Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

piątek, 10 luty 2017 00:32

Ogromny sukces: Drugi stan w USA wytoczył walkę pornografii!

Napisała

Stan Dakoty Południowej oficjalnie ogłosił pornografię przyczyną kryzysu w zakresie zdrowia publicznego

Dnia 31 stycznia 2017 roku rezolucja ogłaszająca pornografię jako szkodliwą dla zdrowia publicznego została przyjęta przez Izbę Reprezentantów Dakoty Południowej w głosowaniu, w którym oddano 65 głosów za i żadnego przeciw. Stało się to po przedstawieniu przez Senat Dakoty Południowej dokumentu, ówcześnie przyjętego jednogłośnie 35 głosami za i 0 przeciw.

Dakota Południowa jest drugim stanem w USA, który oficjalnie uznał pornografię istotą kryzysu w zakresie zdrowia publicznego, idąc w ślad za jednomyślnym przyjęciem tej samej rezolucji przez stan Utah w zeszłym roku. Nie należy zapominać, że jeszcze tego roku parlament kanadyjski przyjął podobny wniosek legislacyjny mający na celu przeprowadzenie badań na szeroką skalę w zakresie szkód jakie może przynosić pornografia dla zdrowia publicznego.

To bardzo dobrze, że sprawa nabiera rozpędu!

Pornografia jest przyczyną kryzysu w zakresie zdrowia publicznego w związku z jej bardzo szkodliwym charakterem dla pojedynczych osób jak i dla całego społeczeństwa.

Poniżej przedstawiamy trzy powody dla których powinno się uznać pornografię za szkodliwą dla zdrowia publicznego:

1.    Styczność z pornografią jest nie do powstrzymania na poziomie indywidualnym: zarówno rodziny jak i pojedyncze osoby nie są w stanie uwolnić się od pornografii, a prawie 27% dzieci narażone jest na styczność z pornografią jeszcze przed osiągnięciem dojrzałości.
2.    Pornografia jest przyczyną niedorozwoju mózgu: jak wynika z badań przeprowadzonych w 2014 roku. Częste oglądanie pornografii łączy się ze spadkiem masy mózgowej w obszarach związanych z motywacją i podejmowaniem decyzji, osłabia zdolność panowania nad impulsami oraz osłabia satysfakcję seksualną.
3.    Pornografia jest łączona z faktem wzrostu przemocy seksualnej: metaanaliza ponad 22 różnych badań z 7 różnych krajów pokazuje, że wzrost konsumpcji pornografii jest związany ze wzrostem werbalnej i fizycznej agresji zarówno w przypadku mężczyzn jak i kobiet.

Szerszy opis szkód jakie przynosi pornografia jest dostępny na stronie: http://endsexualexploitation.org/publichealth/

Uznając negatywny wpływ pornografii na życie publiczne, Dakota Południowa dokonała wielkiego kroku w kierunku ochrony godności swoich mieszkańców.

http://endsexualexploitation.org/articles/south-dakota-unanimously-declared-pornography-public-health-crisis/