Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

wtorek, 14 lipiec 2015 18:28

Instytut Kinseya

REIS rgb

Judith A. Reisman prowadziła firmę reklamową i realizowała znane amerykańskie programy telewizyjne dla dzieci.
Jej trauma rozpoczęła się, gdy zaprzyjaźniony z rodziną trzynastolatek dokonał gwałtu na 10-letniej córce Judith. Okazało się, że chłopak czytuje gazetki pornograficzne i tam znajduje inspiracje do swoich zachowań.

Kolejne lata życia Judith Reisman poświęciła zbadaniu zagadnienia wpływu pornografii na przemoc seksualną.

Jako profesor socjologii i komunikacji społecznej otrzymała specjalny grant  FBI na przeanalizowanie związku pornografii  z rosnącą ilością przestępstw na tle seksualnym w latach sześćdziesiątych-siedemdziesiątych w Ameryce.

Dokonała przerażających odkryć.

 reisman rgb

 

Instytut Kinseya

Od ponad pół wieku w najbardziej rozwiniętych krajach trwa "rewolucja seksualna". To radykalna zmiana w tradycyjnych norm, wartości seksualnych i oczekiwań doprowadziła do liberalizacji przepisów regulujących zachowania seksualne. Wiele z tych dramatycznych zmian norm seksualnych i praw zawdzięczamy nieuczciwym "badaniom" nad płcią i zachowaniami seksualnymi dr Alfreda Kinseya, założyciela na Uniwersytecie Indiana w Stanach Zjednoczonych w 1947 r. Instytutu Kinseya.

 

broszura72 11

 

Fundacja Rockefellera sfinansowała badania amerykańskiego biologa Alfreda Kinseya nad seksualnością człowieka.
W latach 1948-1953 wydał on dwa raporty
O zachowaniach seksualnych mężczyzn (1848)  
O zachowaniach seksualnych kobiet (1953)

raporty

 A.C. Kinsey, W.B. Pomeroy, C.E. Martin, Sexual Behavior in the Human Male,
(Philadelphia, PA: W.B. Saunders, 1948). ISBN 0-253-33412-8.
A.C. Kinsey, W.B. Pomeroy, C.E. Martin, P.H. Gebhard, Sexual Behavior in the
Human Female, (Philadelphia, PA: W.B. Saunders, 1953). ISBN 0-253-33411-X.

 

Choć raporty nie miały żadnej wartości naukowej, jednak ich publikacja uruchomiła machinę przemysłu pornograficznego, która, jak stwierdził wydawca Playboya Junior Hefner, w ciągu trzydziestu lat zmieniła Amerykę i uwolniła ją od poczucia winy.

 KK

Kinsey, podkreślał, że jego misją było ?wyeliminowanie płciowych opresji i przepisów prawnych oraz zachowań będących pozostałością judeochrześcijańskiego światopoglądu?. Jego zdaniem, to ograniczenia w zakresie seksualności są odpowiedzialne za rozwody, choroby weneryczne, gwałty, nieślubne dzieci, przestępczość nieletnich, rozwiązłość, homoseksualizm, cudzołóstwo i wykorzystywanie seksualne dzieci. Ponadto stwierdził, że Amerykanie winni przyznać się do tego, że są z natury rozwiąźli.

Ustalił on odnośnie mężczyzn, że:
- 10 % społeczeństwa to homoseksualiści
- 37 % społeczeństwa doświadczyło kontaktów homoseksualnych aż do poziomu orgazmu (późniejsze badania temu zaprzeczają ? homoseksualitów 1% a 2-3% doświadczyło kontaktów seksualnych)
- 69% mężczyzn odwiedza i korzysta z usług prostytutek a 50 % utrzymuje stosunki pozamałżeńskie.

Swoje ?badania? Kinsey prowadził na wyselekcjonowanej grupie dewiantów seksualnych nie odzwierciedlającej rzeczywistego przekroju amerykańskiego społeczeństwa:
- z 5300 badanych 1200 to skazani za przestępstwa seksualne (często zabójstwa na tle seksualnym) więźniowie
- pozostali to bywalcy knajp homoseksualnych, łaźni itp.

Podobnie rzecz ma się w stosunku do badania nad grupą żeńską- bardzo wiele z badanych kobiet trudniło się najstarszym zawodem świata, do mężatek zaś zaliczano kobiety przynajmniej rok żyjące z mężczyzną pod jednym dachem, ale niekoniecznie będące w związku małżeńskim.

Dane dotyczące kobiet są następujące:
- 50% miało stosunki seksualne przed ślubem
- 26% utrzymuje stosunki pozamałżeńskie
- 87 % dokonało aborcji pozamałżeńskiej, a wśród par małżeńskich 25%

Te dwie ostatnie dane znacznie wpłynęły na lobby dążące do legalizacji aborcji.


Jednym z krytyków wiarygodności próby statystycznej Kinseya był współpracujący z nim na początku, a później zrywający tą współpracę z powodu dokonywanych nadużyć - Abraham Maslow,  autor znanej w psychologii i ekonomii, teorii hierarchii potrzeb.  Nazwał je ?statystycznymi bredniami?.

Według Gershona Legmana, bibliografa działu erotyków w Instytucie Kinseya, badania miały wyłącznie cel propagandowy i chodziło w nich o zaakceptowanie homoseksualizmu i pewnych seksualnych dewiacji.


W rozdziale piątym raportu o mężczyźnie pojawiły się tabelki dot. seksualności dziecięcej. Jest to grupa danych doświadczalnych - co to znaczy wyjawili sami współpracownicy Kinseya.

Prowadząc bliższe dociekania, Dr Judith A.  Reisman odkryła, że pozyskiwanie grupy badawczej dzieci polegało między innymi np. na gwałceniu niemowląt i małych dzieci obu płci i prowadzone było przez przestępczą grupę homoseksualistów i pedofilów (Kinsey, sex and Fraud, Huntington House, 1990), jaką stanowili sam Kinsey i jego współpracownicy.
W szczelnie wyciszonym pomieszczeniu w piwnicach Instytutu w Indianie przeprowadzali zbrodnicze  ?eksperymenty?.

 

Jest ważne, żeby mieć stale w pamięci ten aspekt badań Kinseya, jakim jest użycie przemocy.
A masturbowanie płaczących, krzyczących, mających konwulsje, mdlejących niemowląt i dzieci ? w niektórych przypadkach dwadzieścia cztery godziny na dobę ? to straszna przemoc.


Judith Reisman

 

harvyJeden z biografów Kinseya, Jonathan Gathorne-Hardy, dotarł do całości archiwum Kinseya, jednak zanim zdążył je opublikować, zostało utajnione przez Instytut. Wiemy więc tylko z relacji Hardyego, że niektóre działania na dzieciach były wyjątkowo brutalne.

Dzieci w wieku od dwóch miesięcy do 15 lat były molestowane seksualnie w celu doprowadzenia ich do stanu, niemożliwej do osiągnięcia przez większość z nich, rozkoszy.

Czynili to tzw. ?technicznie przeszkoleni? mężczyźni. Mówi się o dziewięciu takich badaczach. Był wśród nich m.in. znany dr. Green- Rex King, pedofil i psychopata, który przyznał się do molestowania ponad 800 dzieci. Wyniki swoich działań zapisywał skrupulatnie w dzienniku i przekazywał dr. Kinseyowi.

Współpracownik Kinseya,  Clarence Tripp, zeznał w trakcie prowadzonego przez senat Stanów Zjednoczonych dochodzenia (później wyciszonego), że niektóre dzieci zgadzały się na proponowane im pieszczoty, jednak kiedy dochodziło do momentów kulminujących wzbraniały się i krzyczały z bólu, bo, jak powiedział ?ich genitalia były  małe i zaistniał problem niedopasowania?.

Sam Kinsey stwierdził, iż u niektórych dzieci ciężko rozpoznać moment orgazmu, szczególnie że nie występuje ejakulacja. 

Kinsey i jego zespół klasyfikował wszystkie rodzaje aktywności seksualnej jako normalne: między różnymi płciami, ze zwierzętami, dziećmi pomiędzy sobą i dorosłych z dziećmi, stosunki kazirodcze.

Brytyjski antropolog Geoffrey Gorer zauważył, że to normalne mogłoby dotyczyć również morderstwa i rabunku, nie tylko seksu.

Kinsey ostatecznie powiesił się na swoich rozrośniętych do monstrualnych rozmiarów genitaliach, w  komnacie ?tortur? i dwa lata po tym akcie umarł. Powinien być osądzony za gwałt zadany grupie kulkuset dzieci (!), jak choćby doktor Mengele, a stał się ojcem i patronem działalności organizacji LGTB.

stop the kinsey institute
http://www.stopthekinseyinstitute.org/

 

Biografowie Kinseya opisywali zachowania seksualne z jego historii, wyraźnie współgrające z cechami charakteru prezentowanymi w przekrojowym piśmie Child Molesters: A Behavioral Analysis (Kto molestuje dzieci: Analiza behawioralna), wydanym przez National Center for Missing and Exploited Children (Krajowe Centrum Na Rzecz Dzieci Zaginionych i Eksploatowanych) we współpracy z Biurem Wywiadowczym.

Przeszłość Kinseya wykazuje, że tak się ustawiał czy to na polu zawodowym, czy działalności pozazawodowej, aby mieć dostęp do młodych chłopców ? był doradcą na obozie YMCA, szefem klubu chłopięcego, instruktorem skautowskim. Działalności te kontynuował ?podczas szkoły średniej i wyższej, a nawet po ślubie? (Christenson CV, Kinsey: A Biography, Indiana Uniwersity Press, 1971, str. 13, 14, 23). Jako badacz seksualności Kinsey tak skonstruował swój plan badawczy, aby eksperymenty seksualne na dzieciach były częścią jego programu naukowego. Wyników badań użył do promowania przyzwolenia na pedofilię.

Dr Judith A. Reisman, Edward W. Eichel, Kinsey ? Seks i Oszustwo (Kinsey, Sex and Fraud),

Fundacja Pomocy ANTYK ?Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski?, Warszawa 2002

Dr John Bancroft - dyrektor Instytutu Kinseya - na konferencji w 1998 r. stwierdził, iż ?modlił się? o to, aby brytyjski program telewizyjny ?Secret History: Kinsey Pedophiles? nigdy nie był pokazany w Stanach Zjednoczonych, ponieważ społeczeństwo nie byłoby w stanie zrozumieć ?naukowego? dorobku Kinseya. Szczególnie obawiał się zniweczenia ?osiągnięć? w dziedzinie wychowania seksualnego amerykańskiej młodzieży.

 

 

25 kwietnia 1955 roku Fundacja Rockefellera powołała do życia Amerykański Instytut Prawa (American Law Institute). Przygotował on pierwszy projekt Wzorcowego Kodeksu Karnego (Libido s.445) oparty o zalecenia Kinseya. Pomógł on zmienić amerykańskie przepisy dotyczące przestępstw seksualnych oraz przewidywane za nie kary.


W 1957 roku Amerykański Departament Obrony uznał, iż homoseksualiści nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa.


W 1960 roku Sąd Najwyższy zmienił definicję pornografii. Odtąd sfera seksualna stała się prywatną sferą obywateli. W tym samym roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zakazał modlitwy w szkołach publicznych, a rok później zabronił czytania Biblii. W ten sposób zaczęto realizować zalecenia Kinseya, by zniszczyć reguły społeczne opierające się na światopoglądzie chrześcijańskim.

W 1968 roku ponad 51 tys. nauczycieli wychowania seksualnego zostało przeszkolonych przez Institute for Advanced Study of Human Sexuality, według programów edukacji seksualnej przygotowanych przez współracowników Kinseya.


W 1975 r. zaczął szkolić nauczycieli w zakresie tzw. bezpiecznego seksu. Niedługo później zalegalizowano antykoncepcję. Wprowadzono ?Prawo do seksu dla rozrywki? i zysku.


W roku 1969 powołany został Front Wyzwolenia Gejów na uniwersytecie w Nowym Jorku. Amerykańskie Towarzystwo Socjologiczne, powołując się na wcześniejsze ustalenia Kinsey?a ogłosiło, że homoseksualizm jest ?normalny?. Również w oparciu o ?badania? Kinseya, National Institutes of Mental Health Task Force on Homosexuality zaleciło legalizację homoseksalizmu.


Grudzień 1973. Zarząd Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego głosuje za usunięciem homoseksualizmu z DSM i zastąpieniem go zaburzeniem orientacji seksualnej. Psychiatrzy niezadowoleni z decyzji Zarządu postanawiają zorganizować referendum wśród członków Towarzystwa.
Charles Socarides i Harold Voth piszą do członków APA list, w którym wzywają do sprzeciwienia się decyzji Zarządu, twierdząc, że Towarzystwo znajduje się pod kontrolą gejows?kich aktywistów.
Kwiecień 1974. Referendum obejmujące 10 tysięcy z 17 tys. członków APA. 58 procent (5 854) poparło decyzję Zarządu o wykreśleniu homoseksualizmu z DSM, a 37,8 proc. (3 810) zagłosowało przeciwko.

W 2002 roku Richard Green, psychiatra, który blisko 30 lat wcześniej argumentował za wykreśleniem homoseksualizmu z klasyfikacji zaburzeń psychicznych, ujawnia się jako zwolennik usunięcia pedofilii z DSM.


W 2008 roku Charles Silverstein, aktywista homoseksualny i psycholog, biorący udział w wydarzeniach z lat 1969-1974 w liście do redakcji ?Archives of Sexual Behavior? zadaje pytanie: "Poza homoseksualizmem DSM wymienia także sadyzm, masochizm, ekshibicjonizm, voyeuryzm, pedofilię i fetyszyzm jako zaburzenia psychiczne. Jeśli nie ma obiektywnego, niezależnego dowodu, że orientacja homoseksualna jest sama w sobie nienormalna, jakie istnieje usprawiedliwienie umieszczania jakiegokolwiek z innych zachowań seksualnych w DSM?".

W 2011 roku w Baltimore odbyła się konferencja, podczas której pięćdziesięciu panelistów naukowców oraz organizacje takie jak amerykańska B4U-ACT postulowały o usunięcie pedofilii, podobnie jak wcześniej stało się to z homoseksualizmem, z listy chorób psychicznych APA i zaprzestania jej stygmatyzowania. B4U-ACT klasyfikuje pedofilię jako kolejną ?orientację seksualną? i potępia ?piętno?, jakie się jej przypisuje. ?Nikt nie decyduje o skłonności seksualnej do dzieci i młodzieży. Przyczyna tego nie jest znana. W rzeczywistości, nie są znane także przyczyny skłonności seksualnych do dorosłych osób? ? przekonują zwolennicy legalizacji pedofilii, którym nie podoba się fakt leczenia tego zaburzenia.
Obecni na niej Matt Barber, profesor prawa Liberty University, tak to komentował dla WorldNetDaily: ?Mówimy tu o ruchu seksualnej anarchii i jego daleko sięgających celach? Część ruchu aktywistów homoseksualnych na przykład GLSEN (Gay, Lesbian & Straight Education Network) współpracuje z Narodowym Stowarzyszeniem Edukacji i tworzą programy, których celem jest indoktrynacja dzieci, tak, aby akceptowały homoseksualizm jako normalny, naturalny i dobry. Czy ci dziecięcy seksualizatorzy, nie sprzyjają w rzeczywistości ruchowi na rzecz pedofilii? Przez seksualizację dzieci przygotowując je na związki z dorosłymi?... Nie popełnijmy błędu: Dzieci są celem tego, co nazywam ruchem anarchii seksualnej? Seksualni anarchiści wiedzą, że by posiąść przyszłość, muszą posiąść umysły naszych dzieci?.


Wątek pedofilny w badaniach Kinseya został ujawniony, gdy 19 maja 1954 (Komisja rozpoczęła przesłuchania 10 maja) roku przed Komisją Reece?a badająca m.in. nadużycia A. Kinseya, zeznawał Albert Hoyt Hobbs z Uniwersytetu Pensylwanii. Hobbs odniósł się do wątku dotyczącego molestowania dzieci:
"W drugim tomie na przykład podkreśla się, że potępiamy pedofilów głównie dlatego, że zostaliśmy tak właśnie uwarunkowani, a molestowane dzieci przeżywają emocjonalną traumę przede wszystkim z powodu staroświeckich postaw ich rodziców w stosunku do takich praktyk. Rzeczywistą szkodę w przypadku molestowania dziecka wyrządzają zatem (jak z tego wynika) rodzice, ponieważ podnoszą wokół tego niepotrzebną wrzawę. Natomiast pedofil, i tutaj zacytuję Kinseya, ?może korzystnie przyczynić się do ich późniejszego rozwoju socjoseksualnego?. Tak więc Kinsey utrzymuje, że pedofil nie tylko nie krzywdzi dzieci, ale może korzystnie przyczynić się do ich późniejszego rozwoju socjoseksualnego".

W rzeczywistości badania Kinseya są odpowiedzialne za coś więcej niż stan nowoczesnej edukacji seksualnej. To bowiem jest tylko wierzchołek góry lodowej. Badania dziecięcej seksualności Kinseya to coś zbliżonego do zapisów statutowych pedofilii. Pedofile wierzą, że ich ?miłość do dzieci? jest korzystna ze społecznego punktu widzenia. Jako usprawiedliwienie swojego stanowiska cytują prace uniwersyteckie i naukowe [patrz Lanning and Burgess, Child Pornography and Sex Rings (Dziecięca Pornografia a Kręgi Seksualne), FBI Law Enforcement Bulletin, styczeń 1984]. Przykładem są starania podejmowane przez Toma O?Carrolla w jego książce Peadophilia The Radical Case (Pedofilia: radykalny przypadek) dla stworzenia naukowego uzasadnienia kontaktów seksualnych pomiędzy dziećmi i dorosłymi. O?Carroll często powołuje się na Raporty Kinseya i ich wpływ na to, że sam został pedofilem.

Dr Judith A. Reisman, Edward W. Eichel, Kinsey ? Seks i Oszustwo (Kinsey, Sex and Fraud),

Fundacja Pomocy ANTYK ?Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski?, Warszawa 2002Dzięki ostatnio nabytemu statusowi organizacji akredytowanej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Instytut Kinseya ma jeszcze większy wpływ i szerszy dostęp do programów ONZ i może rozpropagowywać szkodliwe idee praw seksualnych, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

 

 

 

 

Skąd taka edukacja seksualna?


Alfred Kinsey i jego Instytut
Wardell Pomeroy
Planned Parenthood i Margaret Sanger
Wilhelm Reich

 

 

 

poniedziałek, 13 lipiec 2015 22:10

Edukacja typu A, edukacja typu B

TYPY EDUKACJI SEKSUALNEJ NA ŚWIECIE

(według jednego z systemów klasyfikacji)

fa89dbb o

TYP A

według Standardów WHO typ I
Abstinence Education

Wychowanie do miłości i zachowania abstynencji seksualnej, aż do zawarcia związku małżeńskiego. W Polsce od 1998r. obowiązuje edukacja seksualna typu A na mocy rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

222 rgb

TYP B

według Standardów WHO typ II
Bilogical Education

Edukacja biologiczna,  techniczna, często włączona w zajęcia lekcji biologii.

 ed2 rgb

TYP C

według Standardów WHO typ III
Comprehensive Education

Teoretycznie edukacja proponująca szeroki wachlarz zagadnień obu typów edukacji, w rzeczywistości obecnie granice między edukacją B i C są zatarte i obie prezntują treści ekstremalnie ideologiczne. Do szkół trafiają jako jeden przedmiot permisywnej edukacji seksualnej.

 

Edukacja seksualna typu A

według Standardów WHO typ I
Abstinence Education

Obowiązująca w Polsce edukacja typu A, czyli Abstinence Education to aktualne zajęcia Wychowania Do Życia w Rodzinie.
W programie tych zajęć, zagadnienia związane z seksualnością i płodnością umieszczone są w kontekście miłości i odpowiedzialności małżeńskiej. Znajdziemy więc w podstawie programowej lekcje poświęcone nie tylko aktowi seksualnemu, różnicom w budowie organów męskich i żeńskich, czy prokreacji i antykoncepcji, które przekazywane są w niewulgarny sposób, ale przede wszystkim szerokie wiadomości o relacjach. O tym, jak odróżnić przyjaźń od miłości, czy zauroczenie od miłości. Jakie są etapy miłości i co oznacza odpowiedzialność za drugiego człowieka. Jak w każdym przypadku, jakość tych zajęć jest w rękach nauczyciela.
Badania dowodzą, że po wprowadzeniu w Polsce zajęć WDŻ nastąpił spadek ilości młodzieży 15-letniej po inicjacji seksualnej.

wdz

Woynarowska, B. i inni (2004). Inicjacja seksualna i stosowanie prezerwatyw oraz innych metod zapobiegania ciąży przez młodzież 15-letnią w Polsce i innych krajach, Ginekologia Polska, 8, s. 622-632.  Grzelak, S. i inni (2007). Badania własne.

 

 

PRZECIWKO JAKIEJ EDUKACJI SEKSUALNEJ  JEST TA INICJATYWA?

Przeciwko edukacji B i C, opartej o Deklarację Praw Seksualnych IPPF oraz Prawa Seksualne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zakładającej że:
 
 sweet girl by mechtaniya d5cbffh

STYMULACJA - dziecko jest seksualne od urodzenia i należy jego seksualność stymulować  już wieku niemowlęcym.

ROZŁADOWANIE NAPIĘCIA SEKSUALNEGO - jest warunkiem zachowania zdrowia - nie ma więc ograniczeń wiekowych dla podjęcia aktywności seksualnej, jedynym kryterium jest zgoda partnera.

PRAWA PROKREACYJNE - nastolatek ma prawo prowadzić aktywne seksualnie życie w oderwaniu od prokreacji, ma prawo do stosowania antykoncepcji i dokonania aborcji bez wiedzy i zgody rodzica.

GENDER - dziecko rodzi się czystą płciowo kartą i ?tylko kultura wypisuje na niej swoje znaczenia?.

RÓŻNORODNOŚĆ - dziecko powinno być wychowywane w akceptacji dla różnych ekspresji seksualnych i różnych alternatywnych  seksualnych związków.

 

 

 

Skąd taka edukacja seksualna?


Alfred Kinsey i jego Instytut
Wardell Pomeroy
Planned Parenthood i Margaret Sanger
Wilhelm Reich

 

poniedziałek, 13 lipiec 2015 21:45

Seksualność, a seksualizacja

ED RGB1

 

SEKSUALNOŚĆ

Seksualność człowieka jest wielowymiarową siłą związaną z jego płciowością. Ma wymiar psychiczny i głęboko relacyjny, jednak w oderwaniu od tego wymiaru, staje się czysto fizycznym popędem, nad którym łatwo utracić kontrolę.
Co więcej, relacyjny i więziotwórczy aspekt seksualności sprawia, że podjęcie czynności seksualnych z wykluczeniem takiej właśnie więziotwórczej roli seksualności, przynosi wiele poważnych konsekwencji w życiu osobistym i rodzinnym, ale także ma poważne reperkusje w życiu społecznym.

 

SEKSUALIZACJA  to proces, skutkiem którego  SEKSUALNOŚĆ :

1. Zostaje sprowadzona do czysto fizycznego (popędowego) aspektu życia człowieka.
2. Zyskuje nienaturalnie nadmierne i wyolbrzymione znaczenie w perspektywie innych obszarów aktywności i wartości ludzkich.
3. Nadaje człowiekowi wartość obiektu seksualnego.

w dalszym procesie seksualizacji:

1. Seksualność może wymknąć się spod kontroli i człowiek  może uzależnić się od ciągłego stymulowania swojego popędu,
2. co w konsekwencji może prowadzić do nienaturalnych czynności i zachowań seksualnych w imię pozyskiwania coraz silniejszych seksualnych bodźców,
3. a ostatecznie do aktów przestępczych,
4. oraz zaburzeń psychicznych.

 

SEKSUALIZACJA DZIECI
w ramach przedmiotu edukacji seksualnej (BiC)
to działanie polegające na:

1. Na epatowaniu dzieci treściami rozbudzającymi ich popęd seksualny.
2. Technizacji i wulgaryzacji aktu seksualnego w trakcie prowadzonych zajęć.
3. Przełamywaniu i niszczeniu naturalnych ochronnych barier dziecięcej seksualnej wstydliwości, co w psychologii  jest rozpoznawane jako etap  przygotowania dziecka na ofiarę przemocy seksualnej.
4. Zachęcaniu do podejmowania autoerotycznych zachowań seksualnych (masturbacji).
5. Zachęcaniu do podejmowania czynności seksualnych jako naturalnego elementu pielęgnowania zdrowia seksualnego (patrz. Standardy WHO, deklaracja IPPF).
6. Epatowaniu dzieci informacjami o ?niestandardowych zachowaniach seksualnych? oraz promowaniu dewiacyjnych wzorców ekspresji seksualnych.

 

 

Edukacja typu A, edukacja typu B
Przeciwko jakiej edukacji jest ta inicjatywa rodziców

 

czwartek, 31 październik 2013 22:34

Specjaliści popierający akcję

 marta mauer wlodarczyk

Marta Mauer-Włodarczak

Psycholog, psychoterapeuta, żona, mama 3 dzieci. Od wielu lat zajmuje się tematyką relacji w rodzinie. Specjalizuje się w psychoterapii małżeństw, prowadzi konsultacje i warsztaty dla rodziców. Jest założycielką poradni psychologicznej SENSiTy.pl, której głównym celem jest pomoc rodzinom w przezwyciężaniu kryzysów.

rys

dr hab. prof. Maria Ryś
Kierownik Katedry Psychologii Rodziny w Instytucie Psychologii UKSW w Warszawie

 

"Popieram protest przeciw przemocy seksualizacji dzieci, młodzieży a także innych osob, nie będących w stanie samodzielnie o sobie decydować".

Sławomira Szubartowicz
Nauczycielka jęz. niemieckiego i historii literatury niemieckiej na UAM Poznań.

  Elżbieta Trawińska
Nauczyciel bibliotekarz, oligofrenopedagog, katecheta
   
   
czwartek, 31 październik 2013 22:34

Duszpasterze i wspólnoty popierające akcję

 

 

 

DUSZPASTERZE I WSPÓLNOTY KATOLICKIE

 

wawrzyny

Duszpasterstwo Akademickie Wawrzyny

ks bortkiewicz

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz

profesor teologii specjalizujący się w zakresie teologii moralnej; w latach 2002-2008 r. dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, od 2002 - dyrektor Centrum Etyki UAM w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk (od 2003), członek Rady Programowej Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się? w Krakowie, redaktor naczelny miesięcznika biblijno-liturgicznego "Msza Święta"

ks oko

Ks. dr hab. Dariusz Oko

teolog, filozof, publicysta oraz wykładowca Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie.

paszkowski

Ks. dr Stanisław Paszkowski

Referent Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Wrocławskiej

pietkiewicz

ks. Rajmund Pietkiewicz

Kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu w: Papieski Wydział Teologiczny

alleluja

Wspólnota Allelujah

 

DUSZPASTERZE I WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

 

Paweł Chojecki

Paweł Chojecki

Pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i redaktor naczelny miesięcznika idź POD PRĄD.

radek grygoruk

Radosław Grygoruk

Pastor Chrześcijańskiej wspólnoty THE ROCK. , dyrektor SLOT ART FESTIVALU (prowadzonego przez Sowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych) młodzieżowego festiwalu artystycznego, corocznie organizowanego w Lubiążu. Trwający kilka dni w roku festiwal, pomimo rygorystycznie przestrzeganego zakazu spożywania alkoholu i środków odurzających każdego roku przyciąga wielotysięczne tłumy młodzieży.

adammajchrowski

Adam Majchrowski

Pastor Kościoła nurtu ewangelikalnego Społeczność Chrześcijańska we Wrocławiu

 klekot2

Mirosław Walczak

Pastor Kościoła Społeczność Chrześcijańska we Wrocławiu. Z zamiłowania muzyk, perkusista zespołu Heavy Blues, grał m.in. w zespole Krystyny Prońko. Brał udział we wszystkich ważniejszych festiwalach w Polsce (Sopot, Opole, Rava Blues, Brodnica, Kołobrzeg itp.).

 the rock  Centrum Chrześcijańskie Kanaan. Chrześcijańska Wspólnota The Rock
   
czwartek, 31 październik 2013 22:34

Artyści popierający akcję

 darek malejonek

Darek Malejonek

Kompozytor, wokalista i gitarzysta, członek zespołów: Kultura, Izrael, Moskwa, Armia, Houk, 2Tm2,3 oraz Arka Noego. Założyciel i lider Maleo Reggae Rockers. Członek Akademii Fonograficznej ZPAV. Wolontariusz Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego "Młodzi Światu".

natalia niemen

Natalia Niemen

Piosenkarka i artystka, śpiewała z zespołami New Life? M i Trzecią Godzina Dnia, obecnie rozwija własną twórczość. Córka Czesława Niemena i żona muzyka Mateusza Otremby.

remigiusz szuman 

Remigiusz Szuman

Gitarzysta, wokalista, kompozytor i poeta ? wielokrotnie nagradzany i wyróżniany na prestiżowych festiwalach i przeglądach szeroko rozumianej piosenki autorskiej.

 mom bassa

Mom Bassa

Nagroda Główna IV edycji Jura Rock Festiwal 2012 w Łazach, Wyróżnienie z Tortem :) na Poetyckiej Dolinie 2012 w Warszawie, Nagroda Główna na Manufakturze Dźwięku w Gliwicach.

kuxbik 

Jurek Kuźbik i Qusbic Blues Band

Artysta i zespól zaprzyjaźnionych muzyków grają bluesa od 86 roku. Ostatnio nagraną sposród kilku płyt jest wydana w grudniu 2007 r.  płyta pt. ?Blues dla ubogich w duchu?.

 

   
czwartek, 31 październik 2013 22:34

Dziennikarze i publicyści popierający akcję

 grzegorz braun

Grzegorz Braun

Reżyser, nauczyciel akademicki, scenarzysta i publicysta, twórca tak znanych filmów dokumentalnych jak Marsz wyzwolicieli, Towarzysz Generał, Eugenika ? w imię postępu, Towarzysz generał idzie na wojnę, Transformacja.

cenckiewicz

Sławomir Cenckiewicz

Historyk, doktor habilitowany, były pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, publicysta. Autor ponad 150 publikacji naukowych, popularnonaukowych i źródłowych. Od stycznia 2013 jest publicystą tygodnika "Do Rzeczy". Ostatnio wydane książki: Lech Kaczyński oraz Wałęsa. Człowiek z teczki. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasług. Zdobywca wielu nagród literackich oraz za wybitne osiągnięcia historyczne.

marek czachorowski 

Dr Marek Czachorowski

Publicysta i felietonista, filozof, etyk, doktor nauk filozoficznych, nauczyciel akademicki. Autor m.in. Nowy imperializm, czyli o tzw. edukacji seksualnej, Wiek rewolucji seksualnej, Heterofobia? Homoseksualizm a greckie korzenie Europy.

czyzo

Emanuel Czyzo

Dr nauk matematycznych, informatyk. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Bloger - www.eczyzo.com.

 rafal dudkiewicz

Rafał Dudkiewicz

Dziennikarz, autor reportaży i filmów dokumentalnych, współpracownik Jana Pospieszalskiego w programie "Bliżej", a wcześniej "Warto Rozmawiać".

dueholm NATALIA

Natalia Dueholm

Dziennikarka, publicystka, inicjatorka listu dziennikarek "za życiem".

grzegorz eberhardt1

Grzegorz Eberhardt

Pisarz, publicysta, reżyser i scenarzysta, były działacz Solidarności (drukarz i organizator kolportażu), redaktor Tygodnika Wojennego, Przeglądu Wiadomości Agencyjnych (PWA), dzisiaj redaktor Tygodnika Solidarność. Autor książki "Pisarz dla dorosłych. Opowieść o Józefie Mackiewiczu". Wielokrotnie nagradzany na Festiwalach Filmów Dokumentalnych.

Andrzej Iwicki 

Andrzej Iwicki

Prawnik, dziennikarz, radiowiec, więzień polityczny PRL. Długoletni korespondent Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa w Bonn (pseudonim Jan Bogatko). Redaktor radia Deutschlandfunk w Kolonii, następnie radia Deutsche Welle w Bonn. Jako Jan Bogatko korespondent niemiecki Radia Wnet. Ojciec dwojga dzieci w wieku szkolnym.

 Katarzyna Kawlewska

Kasia Xena Kawlewska

komentatorka portalu wSumie.pl

Jaromir Kwiatkowski 

Jaromir Kwiatkowski

Dziennikarz podkarpackiego VIP Biznes&Styl, "La Salette Posłaniec matki Bozej Saletyńskiej", redaktor naczelny dziennikparafialny.pl. Publikuje wpolityce.pl  i "wSieci". Żonaty, dwie córki i wnuczka. Absolwent Studium Teologii Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

dorota niedzwiecka

Dorota Niedźwiecka

Dziennikarka mediów katolickich.

pospieszalski

Jan Pospieszalski

Muzyk, aranżer i kompozytor, publicysta, autor programów radiowych i telewizyjnych.

 barbara rode

Barbara Rode

Filolog angielski, nauczyciel, dziennikarz, publicysta, fotoreporter.

 tomasz sommer

Tomasz Sommer 

Dziennikarz i wydawca, redaktor naczelny i współwłaściciel tygodnika konserwatywno-liberalnego Najwyższy CZAS!

Terlikowski1

Tomasz Terlikowski

Dziennikarz, filozof, publicysta, tłumacz, pisarz i działacz katolicki, redaktor naczelny portalu fronda.pl

 magda t Magdalena Trojanowska
Właścicielka i dziennikarka mediów niezależnych, prowadzi wydawnictwo Wektory
czwartek, 31 październik 2013 22:34

Politycy popierający akcję

andrzej dabrowski

Andrzej Dąbrowski ? polski polityk PSL i samorządowiec.

Krzysztof-Grzelczyk m

Krzysztof Grzelczyk

Politolog, działacz Solidarności, w latach 2005?2007 wojewoda dolnośląski, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Legutko ryszard

Prof. Ryszard Antoni Legutko

Naukowiec i polityk, profesor filozofii, senator i wicemarszałek Senatu VI kadencji, przez trzy miesiące w 2007 minister edukacji narodowej, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, poseł do Parlamentu Europejskiego.

 pawel hreniak2

Paweł Hreniak

Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego III i IV kadencji, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Klubu Radych PiS. Wiceprzewodniczący Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, członek Rady Społecznej Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. Jest żonaty, ma trzyletniego syna Mikołaja.

beata kempa

Beata Kempa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa, readaptacji, mediacji i negocjacji na Uniwersytecie Opolskim. Przez 15 lat kurator zawodowy dla dorosłych w stopniu specjalisty. Od 2005 roku Poseł na Sejm RP. W latach 2006-2007 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Obecnie pełni funkcję wiceprezes partii Solidarna Polska oraz wiceprzewodniczącej Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska. Przewodnicząca Zespołu Parlamentarnego ?Stop ideologii gender!?.

kornel morawiecki

Kornel Morawiecki

Kandydat na Senatora RP, ikona walki z komunizmem, twórca i lider "Solidarności Walczącej".

jacek swiat Jacek Świat
Polonista, internowany za swoją działalność działacz podziemny NSZZ "Solidarność", redaktor "Solidarność Dolnośląska", współzałożyciel Porozumienia Centrum na Dolnym Śląsku, polityk Prawa i Sprawiedliwości, Poseł na Sejm RP VII Kadencji, mąż śp. Aleksandry Natalli-Świat Posłanki Prawa i Sprawiedliwości, która 10 kwietnia 2010 roku zginęła w katastrofie narodowej pod Smoleńskiem.
 artur zasada  

Artur Zasada

polityk, samorządowiec, poseł do Parlamentu Europejskiego.

   

genderystki europejskie, przestraszone rozwojem ruchu antygenderowego w Europie wydały w maju b.r. dokument  (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/11382.pdf Friedrich Ebert Stiftung), ostrzegający swoich ludzi przed oddolnymi protestami w Niemczech, Francji, Polsce, na Węgrzech i na Słowacji, które - w ich języku - organizowane są przez antydemokratyczne, antywolnościowe, antyfeministycze i homofobiczne organizacje, zagrażające osiągnięciom ruchu LGBT.  Ostrzegając przed ruchem antygenderowym w Polsce wymieniają dwa razy stronę www.stop-seksualizacji.pl !!!!!!!!  Określiły nasza stronę, jako czynnik, który wyzwolił falę sprzeciwu !!!!!! Ponad to piszą, że ta strona przyczyniła się do podgrzania fali sprzeciwu rodziców, i że służy jako platforma informacyjna i mobilizująca wokół protestów i petycji!!!!!!