Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

środa, 02 styczeń 2019 20:44

Przemoc seksualna w dzieciństwie sprzyja prostytuowaniu się

Napisane przez Redakcja

Zdecydowana większość dorosłych kobiet i mężczyzn zaangażowanych w handel seksualny była w dzieciństwie molestowana, była świadkami przemocy lub doświadczyła innych form traumy dziecięcej – pokazują liczne przykłady osób, trudniących się prostytucją, poparte wiarygodnymi badaniami. Taka wiktymizacja (czyli proces stawania się ofiarą) nie zanika, gdy osoba osiąga wiek 18 lat, lecz objawia się z ogromnym natężeniem.Tom Jones był molestowany przez ojca w wieku sześciu lat, zamieszany w sprzedaż usług seksualnych do 15 roku życia, prostytuował się do około 25. roku życia. Obecnie jako założyciel The H.O.P.E. Projekt, organizacji pomagającej osobom wykorzystanym seksualnie, Tom Jones mówi o mechanizmie przymuszania osób do prostytucji. Podkreślał to także podczas prezentacji na naradzie krajowej w Kapitolu Stanów Zjednoczonych pt. „Tworzenie świata bez wykorzystania: jak konsumenci  napędza komercyjny handel seksualny i co możemy z tym zrobić" zorganizowanego przez Narodowe Centrum Wyzysku Seksualnego i Świat bez wyzysku.
https://vimeo.com/227307099
Niektórzy chcą, aby handel seksualny był legalny, lub chcą w pełni zdekryminalizować handel seksualny, sugerując, że ludzie sprzedający seks robią to chętnie, z wyboru. W rzeczywistości tak nie jest.
- Kupujący po prostu chcą seksu i nie dbają o trudną sytuację osoby, która je zapewnia – mówi Jones. – Eksplorerzy, którzy mogą nas zniewalać, chcą tylko pieniędzy, a nie dbają o mękę, jakiej doświadcza osoba prostytuująca się.
- Czas, aby kupujący seks stali się odpowiedzialni za swoje wybory i uświadomili sobie, że korzystając z prostytucji, kupują i wykorzystują seksualnie innego człowieka.
Po przetworzeniu własnej traumy Tom Jones założył The H.O.P.E. Projekt, aby stworzyć otwartą i bezpieczną przestrzeń dla mężczyzn do rozmowy o wykorzystywaniu seksualnym i do pracy z  wynikającym stąd poczuciem wstydu i budowaniem tajemnicy.
Na podstawie:
End Sexual Exploitation
https://endsexualexploitation.org/articles/sex-buyers-dont-care-prostituted/