Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

czwartek, 08 czerwiec 2017 22:59

Pełnomocnik ds. równego traktowania rządu PiS zapewnia, że Konwencja o zwalczaniu przemocy nie zostanie wypowiedziana

Napisała

Pełnomocnik rządu PiS ds. równego traktowania Adam Lipiński, 23 maja podczas spotkania z delegacją Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) Parlamentu Europejskiego jednoznacznie stwierdził: "Nie są podejmowane żadne działania, by wypowiedzieć Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej" - pisze Bogusław Łoziński w Gościu Niedzielnym. Pełnomocnik ds. równego traktowania zapewnił delegację, że Konwencja o zwalczaniu przemocy domowej nie zostanie wycofana.

Delegaci byli zainteresowani stanem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w Polsce w kontekście wdrożenia tzw. Konwencji Stambulskiej. Pytania dotyczyły m.in. możliwości skorzystania z legalnego przerwania ciąży, edukacji seksualnej w szkołach oraz programów pomocowych prowadzonych przez rząd, w tym programu 500+.


https://www.rpo.gov.pl/pl/content/delegacja-komitetu-ds-praw-kobiet-i-rownosci-plci-parlamentu-europejskiego-z-wizyta-w-biurze-rpo

 

IMG 20170608 212515329