Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

piątek, 18 styczeń 2019 17:02

Narodowe Centrum ds. Wykorzystywania Seksualnego zobowiązało kandydata na prokuratora generalnego do zajęcia się internetowym handlem ludźmi

Napisane przez Redakcja

William Barr, nominowany na prokuratora generalnego, podczas przesłuchania w Senacie 15 stycznia 2019 r., został poproszony o odpowiedzi na temat zaangażowania Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych pod jego rządami w likwidowaniu internetowego handlu ludźmi .Jako prokurator generalny William Barr byłby instrumentalnym sprzymierzeńcem w walce przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu w Ameryce. W związku z tym Narodowe Centrum ds. Wykorzystywania Seksualnego (NCOSE) napisało 9 stycznia 2019 r. do senatorów, tak jak w przypadku każdego nowego kandydata na prokuratora generalnego, prosząc ich o zobowiązanie Williama Barra do rygorystycznego egzekwowania prawa krajowego, zwalczającego wykorzystywanie seksualne oraz do rozwoju instytucjonalnych wytycznych politycznych, które przyspieszy realizację tego celu. Zarekomendowało też pytania do prokuratora generalnego, dotyczące spektrum problemów związanych z wykorzystywaniem seksualnym w kraju.
Jednym z poruszonych problemów Narodowego Centrum było rozprzestrzenianie się małych witryn o tematyce seksualnej, które pojawiły się po tym, jak Backpage.com zostało zlikwidowane przez Departament Sprawiedliwości w 2018 r.: „Przez prawie dziesięć lat Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) nie ścigał stron takich jak Backpage.com – „firmy" z modelem biznesowym, zajmującym się promowaniem prostytucji i ułatwianiem handlu seksualnego. Niepodjęcie przez Departament Sprawiedliwości proaktywnych działań przeciwko temu podmiotowi i jego głównym agencjom, pozwoliło na zaistnienie problemu komercyjnego wykorzystania seksualnego w internecie, a Backpage.com stał się jego globalnym liderem w branży. Chociaż jesteśmy głęboko usatysfakcjonowani, że w ubiegłym roku Departament aresztował zleceniodawców Backpage i zamknął ich działalność, uważamy że ta reakcja przyszła o wiele za późno – szczególnie dla tych, których wykorzystywanie seksualne, a nawet śmierć zostały ułatwione dzięki powyższym operacjom. Co więcej, historyczna bezczynność Departamentu Sprawiedliwości  i środowisko internetowe, które miało możliwość wytworzenia się w sposób bezprawny, dały początek platformom naśladowców, które również chcą czerpać korzyści z seksualnego wykorzystywania. Wiele z tych platform istnieje do dziś i stara się wypełnić pustkę, powstałą przez wyłączenie Backpage. Tak więc, zanim pojawi się wyraźny spadkobierca internetowego rynku wykorzystywania seksualnego, pragniemy zapewnienia, że pod rządami pana Barra Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych będzie podejmował w takich wypadkach śledztwo”.
„Ponadto, ponieważ seksualni wyzyskiwacze – których można nazwać mega-alfonsami – ukryci za platformami internetowymi, handlarzami seksualnymi czy nabywcami usług seksualnych – dostosowują się do nacisków organów ścigania, ważne jest, aby organy ścigania przewidywały zmiany w zachowaniach przestępczych i reagowały z rozwagą. Z tego powodu, żądamy potwierdzenia, że pan Barr podejmie kroki w ramach Wydziału Kryminalnego, mające na celu antycypowanie i stosowanie technologii,  wykorzystywanych przez seksualnych wyzyskiwaczy. Szczególnie niepokoi nas fakt, że wykorzystujący seksualnie coraz częściej korzystają z platform mediów społecznościowych, takich jak Instagram, Snapchat i Facebook, aby rekrutować i kupować nieletnich w celach komercyjnych. Przyszłe działania Departamentu w zakresie egzekwowania prawa muszą obejmować proaktywne środki, mające na celu lepsze zrozumienie modalności wykorzystywania seksualnego, a także współpracę z firmami mediów społecznościowych w celu wykorzenienia przestępczego wyzysku, występującego na ich platformach.

Podczas przesłuchania Senator Blackburn  (NE) podchwycił ten temat i poprosił Williama Barra, by zajął się stronami internetowymi zajmującymi się handlem ludźmi seksualnymi, które pojawiły się w nieobecności Backpage.com.
- Nie wiem zbyt wiele o tym problemie i jakie zasoby są w tej chwili poświęcane temu departamentowi, ale jeśli sprawa okaże się potwierdzona, chciałbym porozmawiać o tym dalej”.
NCOSE napisała również do senatorów, prosząc ich o zaspokojenie potrzeby walki z popytem na handel seksualny i prostytucję (tj. kupujących seks):
„Przez ostatnie dwie dekady starania, mające na celu zwalczanie handlu seksualnego,  dotyczyły zazwyczaj dwóch stron trójkąta działalności, który obejmuje podaż handlu seksualnego (tj. ofiarę) i dystrybucję (tj. handlarzy seksualnych). Trzecia strona tego trójkąta popyt (tj. mężczyźni kupujący osoby na rynku prostytucji) otrzymał znacznie mniej uwagi, pomimo wezwań do rozwiązania problemu w połowie lat 2000. To istotne,  ponieważ popyt prostytucji to punkt, na którym spoczywa cały handel seksualny. Brak walki z popytem seksualnym gwarantuje przetrwanie handlu seksualnego i pomnażanie ofiar w przyszłych pokoleniach.
W związku z tym dążymy do zapewnienia, że pan Barr będzie aktywnie dążyć do walki z popytem na seks komercyjny i utrzymywać NSPD-22 (np. bezzwłocznie wydawać wytyczne, udzielając technicznego i finansowego wsparcia państwowym i lokalnym wysiłkom).
Podczas przesłuchania Senator Sasse (NE) podniósł temat i poprosił Williama Barra, aby zajął się „obietnicą, że atakowanie handlu seksualnego jest plagą w naszym społeczeństwie, zarówno po stronie podaży, jak i po stronie popytu”.
William Barr powiedział, że Ameryka może „liczyć na to", że rozwiązanie powyższych problemów będzie dla niego priorytetem, jeśli otrzyma stanowisko.
W taki sposób konkretne działania amerykańskich organizacji przynoszą konkretne zobowiązania na poziomie władzy, by uwolnić się od wykorzystywania seksualnego. Teraz pozostaje kontrolować, czy obietnice są realizowane.
Na podstawie: End Sexual Exploitation  
https://endsexualexploitation.org/articles/attorney-general-nominee-barr-questions/