoczątkowała politykę równości płci i równouprawnienia kobiet w Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) z rozbudowanym pakietem innych polityk, dotyczących płci. Od tego czasu „integracja płci” i „analiza płci” stały się wymogami ogólnosystemowymi. Każda polityka, grant lub program w Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego musi zostać poddany „analizie płci” na wszystkich etapach planowania, wdrażania i monitorowania, biorąc pod uwagę prawa LGBT. Wymaganie od organizacji zapewniania „zdrowia seksualnego” i „reprodukcyjnego” jest także sprzeczne z zasadami ochrony życia, ponieważ większość organizacji zajmujących się zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym promuje lub wykonuje aborcję. Z tego powodu przynajmniej jedna grupa wyznaniowa była zmuszona do odrzucenia funduszy USAID.

W tej chwili to prawo dotyczące Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego może zostać usankcjonowane przez Kongres za pośrednictwem ustawy WEEE (The Women's Entrepreneurship and Economic Empowerment Act - Ustawa o przedsiębiorczości i upodmiotowieniu gospodarczym kobiet). Przez ostatnie miesiące nad projektem pracowała koalicja, która składa się głównie z organizacji feministycznych i grup planowania rodziny, które promują aborcję i prawa LGBT. Jeśli zostanie podpisana w proponowanej formie, upoważni biurokratów USAID do całkowitego zaprzestania współpracy z organizacjami sprzeciwiającymi się aborcji i antykoncepcji.

- Jeśli ustawa ma być zgodna z polityką zagraniczną Trumpa w zakresie ochrony życia, musi zawierać klauzulę dotyczącą sumienia i wolności religijnej – zauważają specjaliści. – W ten sposób także organizacje niezgadzające się na politykę aborcyjną czy antykoncepcyjną mogły korzystać z funduszy. Ustawa musi również zawierać definicję terminu „analiza płci", która szanuje rozumienie płeć jako mężczyznę i kobietę.

To ważne. ale nawet jeśli ustawa uwzględni te zmiany, wciąż będzie promować w polityce międzynarodowej sposób myślenia LGBT. To istotne dla Polaków ponieważ kierunki w polityce Stanów Zjednoczonych narzucają dyktat organizacjom międzynarodowym i  koliejno implementowane są do ogólnoświatowej polityki społecznej. Będzie się więc można spodziewać wzmocnienia nacisków na państwa, które stawiają opór w tych obszarach przemian kulturowych.

 

Na podstawie Life Site News
https://www.lifesitenews.com/news/congress-to-implement-hillary-clintons-feminist-policy-for-foreign-aid