Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

poniedziałek, 03 grudzień 2018 13:53

Nowe badania potwierdzają niebezpieczny związek między agresją a pornografią nastolatków

Napisane przez Redakcja

Badanie "Three A's" opublikowane w czasopiśmie akademickim poświęconym przemocy wobec kobiet, przeanalizowało 127 popularnych popularnych filmów pornograficznych. Zbadano je pod względem charakteru obrazowania, wieku przedstawianych w filmach kobiet  a agresją.  Wnioski: pornografia uprzedmiotawia kobiety i napędza przemoc seksualną wobec nich.

 

Pornografia internetowa jest dostępna, przystępna cenowo i anonimowa. Dlatego jej popularność wzrasta. Stąd wiele zwłaszcza młodych osób traktuje ją jako podstawowe narzędzie edukacji seksualnej. Młodzi ludzie, którzy oglądają agresywną pornografię, są narażeni na ryzyko tworzenia szkodliwych scenariuszy seksualnych i modelowanie szkodliwych zachowań.
Co się dzieje, gdy oglądane przez młodych ludzi porno jest pełne fizycznej, werbalnej i agresywnej agresji? Badanie jasno pokazuje, że w konsekwencji u wielu osób prowadzi to do postaw wspierających przemoc wobec kobiet, molestowanie seksualne i przymus seksualny.
Niepokojący trend, by powodować krzywdę, ból lub dyskomfort wzrasta wraz z obniżeniem wieku aktorów treści pornograficznych. Badanie wykazało, że pornografia z aktorami nastoletnimi częściej uwzględnia agresję seksualną wobec kobiet. Spośród 127 przeanalizowanych filmów, podzielonych według wieku aktorów, 43% filmów z nastoletnimi aktorami zawierało agresję, a 15% agresję bez przymusu. Agresja obejmowała takie czynności, jak: gryzienie, ciągnięcie za włosy, uderzanie w twarz czy bicie, wymuszony odruch wymiotny i silną penetrację. Tytuły filmów pornograficznych o nastolatkach często zawierały agresywne słownictwo, dotyczące zniszczenia.
Co więcej, ta pornografia z udziałem nastolatków częściej niż w przypadku aktorów dorosłych pokazywała również aktorki reagujące na agresję z przyjemnością. Spośród analizowanych filmów „90% nastoletnich kobiet w scenach zawierających widoczną agresję okazywało odczucie przyjemności”.
Wnioski z badań mówią o tym, że skrypty seksualne oparte na przemocy wpływają na zachowania seksualne w życiu. Problemy psychiczne mężczyzn, polegające na odczuwaniu presji do działania w sposób agresywny seksualnie i problemy kobiet, które czują, że ich partner oczekuje uległego zachowania, są konsekwencją m.in. takich filmów.
Tak więc pornografia normalizuje agresję i przemoc podczas seksu i jako główny czynnik przyczynia się do napaści, przemocy i nadużyć. Przedstawiając kobiety jako cieszące się, a nawet preferujące nadużycia, legitymizuje przemoc. Prowokuje w ten sposób zachowania przemocowe głównie wobec kobiet nastoletnich i w ogóle wobec kobiet.

Na podstawie: End Sexual Exploatation

https://endsexualexploitation.org/articles/link-between-aggression-teenage-pornography/?fbclid=IwAR2BstYK8lLLkiXCEXnaXGdDDxSi13aKr9mloZmw0bkPimySnkdZgQKKDmw
Na stronie: więcej artykułów dotyczących skutków przemocy seksualnej