Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

czwartek, 02 maj 2019 13:14

Samorządowa Karta Rodzin

Napisała

Samorządowa Karta Praw Rodzin, projekt przygotowany przez prawników Ordo Iuris i sygnowany m.in. przez Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, potwierdza konstytucyjne prawa rodzin i rodziców i tworzy gwarancje prawne ich przestrzegania. Prosimy Państwa o zapoznanie się z tym projektem i podpisanie petycji do lokalnych samorządów, by przyjmując rozwiązania tego projektu postawiły tamę zapędom ruchu LGBT do wprowadzania w szkołach swoich zajęć:

https://www.kartarodzin.pl/

Pod linkiem znajduje się również przewodnik dla rodziców do pobrania, w którym mogą oni znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat przysługujących im praw oraz wzór rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego, które należy przekazać wychowawcy dziecka (składając Oświadczenie, rodzic jednoznacznie odmawia udziału swego dziecka we wszelkich wykraczających poza program szkolny działaniach propagandowych, opartych na ideologii gender, ideologicznych koncepcjach płci „kulturowej” lub „społecznej”, oraz tożsamości płciowej i seksualnej. Udział w takich zajęciach wymagać będzie pisemnej zgody rodziców, po przedstawieniu im konspektu zajęć organizowanych w szkole).

Bezpośredni link do przewodnika:

https://ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/Broszura_prawa_rodzicow_01042019v2.pdf