Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

sobota, 16 luty 2019 13:12

Sexting i pornografia: nowa norma mediów społecznościowych dla nastolatków?

Napisane przez Redakcja

Nasi nastolatkowie to pierwsze pokolenie, które od urodzenia ma łatwy dostęp do internetu i telefonów komórkowych. Dziś, gdy mają po naście lat odkrywamy, jak to może wpłynąć na przebieg ich życia. Co możemy zrobić, by w epoce sextingu i przypadkowego seksu, to pokolenie wciąż mogło łączyć seksualność z miłością?
Młodzi ludzie dużo czasu spędzają, angażując się w portale społecznościowe i platformy internetowe, i są dużo sprawniejsi w obsługiwaniu nowinek technologicznych niż dorośli. Rozwój ich mózgu jest jednak na takim etapie, że trudno im myśleć krytycznie i podejmować racjonalne decyzje. Natomiast niezaznajomionym z nowinkami technicznymi dorosłym – także nie są w stanie w pełni przewidywać i kontrolować ich pomysły. To powoduje sytuację, w której młodzi ludzie są łatwo narażeni na oddziaływanie portali i platform, gdzie pornografia, także ta ciężka, jest łatwo dostępna.

Nastolatkowie coraz częściej oglądają pornografię
- Częste korzystanie z internetu u młodych zaburza rozwój psychiczny i behawioralny – alarmuje w ostatnich badaniach zespół ponad stu naukowców.
Francja, traktując poważnie te wnioski, wprowadziła zakaz niekontrolowanego korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Chodzi o to, by ustrzec a równocześnie – na ile to możliwe – pomóc zrozumieć młodym ludziom szkody, na które się narażają, gdy korzystają z technologii bez kontroli.
Ważne jest także, by mieć świadomość, że konsekwencji sextingu młodzi coraz częściej oglądają pornografię i angażują się w seks.
- 100% mężczyzn i 82% kobiet w wieku 15-29 lat co najmniej raz w życiu  oglądało pornografię – podkreślają specjaliści w badaniach, przeprowadzonych w Australii. –  Natomiast 84% mężczyzn i 19% kobiet oglądało pornografię raz do kilku razy w tygodniu lub codziennie.
- 30% nastolatków w wieku poniżej 18 lat regularnie ogląda pornografię. Większość z nich to chłopcy – wynika z badań przeprowadzonych w Europie na licealistkach i licealistach w wieku 14-17 lat. – 34% badanych przyznało, że zmusiło partnera do całowania, dotykania lub współżycia.
Wiele badań wykazuje współzależność pomiędzy oglądaniem pornografii a agresją seksualną, przymuszaniem do uprawiania seksu i przemocą, popełnianymi przez mężczyzn. I doświadczaniem molestowania seksualnego lub przemocy wśród kobiet.
Wielu z nas miało okazję zaobserwować, jak często dzieci i młodzież naśladują (modelują) zachowanie, które widzą. Gdy oglądają pornografię, obserwują poniżające, brutalne i obraźliwe zachowania wobec kobiet. Młody i nie w pełni jeszcze rozwinięty umysł uznaje te zachowania jako normę. Mówiąc językiem nauki, umysł zapewnia skrypt do modelowania takiego zachowania, czyli: ułatwia powtarzanie go.  
W ten sposób kształtuje się u nastolatków zniekształcone i odczłowieczone obraz aktu seksualnego i kobiet. A stąd – przekonanie, że tak należy zarządzać intymnymi relacjami.  
To, w jaki sposób nastolatkowie naśladują (modelują) zachowania z internetu, pokazuje tzw. sexting. Młodzi ludzie obserwując, jak inni się obnażają , sami robią sobie roznegliżowane zdjęcia, a nawet wrzucają je na portale społecznościowe lub do sieci. A więc: młodzi często łączą to, co widzą w mediach społecznościowych i internecie, z tym, jak powinni zachowywać się w prawdziwym życiu.
Kolejnym ważną rzeczą dla rodziców nastolatków jest to, że regularne oglądanie pornografii on-line znacznie zwiększa liczbę nieletnich, którzy uprawiają seks.

Coraz więcej nastolatków uważa sexting za naturalny
- Wielu młodych ludzi postrzega oglądanie pornografii i seksu jako wymienne i podkreśla, że wysyłanie obrazów seksualnych jest „powszechne" i „normalne" – podkreślają jedne z badań z 2016 r.
Niestety, takie postrzeganie wpływa na zdrowie i samopoczucie młodych. Badania wskazują, że ci, którzy praktykują seksting, często doświadczają szkodliwych skutków psychicznych, takich jak uczucie strachu, stresu, trudności z koncentracją, braku apetytu, utraty zaufania do innych, co może prowadzić nawet do izolacji.
Wiele doniesień mówi o samobójstwie nastolatków, gdy wiadomości przedstawiające ich w kontekście seksualnym, zostały rozpowszechnione w sieci. Jedno z badań, przeprowadzonych wśród młodzieży w wieku 12-18 lat wskazało, że u osób, które uprawiały seks, istniało 5.27 razy większe prawdopodobieństwo, że spróbują popełnić samobójstwo.

Sexting i samobójstwa
W okresie rozwoju psychicznego, fizycznego i emocjonalnego młode osoby są bardzo podatne na wykorzystywanie seksualne, ponieważ ich mózg wciąż znajduje się pod wpływem impulsów trzewnych. Na tym etapie rozwoju mózgu, nastolatkowie są bardziej impulsywni, odkrywają nieznane terytoria oraz podejmują ryzyko, które daje dreszczyk emocji. Z pewnością wielu z nas może spojrzeć wstecz na młodzieńcze zachowania i przypomnieć sobie, te cechy, które czyniły nas wrażliwymi na zranienia:  gwałtowność, dezorientację, małą umiejętność przewidywania i osądu, chęć zmierzenia się z rzeczywistością, iluzję niezwyciężoności. Stąd: już w takim kontekście demoralizacja w zakresie seksualnym jest u nastolatków łatwa do przeprowadzenia. Staje się ona o wiele bardziej niebezpieczna, gdy sexting i uprawianie seksu przez nastolatków są postrzegane jako norma. I gdy są one nasycone nadużyciami i przemocą.
Dlatego, aby zadbać o dobro kolejnych pokoleń, potrzebujemy podjąć kroki, by powstrzymać normalizację pornografii i seksu, zanim zostaniemy nimi zalani. Potrzebujemy odwrócić coraz bardziej powszechne w komercji tendencje, by relacje seksualne pokazywać  jedynie w aspekcie pożądliwości lub w aspekcie nadużycia, przemocy czy wyzysku. Każdy z nas potrzebuje dokładać „własną cegiełkę” w swoim środowisku, by seksualność była znów coraz częściej postrzegana w kontekście miłości i głębokiej, odpowiedzialnej relacji.

Na podstawie: End Sexual Exploatation
https://endsexualexploitation.org/articles/sexting-and-pornography/?fbclid=IwAR2HkdKGiBy79JID6vEV5iMELjW5GQcJhkP5FdEUniU79JelNG4JnPtiC9c