Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

poniedziałek, 31 grudzień 2018 16:28

Struktura przemysłu pornograficznego

Napisane przez Redakcja

Każdy poważny wysiłek zwalczania komercyjnego wykorzystania seksualnego musi obejmować działania, zmierzające do zmniejszenia popytu na niego.


Kluby ze striptizem, domy publiczne i firmy produkujące pornografię są powszechnie określane za pomocą niwelujących ich szkodliwe działania terminów, jak: „seks-handel", „sektor seksu" czy „komercyjny przemysł seksualny", podsumowuje Lisa L. Thompson, wiceprezes ds. polityki i badań Narodowego Centrum Eksploatacji Seksualnej, prowadzone w centrum badania. A przecież istotą wspomnianych klubów czy domów publicznych jest to, że stanowią część globalnej organizacji. Są ogniwami łańcucha w sposób zorganizowany dostarczającego do klientów towaru, jaki stanowią ludzie, z ich ciałami sprzedawanymi za seks.
Lisa L. Thompson zwraca uwagę, że prostytucja jest formą wyzysku opartego na płci. Systemy prostytucji istnieją po to, by zaspokoić męskie potrzeby seksualne. Większość osób, które są wykorzystywane do zaspokojenia tych seksualnych pragnień, to kobiety, część – mężczyźni i chłopcy. Podsumowując: to mężczyźni kupują seks. A więc seksualny kompleks przemysłowy istnieje po to, by zaspokajać i czerpać zyski z ich „potrzeb konsumenckich”.  
Łańcuch dostaw to sieć łącząca firmę i jej dostawców w celu produkcji i dystrybucji określonego produktu, i obejmują każdą firmę, która wchodzi w kontakt z konkretnym produktem. Z procederu prostytucji zyski czerpią nie tylko osoby bezpośrednio zaangażowane, jak właściciele klubów ze striptizem, domów publicznych, peep shopów czy producenci pornografii, lecz także wiele innych podmiotów, takich jak właściciele hoteli, taksówkarze, ochroniarze, księgowi, prawnicy, lekarze, biura podróży, reklamodawcy i rządy.
Te wszystkie elementy składają się na szeroko rozumianą dystrybucję akty, który ze swej natury jest odczłowieczający i przemocowy.
Konsumenci szukają seksu od prostytutek, ponieważ chcą seksu oderwanego od intymności i związku emocjonalnego. Ludzkie relacje seksualne pozbawione intymności, wzajemności w dawaniu i otrzymywaniu przyjemności, wzajemności uczuć i autentycznej zgody są z natury odczłowieczające. Seks staje się surowym, cielesnym, bezsensownym aktem.
Stosunek seksualny za pieniądze jest też ze swej natury aktem przymusu. W przypadku osoby kupującej seks,  nabywca wykorzystuje płatność, by przezwyciężyć wolę świadczącego usługę. Osoba zajmująca się prostytucją nie chce uprawiać z wynajmującym ją seksu, lecz zmusza się do tego pod wpływem pieniędzy i władzy. Każda opłata za seks z założenia narusza ludzką godność, ponieważ taka wymiana jest pozbawiona istotnych cech zdrowych stosunków seksualnych.
Inne formy komercyjnego seksu, jak pornografia, publiczne obnażanie się w rzeczywistości czy przed kamerą również stanowią formy prostytucji, a zatem formy wyzysku, ponieważ wynikają z finansowej zachęty.
Wiceprezes ds. polityki i badań Narodowego Centrum Eksploatacji Seksualnej podkreśla, że krzywda prostytucji nie ogranicza się do warunków, w jakich jest ona wykonywana, ale istnieje w samej realizacji prostytucji. „Prostytucja jest ontologicznie formą przemocy" – cytuje Richarda Poulin. A myśl tę potwierdzają kobiety uprawiające prostytucję, mówiąc: „To, co jest gwałtem dla innych, dla nas jest normalne”, „[Prostytucja jest] gwałtownym gwałceniem" (Trisha Baptis), „[Prostytucja to] gwałcenie za życie" (Rachel Moran).
„Gwałt jest definiującym doświadczeniem prostytucji” – podkreśla specjalistka. –  „Lęk przed nim, codzienna nadpobudliwość wymagana, by mu zapobiec, miażdżący uraz fizyczny i psychiczny doświadczany przez ofiary, które wiedzą, że on nieuchronnie nastąpi”.
Lisa L. Thompson podkreśla, że handlowe przedsiębiorstwa seksualne (zarówno pierwotne, jak i wtórne), które dostarczają osoby w celu wykorzystywania seksualnego, stanowią Globalny Łańcuch Dostaw zorganizowanego wykorzystywania seksualnego (OSE). I to są aspekty, które należy uwzględniać przy rozwiązywaniu problemu pornografii.

https://endsexualexploitation.org/articles/global-supply-chain/?fbclid=IwAR2Fmpuvkx5_BbW5QkpqaaXeVa1vIsAvJ9iUC7J724d4ekKJv-oqqv0SId4