Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

poniedziałek, 15 lipiec 2019 15:23

Jaki wpływ mają rodzice na uczestnictwo w zajęciach oraz treści przekazywane ich dzieciom w ramach edukacji seksualnej według wytycznych WHO?

Napisała
 

Wykład pod wyżej wymienionym tytułem wygłosiła podczas konferencji „Edukacja seksualna dzieci i młodzieży – przegląd zagrożeń” w Warszawie 8 czerwca 2019 r. Małgorzata Jurkowska.

Wydarzenie zorganizowało Centrum Życia i Rodziny (https://czir.org/zagrozenia-edukacji-seksualnej/)

 

Zachęcamy do wysłuchania!