Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/madlay777uw/ftp/_wizytowka_/public/edu_eu/templates/dd_hairsalon_111/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

O Inicjatywie Stop Seksualizacji Naszych Dzieci

Inicjatywa SSND to ruch rodziców skierowany przeciwko permisywnej edukacji seksualnej (typu B) w szkołach polskich.

 

 

who

 

Permisywny rodzaj edukacji seksualnej został zaprezentowany Polsce przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 2013 roku w "Standardach Edukacji Seksualnej w Europie" czyli tzw. "Standardach WHO". Przygotowanie Standardów i nadzór nad ich wdrażaniem we wszystkich państwach europejskich, WHO powierzyło niemieckiej Centrali Edukacji Zdrowotnej tzw. BZgA. Nie jest więc bez znaczenia, jakie programy edukacji seksualnej organizacja ta wprowadza obecnie w samych Niemczech.

Edukacja typu B - opiera się o założenie, że dziecko jest seksualnie pobudzone od urodzenia i od początku jego aktywność seksualną należy wspierać. Programy permisywnej edukacji seksualnej nie zachęcają dzieci do wstrzemięźliwości seksualnej ale przeciwnie do eksperymentowania i rozwijania swoich "twórczych, różnorodnych możliwości" w tej dziedzinie.

Edukacja typu B - to edukacja, oparta o zestaw "praw seksualnych" forsowanych na forum ONZ przez organizacje zrzeszone głównie w IPPF (International Planned Parenthood Federation). Organizacje te osiągają dochody szacowane na miliardy dolarów, ze sprzedaży środków antykoncepcyjnych, aborcji, sprzedaży szczepionek i leków leczących choroby weneryczne. Z tego właśnie powodu środowiska feministyczno-aborcyjne zrzeszone w IPPF są głównymi sygnatariuszami porozumienia na rzecz wprowadzenia edukacji według Standardów WHO do szkół. Politycy pozyskujący finansowe wsparcie w swoich kampaniach wyborczych od tychże organizacji, wspierają ich działalność na forum państwowym i międzynarodowym.

Caroll Everet, była dyrektor klinik aborcyjnych, w swojej książce pt. "Pieniądze splamione krwią" opisuje, w jaki sposób prowadzenie edukacji w danym regionie Stanów Zjednoczonych wpływało na wzrost wyników finansowych klinik aborcyjnych.

Beneficjentem permisywnej edukacji seksualnej typu B jest również przemysł pornograficzny (np. Playboy), który od początku istnienia pierwszych programów edukacji seksualnej w Ameryce (lata 60.), zasilał je swoimi funduszmi.

IPPF i Instytut Kinsey'a są ideowymi i światopoglądowymi konsultantami programów edukacji przygotowanej przez BZgA.

Instytut Kinsey'a w 2014 roku uzyskał akredytację Organizacji Narodów Zjednoczonych, co oznacza, że czynnie uczestniczy w przygotowywaniu dokumentów rezolucji oenzetowskich dot. m. in. edukacji seksualnej.

W zakłądce poświęconej Edukacji typu B opisujemy działalność Instytutu Kinseya i IPPF.

Wszystkie kraje, w których realizowany jest rodzaj edukacji seksualnej typu B borykają się z poważnymi problemami wczesnej inicjacji seksualnej dzieci i wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami - takimi jak np. wzrost dziecięcej przemocy seksualnej, wczesne ciąże nastolatek, choroby weneryczne wśród młodzieży, rozpad rodziny, depresje i samobójstwa młodocianych, porwania i handel dziećm oraz kobietami dla biznesu seksualnego. W Ameryce poparcie dla abstynencji seksualnej edukacji typu A, według badań National Education Association w ostatnich latach wzrosło w społeczeństwie z 40% do 66%, w dużej części Stanów wycofano się z obowiązującej tam edukacji typu B, która prowadzona jest w Stanach w szkole średniej.
Według raportu sześćdziesiąt sześć procent rodziców uważa, że "czekanie na seks" kończy się z chwilą gdy dzieci są zachęcane do korzystania z antykoncepcji.

Edukacja seksualna typu B jest ważnym elementem postępującej rewolucji seksualnej przyczyniającej się do powszechnego upadku norm moralnych, rozpadu struktur rodzinnych, atomizacji społeczeństwa i powstawania groźnych społecznych zjawisk jak np. handel kobietami czy przemoc na tle seksualnym.

Edukacja seksualna typu B jest również ważnym czynnikiem zarządzania i sterowania polulacją - promowana jest przez środowiska skrajne ideologicznie i eugeniczne.

 

Celem Inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci jest skuteczna ochrona polskich dzieci, tak aby mogły cieszyć się bezpiecznym dzieciństwem i udanym dorosłym życiem bez problemów, które przynosi liberalny seksualnie styl życia.

 

Porozumienie na rzecz wprowadzenia permisywnej edukacji seksualnej do placówkek szkolnych podpisali:

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (IPPF)
Fundacja Dzieci Niczyje
Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr. Stanisława Kurkiewicza
Genders Studies UW
Grupa Edukatorów Seksualnych "Ponton" (IPPF)
Polskie Centrum Zdrowia Seksualnego (Londyn)
Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
Stowarzyszenie "W stronę dziewcząt"
Towarzystwo Rozwoju Rodziny (IPPF)
Związek Nauczycielstwa Polskiego
dr Andrzej Depko
dr Alicja Długołęcka
prof. Zbigniew Izdebski (Istytut Kinseya)
prof. Stanisław Obirek
dr Grzegorz Południewski
prof. Zbigniew Lew-Starowicz
prof. Magdalena Środa

 

 

 

Kategoria: