Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

piątek, 05 luty 2021 14:18

Europejski sąd orzeknie, czy pornografia jest prawem człowieka

Napisane przez Redakcja- Europejski Trybunał Praw Człowieka zgodził się rozpatrzyć skargę, złożoną przez podwójnego mordercę, odbywającego karę dożywotniego pozbawienia wolności. Więzień uważa, że jego prawa człowieka zostały naruszone, gdyż władze więzienne skonfiskowały mu pornografię.


Według Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości (ECLJ): skazany morderca twierdzi, że naruszono jego prywatność, a także wolność słowa. ETPC będzie teraz orzekać, czy Europejska Konwencja Praw Człowieka gwarantuje więźniom prawo do pornografii. Tymczasem ECLJ zostało upoważnione do interwencji i przedstawiło argumenty sprzeciwiające się uznaniu pornografii za prawo człowieka. Oprócz wykazania, że pornografia jest z natury niemoralna (argumenty zawarte na pierwszych trzech stronach ich zgłoszenia), przedstawili również dowody na to, że pornografia jest często brutalna i może zwiększać agresję seksualną u użytkowników. Analiza 50 najpopularniejszych filmów pornograficznych wykazała, że 88% scen zawiera przemoc fizyczną, a 49% przynajmniej jedną agresję słowną; 87% popełnionych aktów agresji dotyczy kobiet, a w 95% przypadków ich reakcje są neutralne lub wyrażają przyjemność. W rezultacie pornografia przyczynia się do utrwalania szkodliwych stereotypów związanych z płcią, takich jak seksizm, machizm, sadyzm czy masochizm. Te hormonalne bodźce i przykłady gwałtownych zachowań prowadzą do tego, że znaczna część użytkowników zmniejszy empatię dla ofiar przemocy oraz zwiększy agresywne i dominujące zachowania. Konsekwencję tę należy szczególnie wziąć pod uwagę w przypadku osadzonego przebywającego w więzieniu.

(...) Pomysł, że więźniowie - z których wielu odsiaduje wyroki za popełnienie czynów przedstawianych jako fantazja w większości głównego nurtu pornografii - mieliby „prawo człowieka” do oglądania innych istot ludzkich degradowanych, wykorzystywanych seksualnie, upokarzanych i brutalizowanych, przekracza wszelka logikę.  
Karmienie niemoralnych pragnień i okrutnych fantazji, które doprowadziły do działań skutkujących pozbawieniem wolności, jest głęboko odwrotne do zamierzonych dla rehabilitacji więźniów.
Nie potrzeba wiele mądrości, aby zdecydować, że podwójny morderca nie ma prawa uprzedmiotawiać, konsumować i poniżać ludzi w więzieniu, ale wkrótce przekonamy się, co orzeknie Trybunał.
Na podstawie: https://www.lifesitenews.com/blogs/european-court-to-decide-if-pornography-is-a-human-right?utm_source=featured&utm_campaign=standard

Fot. Shutterstock