Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

piątek, 17 styczeń 2014 14:09

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Napisała

 

Czy seksedukatorzy popełniają przestępstwo w.g. polskiego prawa? Jeżeli tak, to czemu jeszcze nie zostali podani do sądu przez jakiegoś prawnika?

(Odpowiedź od p. A. Stępkowskiego dr. Prawa UW)

Podstawy prawne są zbyt mało precyzyjne. Norma konstytucyjna art. 72 ust. 1 nie wystarcza do wsadzania do więzienia. Trudno jest natomiast wsadzać do więzienia za realizację zaleceń organizacjimiędzynarodowej, której Polska jest członkiem (WHO). Ponadto pojawiaj się istotne problemy dowodowe ? nie wystarczy zakrzyknąć ?on demoralizuje moje dziecko?. Niestety, otoczenie kulturowe (sposób w jaki pojmujemy rzeczywistość) jest na tyle rozchwiane, że nawet gdy jakieś normy istnieją, pojawiają się istotne wątpliwości co do tego, jak je stosować. Dlatego tak ważne jest stanowcze budowanie w społeczeństwie kultury czystości i wychowania do czystości, które pozwoliłyby rozproszyć wątpliwości, co do tego, co jest dobre/złe w sferze ludzkiej seksualności. Wystarczy wspomnieć, że nie mówi się już o pornografii często ale o ?treściach dla dorosłych? ? dorosły, jeśli się zgadza, to nie dzieje mu się krzywda. Z obiektywnego zła, uczyniono treść przeznaczona dla pewnego tylko kręgu odbiorców, a zatem jej szkodliwość została zsubiektywizowana. Normy prawne nie są cudownymi zaklęciami, stosują je ludzie, stosują je w sposób uzaleznoiony od całokształtu naszej kultury. Jeśli akceptujemy ?goliznę? wokół nas, to utrudniamy stosowanie norm chroniących przed demoralizacją. 


Czy Jaskółka/Ponton działają niezgodnie z polskim prawem? Jeżeli by tak było to możnaby je zdelegalizować.

(Odpowiedź od p. A. Stępkowskiego)

Po pierwsze: patrz uwagi powyżej.

Po drugie, sprawa jest dodatkowo skomplikowana: wspomniane grupy sesksedukatorów, to nieformane grupki nie mające osobowości prawnej. Nie można ich zdelegalizować, bo nie maja bytu prawnego, poza etykietką. Wprawdzie Fundacja Edukacji społecznej działa legalnie, jednak sprawa nie jest prosta, ponieważ stosują ?maskowanie naukowością? w czym pomaga im m.in. działalność WHO itp. instytucji. Współcześnie żaden sąd nie uzna, że ich działalność jest wystarczająco sprzeczna z prawem, by jej zakazać. Istniejące normy prawne są zbyt mało precyzyjne, by mogły służyć za podstawę do ?twardych działań?.  Dlatego potrzebne jest wprowadzanie do statutów szkolnych uregulowań pozwalających rodzicom na aktywny sprzeciw wobec wchodzenia edukacji seksualnej do szkół. Te zasady będą jednak i tak działały jedynie na ?seks edukatorów zewnętrznych? (nic/niewiele się nie poradzi, gdy to wejdzie głównym nurtem podstawy programowej). 


Dlaczego edukatorzy chcą wejść do szkól? Czy ktoś im za to płaci?

(Odpowiedź od p. A. Stępkowskiego)

Owszem. Zarówno UE jak i ONZ przeznaczają spore środki na programy szkolenia seks edukatorów. Ostatnio Amnesty International ogłosiło nabór w Polsce, na granty dla Studentów, którzy potem będą kształcić rówieśników itp. Grupy te są sponsorowane przez przemysł farmaceutyczny.

Ponadto, Ponton działa przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i jest przez nią finansowany. Organizacja ta otrzymała w latach 2004-2009, od różnych sponsorów, ponad 6 milionów zł. Na liście darczyńców Federacji był m.in. koncern Gedeon Richter (producent środków wczesnoporonnych) oraz IPAS (wytwórca sprzętu aborcyjnego).

 Inni sponsorzy Federacji w tym okresie to m.in:

- Global Fund for Women: 387 488 zł

- International Women?s Health Coalition: 446 817 zł

- Komisja Europejska: 460 203 zł

- UNFPA (Fundusz populacyjny ONZ): 551 766 zł

- Open Society Institute (Soros): 1 437 799 zł

- Sigrit Rausing Trust: 1 691 777 zł

Pełną listę podmiotów wspierających Federację można znaleźć tutaj.  Warto również przeczytać artykuł Natalii Dueholm "Federa i dolary". Ponton i Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny nie są oczywiście jedynymi grupami zajmującymi się edukacją seksualną w Polsce. Wiele innych podmiotów otrzymuje krajowe i międzynarodowe dotacje na tego typu działalność. Seks edukacja jest sponsorowana również pod przykryciem walki o prawa człowieka oraz tzw. prawa seksualne i reprodukcyjne. Za przykład może tu posłużyć grant finansowy Amnesty International, którego beneficjentem mogą być organizacje "uświadamiające seksualnie" młodzież w Polsce.

Na wykładzie w PWT pojawiło się zdanie, że sekseudekatorzy są często w związkach, które z natury swojej są niepłodne. Czy to jest fakt? 

Nie do końća tak to brzmiało. Chodzi o fakt, że w lobby działającym na rzecz wprowadzenia edukacji seksualnej są osoby homoseksualne. W tym modelu edukacji typu B jest promocja homoseksualizmu. Z całym szacunkiem dla nich, nie zgadzamy się jednak, aby osoby żyjące w związkach z natury niepłodnych mówiły nam rodzicom jak mamy wychowywać nasze dzieci i promowac im ten typ relacji.

Czy seksedukatorzy w Polsce idą tylko do szkół czy również do przedszkoli? Do których klas?

Do szkół podstawowych chodzi: Fundacja Edukacji Społecznej. Prowadzi edukację seksualną wśród dzieci z podstawówek (http://www.fes.edu.pl/edukacja-seksualna?file=Subpage&subpage_id=49), robi bardzo dużo w tym kierunku:http://www.fes.edu.pl/edukacja-seksualna Wymienia na swojej stronie partnerów wiele firm farmaceutycznych i producenta prezerwatyw.

Czy na Dolnym Śląsku już się pojawili seksedukatorzy, jeżeli tak to jakie organizacje?

W tej chwili brak nam danych. Dochodzą nas tylko echa wydarzeń, że takie zajęcia się odbyły. Czekamy na informacje zwrotne od rodziców. Np. Fundacja Edukacji Społecznej jeździ po kraju, SPUNK próbuje się z Łodzi przenieść do Opola. Warto wiedzieć, PONTON powstał e Wrocławiu, Dolnośląska Szkoła Wyższa prowadzi zajęcia promujące edukację seksualną typu B (pokazują książki wyd Czarnej owcy itd.) przyszłym pedagogom.

Na którymś z wykładów było powiedziane, że gender wywodzi się z postkomunizmu. Na zachodzie i w USA nie było komuny więc definicja mi się nie zgadza. 

To nie jest precyzyjne sformułowanie. Gender związane jest z neo-marksizmem. Komunizm, to był polityczny projekt marksizmu tradycyjnego (jego podstawowej postaci). Akurat neo-marksizm, rozumiany jako radykalizacja marksizmu dokonana w ramach tzw. Szkoły Frankfurckiej, usytuowała się w opozycji do ZSRR i oficjalnego komunizmu (chociaż jej założyciele byli najczęściej członkami partii komunistycznych ? głównie Niemiec). Stąd łatwo im się dziś odcinać od związków z komunizmem rozumianym jako ideologia panująca w ZSRR. Jednak zarówno Simone de Beauvoir (która wprowadziła samo pojęcie płaci kulturowej ? genre/gender (fr/ang) głęboko sympatyzowała z komunistami i głęboko inspirowała się marksizmem. Neomarksiści przejęli to pojęcie i znacznie zradykalizowali jego przesłanie. Szkoła frankfurcka (jej członkowie) wyemigrowali na czas II wojny do USA i tam głównie działali. Dopiero stamtąd wrócili po wojnie, jako ?denazyfikatorzy? narzuceni Adenauerowi w tej roli przez elity finansowe w USA, zaangażowane w pomoc finansową przy odbudowie Niemiec ze zniszczeń wojennych. Również na zachodzie Europy marksizm miał się bardzo dobrze, zwłaszcza wśród intelektualistów. Brak ustroju komunistycznego w USA lub na zachodzie Europy nie kłóci się z tezą o marksistowskim (jednak nie wato mówić w tym kontekście o ?komunistycznym?) pochodzeniu kategorii gender. 

Jakie jest powiązanie gender z feminizmem?

(Odpowiedź od p. A. Stępkowskiego)

Zasadnicze. Pojęcie gender (w jego początkowej fazie, kiedy jeszcze wciąż było korelatem pojęcia sex/płeć biologiczna) wprowadziła Simone de Beauvoir w książce ?Druga płeć?, która jest jedna z podstawowych pozycji literatury feministycznej tzw. II fali feminizmu. Feministki I fali walczyły o prawa polityczne, z czasem, gdy uzyskały zrównanie w prawach, zaczęły zgłaszać zastrzeżenia, że to nie wystarczy, bowiem kobiety, pomimo formalnie równych praw, nie korzystają z nich.  Powodem jest sfera kultury i życia prywatnego. To tam, kobietę się prawdziwie ujarzmia wpajając jej, że powinna zająć się domem i dziećmi zamiast konkurować z mężczyzną. To wskazanie na kulturowy podłoże dyskryminacji stanowiło punkt wyjścia dla de Beauvoir, by ? nawiązując do poglądu Engelsa o równoległym powstaniu własności prywatnej (przyczyna ucisku klasowego) i małżeństwa monogamicznego (przyczyna ucisku płciowego) ? stworzyć tezę, że ?kobiecość? (ale tez i ?męskość?) to wytwór kultury jedynie częściowo warunkowany przez biologię. Tu wzięła początek ?płeć kulturowa? ? gender. Współcześnie, głównie za sprawą Judith Butler, kategoria ta usamodzielnia się i marginalizuje wymiar biologiczny, który staje się w wymiarze społecznym bez znaczenia. W ten sposób dochodzić ma do ?wyzwolenia człowieka z płci?, dzięki czemu ma stać się prawdziwie wolną jednostką (zakładając, że antropologia indywidualistyczna jest prawdziwa ? jeśli nie, i człowiek może realnie istnieć jedynie jako kobieta lub mężczyzna, wówczas takie ?wyzwolenie z płci? oznacza dezintegrację i samozagładę człowieka).

Podczas któregos z wykładów pojawiło się twierdzenie, że w Niemczech osoby, które nie posyłaja dzieci na edukacje seksualną idą do wiezienia,. Czy to jest fakt? Czy już ktos za to poszedł do więzienia? 

(Odpowiedź od p. Marcina Musiała)

10-03-2011 Para chrześcijan, rodziców czwórki dzieci, trafiła za kraty, bo nie chce posyłać dzieci na lekcje wychowania seksualnego http://www.rp.pl/artykul/624774.html

05-29-2012 O przymusowej edukacji seksualnej dzieci w Niemczech i katastrofalnych skutkach nauki masturbacji w przedszkolach http://www.stopaborcji.pl/index.php/275-dzieci-maja-prawo-byc-dziecmi

12-07-2013 Matka dziewięciorga dzieci (w wieku od 2 do 15 lat) została 2 grudnia aresztowana przez policję. Za co? Jej syn był nieobecny podczas jednej (!) lekcji tzw. ?edukacji seksualnej?. Sprawa ma miejsce w Niemczech. http://popieranie.pl/07122013,za-opuszczanie-edukacji-seksualnej-jest-wiezienie.html

Szanowni Państwo, nawiązując do pytania o udokumentowane przypadki osadzenia w areszcie rodziców sprzeciwiajacych się edukacji sexualnej a la WHO, polecam linki bardzo dobrze dokumentujące ten problem (A. Stępkowski)

http://www.prawy.pl/z-zagranicy2/4718-niemiecki-sad-deprawujcie-wasze-dzieci-nakaz-nie-dotyczy-zgermanizowanych-muzulmanow

http://www.intoleranceagainstchristians.eu/case/eight-christian-fathers-jailed-for-removing-children-from-sex-ed-class.html

http://www.intoleranceagainstchristians.eu/case/mother-jailed-upon-taking-son-out-of-sex-ed.html

http://www.intoleranceagainstchristians.eu/case/german-mother-jailed-for-refusing-government-sex-ed.html

http://www.intoleranceagainstchristians.eu/case/compulsory-sex-ed-problematic-for-christian-families.html


Na prezentacji był slajd "Odsetek młodzieży 15-letniej". Ostatnie dane są z 2007 roku. Czy wiemy jakie są dane bardziej współczesne?

To ostatnie dane jakie posiadamy. Wszyscy czekamy na kolejne. Być może MEN zleci je w najbliższym czasie, gdyż zapowiadając wprowadzenie edukacji seksualnej obiecano najpierw przeprowdzić badania.

Od której klasy są lekcje w szkole na ten temat i jaka jest pełna nazwa tych zajęć? Czy te lekcje są w podstawówce, gimnazjum czy w liceum?

Wychowanie do Życia w Rodzinie od V klasy podstawówki, seksedukatorzy także zaczynają od podstawówki, nie mamy w tej chwili danych od których klas zaczynają ? na ich stronach piszą tylko ?spotkania z uczniami(!)? nie podając których klas. Patrz: Fundacja Edukacji Społecznej.

W audycjach w Polskim Radiu Jedynce zaatakowano nas i księży biskupów poprzez stwierdzenie, że nie ma seksedukacji w programach szkolnych w Polsce ani też na świecie! Zwolennicy "gender" czyli tylko równouprawnienia, żądają podania autorów i miejsc, gdzie zachodzi taka "seksedukacja". Można spotkać się z takim pytaniem na naszych spotkaniach. Czy można więc prosić o podsunięcie odpowiedzi?

  1. Sama Swiatowa Organizacja Zdrowia zajmuje się ta ?Edukacją? - Proszę odesłać ludzi do dokumentu WHO, który pokazujemy w prezentacji i do faktu, że 22 kwietnia 2013 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano ?Standardy Edukacji Seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją oraz zdrowiem?. To publikacja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz niemieckiego Federalnego Biura ds. Edukacji Zdrowotnej w( zajmują się seksedukacją w Niemczech).

Jak czytamy na stronie www.undp.org.pl (współorgnizator) w dziale aktualności (link)

"Dokument ten (Standardy edukacji seksualnej) powstał jako odpowiedź na konieczność stworzenia odpowiednich standardów edukacji seksualnej. Większość krajów Europy ma aktualnie własne wytyczne dotyczące edukacji seksualnej, jednak dotąd nie podjęto próby opracowania rekomendacji na poziomie obszaru europejskiego bądź Unii Europejskiej. Niniejszy dokument ma na celu podjęcie pierwszych kroków w kierunku wypełnienia tej luki w całym europejskim regionie Światowej Organizacji Zdrowia. Proponuje on holistyczne podejście do edukacji seksualnej rozumianej jako nauka o poznawczych, emocjonalnych, społecznych, relacyjnych i fizycznych aspektach seksualności. Celem konferencji było zaprezentowanie publikacji jako materiału, który może być pomocny dla osób zajmujących się kształceniem w zakresie szeroko rozumianej edukacji seksualnej (?)".

  1. Są książki wydawnictwa "Czarna Owca"- gotowe tłumaczenia z Zachodniej Europy (Szwecja)
  2. W grudniu Minister Edukacji zapowiedziała, że wprowadzi edukację seksuaną do szkół,(chodzi o typ B) raczej nie wymyśiła ona nowego, abstrakcyjnego przedmiotu
  3. Na stronach edukatorów są zakładki: Prowadzimy seksedukację JJ

Minister ds. Równości umieściła na swojej stronie wyjaśnienie czym jest gender ? walką o równouprawnienie, nauką, a nie seksualizacją. Jaka jest prawda?

Pani Minister nie wymienia żadnego naukowego źródła. Odsyłamy do książki G.Kuby: Globalna rewolucja seksualna, M. Peeters Gender - światowa norma polityczna i kulturowa oraz do M. E. Jons: Libido Dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej. Ujawniają one mechanizmy manipulacji w dziedzinie rewolucji seksualnej i jej celów. Walkę o postępującą rewolucję seksualną zawsze prowadzano pod zgoła szczytnymi hasłami przemocy wobec kobiet, nierówności i dyskryminacji. Prowadziły ją środowiska LGBTQ (lesbijki, geje, biseksualiści, tranwestyci, queer) z zapleczem finansowym wielkich firm i korporacji. Najbardziej zaangażowanymi na rzecz równości kobiet były kobiety uwikłąne w związki homoseksualne - choćby wspomniana powyżej Simone de Beauvoir

Gender w żadnym wypadku nie jest nauką, ponieważ nie spełnia podstawowych kryteriów naukowych. Cała jej spekultywna retoryka budowana jest w oparciu o relatywizm poznawczy, jest więc fantasmagorią - prędzej religią "płci i samoświadomości" czy koncepcją światopoglądową.