Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

sobota, 12 marzec 2016 22:00

Amerykański stan Utah jest na drodze oficjalnego uznania pornografii jako kryzysu zdrowia publicznego.

Napisała

W amerykańskim stanie Utah została przyjęta przez Izbę Reprezentantów rezolucja, która uznaje pornografię za przyczynę kryzysu stanu zdrowia publicznego. Wkrótce zostanie przedłożona do podpisu przez gubernatora  Gary Herberta. Jest to niezwykle ważny krok, aby w stanie Utah zwrócić uwagę społeczeństwa na szkodliwość pornografii.

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Barna Grup o nazwie Fenomen Porno ponad jedna czwarta młodych ludzi przyznaje, że była narażona na pierwszy kontakt z pornografią jeszcze zanim weszła w okres dorastania. To bardzo niebezpieczne, ponieważ jak udowodniono pornografia kurczy regiony mózgu związane z motywacją i podejmowaniem decyzji, ale również kształtuje seksualne schematy, które normalizują przemoc i nadużycia.

Pornografia stała się tak wszechobecna w Ameryce, że w zasadzie stało się niemożliwe, aby rodzice uchronili przed nią swoje dzieci. Różnorodne badania wykazują szkodliwość pornografii i jej wysoki stopień rozpowszechnienia w kulturze, co w jasny sposób ukazuje pornografię jako przyczynę kryzysu zdrowia publicznego.
Senator Todd, autor rezolucji,  twierdzi w niej, że "pornografia wytwarza toksyczne kontakty seksualne". Jego zdaniem należy podjąć systemowe działania przeciwdziałania uzależnieniom od pornografii; należy edukować o krzywdach jakie wyrządza poszczególnym osobom i całym rodzinom. Ponadto konieczne jest opracowanie programów pomocy dla osób uzależnionych i szerokie oddziaływanie na społeczeństwo w celu wzbudzenia postaw odpowiedzialności.

Rezolucja stwierdza również, że pornografia zaciera granice "przemocy wobec kobiet i dzieci z seksualną przyjemnością, i tak samo ? miesza ból z przyjemnością"; ?u młodych ludzi niszczy pragnienie małżeństwa, zrywa więzi małżeńskie i jest przyczyną niewierności."

 

za http://endsexualexploitation.org